Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wydział Prawa w Warszawie w prestiżowym stowarzyszeniu ELFA

float_intro: images-old/2015/Nagrody/ELFA_cover_ok.jpg

Wydział Prawa w Warszawie dołączył do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (European Law Faculties Association, ELFA) – prestiżowego grona najlepszych wydziałów dbających o najwyższy poziom kształcenia na studiach prawniczych. Z satysfakcją włączamy się w działalność tej międzynarodowej organizacji stanowiącej forum dyskusji, współpracy i wymiany doświadczeń w tematach związanych z edukacją prawniczą.     

Edukacja prawnicza na światowym poziomie

Europejskie Stowarzyszenie Wydziałów Prawa – ELFA jest największym stowarzyszeniem zrzeszającym wydziały prawa z Europy i innych kontynentów. Powstało w celu podniesienia jakości edukacji prawniczej w Europie poprzez stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Celem działalności ELFA jest koordynacja procesu reformy edukacji prawniczej w Europie, jak również promowanie współpracy między uniwersytetami. 

ELFA zostało założone w 1995 r. w Leuven przez ponad 80 wydziałów prawa zlokalizowanych na różnych europejskich uniwersytetach. Obecnie organizacja liczy ponad 150 członków z krajów Europy i spoza niej.

Każdego roku stowarzyszenie organizuje międzynarodową konferencję, na której członkowie mają możliwość wzięcia udziału w dyskusjach, spotkaniach czy warsztatach. Co roku ELFA przyznaje również nagrodę za najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa europejskiego.

 

Przystąpienie do ELFA wprowadza Wydział Prawa w Warszawie do prestiżowego grona najlepszych wydziałów dbających o najwyższy poziom kształcenia na studiach prawniczych. ELFA stanowi doskonałe forum do dyskusji nad problemami wydziałów prawa, od polityki rekrutacyjnej po różne metody nauczania, programy nauczania, projekty współpracy lub wspólne badania, bowiem dzisiejsza niezwykle dynamiczna rzeczywistość powoduje, że właściwe zabezpieczenie systemów prawnych wymaga dobrze wykształconych absolwentów prawa, którzy są w stanie rozumieć i reagować na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS,  prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Prawa w Warszawie

Wyjątkowy profil Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS

Sukcesy Prawa Uniwersytetu SWPS to zasługa świetnie opracowanego programu, metodyki i standardów pracy ze studentami. Według rankingu „Perspektyw” opublikowanego w lipcu 2020 r. jesteśmy 3. najlepszym uniwersytetem w Polsce kształcącym przyszłych prawników. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2019 r. Wydział Prawa zajął 1. miejsce wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono jakość kształcenia na wydziale oraz współpracę z zagranicą.

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta jest na innowacyjnym koncepcie nauczania. Kładziemy nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie rzeczywistych problemów prawnych oraz współpracę z biznesem. Program kształcenia jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu, tak by odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Kadrę akademicką tworzą nie tylko świetni naukowcy, lecz także praktycy, autorytety prawa, a do tego eksperci z różnych obszarów nauki – np. psychologii, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, mediacji czy retoryki.

Studenci już podczas studiów zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i wykorzystują zdobytą wiedzą w praktyce, rozwiązując rzeczywiste problemy prawne pod okiem naszej kadry naukowej w Studenckiej Poradni Prawnej.

Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi do programu studiów zostały wprowadzone zajęcia pozwalające uzyskać dodatkowe umiejętności oraz certyfikaty, np. z mediacji czy obsługi programu Lex. Więcej o certyfikacie Lex Silver Plus dla studentów prawa »

Absolwenci Szkoły Prawa bardzo dobrze radzą sobie podczas egzaminów na aplikacje prawnicze. Wysoką zdawalność na aplikacje prawnicze gwarantują specjalne zajęcia prowadzone na piątym roku studiów, które przygotowują do egzaminów i pomagają studentom spełnić ich marzenia o pracy w wybranym zawodzie prawniczym.