Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nagrody dla studentów Skandynawistyki na konferencji „Träffpunkten Poznań!”

float_intro: images-old/2015/Nagrody/nagrody_na_konferencji_skandynawistyka.jpg

Podczas Konferencji Młodych Polskich Skandynawistów „Träffpunkten Poznań!”, gdzie swoje projekty badawcze realizowane w ramach prac licencjackich i magisterskich przedstawiali studenci Skandynawistyki z całego kraju, doceniono wystąpienia młodych badaczy z naszego Uniwersytetu. Nagrody za swoje wystąpienia otrzymali Julia Jaworska oraz Daniel Łoboda z II roku Skandynawistyki II st. Promotorem obu prac był dr Przemysław Czarnecki. Gratulujemy!

Zwycięskie prezentacje młodych naukowców

Julia Jaworska przedstawiła wystąpienie pod tytułem „Od dżumy do reformacji. Analiza diachroniczna odmiany czasownika przez osobę i liczbę w języku średnionorweskim” („Fra svartedøden til reformasjonen. Diakron analyse av person- og tallbøyningen i mellomnorsk”).

Jak czytamy w opisie prelekcji, współczesny język norweski jest wynikiem wielu zmian, jakie zaszły w nim na przestrzeni wieków. Czasownik w języku norweskim obecnie nie odmienia się przez liczbę ani osobę i jest to efektem zmian morfologicznych, jakie zaszły w języku w okresie późnego średniowiecza. Te zmiany pojawiły się między innymi z powodu epidemii dżumy, która doprowadziła do śmierci ponad połowy ludności Norwegii, w szczególności ludności miast, a w tym wielu piśmiennych. Zanik w języku norweskim odmiany czasownika przez osobę i liczbę nie został dotychczas zbadany szczegółowo w perspektywie diachronicznej, dlatego w swoim badaniu autorka ustala kolejność oraz tempo tych zmian. Materiał badawczy składał się wyboru norweskich dyplomów, czyli średniowiecznych akt prawnych, które pochodzą z okresu między epidemią dżumy a reformacją, a więc między rokiem 1350 i 1550. Dotychczasowe wyniki projektu badaczki mogą wykazywać wcześniejszy, niż wskazują na to uprzednie badania, czas zajścia zmian w odmianie wybranych czasowników

Daniel Łoboda wystąpił z prezentacją „Obraz króla i chłopa w Polsce i Norwegii. Kognitywna analiza kulturowych konceptualizacji w świadomości użytkowników języka polskiego i norweskiego” („Bildet av Konge (Król) og Bonde (Chłop) i Norge og Polen. Kognitiv analyse av kulturell konseptualisering hos polske og norske språkbrukere”), w której za cel stawia sobie jak najpełniejsze przedstawienie obrazów chłopa, szlachcica i króla w obecnej kulturze polskiej i norweskiej, a także przejawów tych koncepcji w warstwie semantycznej języka. Czym różni się polski chłop od norweskiego bonde? Skąd tak duża obecność negatywnych skojarzeń w języku polskim i sprowadzenie tego stanu jedynie do zawodu rolnika w języku norweskim? Dlaczego narzekająca na swojego chłopa Polka myśli już całkowicie co innego niż ziemianin w wiekach średnich? Czy chłop wiąże się semantycznie z niewolnictwem?

Te pytania rodzą się przy analizowaniu frazeologizmów, znaczeń leksemów nazywających przedstawicieli stanów społecznych, badaniu ich łączliwości, derywatów – które pokazują interpretację świata zawartą w języku. Celem pracy jest również wykazanie potencjalnych różnic we wcześniej opisanych „obrazach” między językami i kulturami – norweską i polską. Odnalezienie możliwych przyczyn tego stanu rzeczy w warstwie kulturowej, historycznej i społecznej oraz wyjaśnienie ich poprzez procesy i zjawiska natury językowej, takie jak: polisemia, homonimia, synonimia, metonimia itp., przyczyni się do pełniejszego zrozumienia „metafor, którymi żyjemy” – języków i kultur oraz obrazów rzeczywistości, jakie kreują się w naszych umysłach.

Filologia szwedzka, norweska i Skandynawistyka na Uniwersytecie SPWS

Nasze studia filologiczne są oparte na nauce wybranego języka obcego na poziomie C1. Można na nich zgłębić praktykę jego użycia w komunikacji i biznesie oraz poznać zagadnienia z zakresu literatury, historii, kultury, polityki i życia społecznego danego obszaru językowego. Nasi studenci uczą się języka szwedzkiego lub norweskiego od doświadczonych native speakerów oraz wykładowców dwujęzycznych, a naukę języka łączymy z kursami o współczesnej Skandynawii. O wyjątkowości tego kierunku stanowi jego praktyczny profil dający wiele możliwości wyboru ścieżki zawodowej.

Oferujemy również możliwość intensywnej nauki dwóch języków obcychfilologii szwedzkiej, norweskiej z rozszerzonym angielskim.

Uniwersytet SWPS posiada uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych testów z języka szwedzkiego. Nasi studenci mogą podchodzić do państwowego egzaminu TISUS, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Szwecji, oraz do egzaminu certyfikacyjnego Swedex opracowanego przez Folkuniversitetet.

Co roku organizujemy na uczelni Skandynawski Tydzień Kariery, podczas którego studenci mogą porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami i wziąć udział w warsztatach z praktykami poświęconych m.in. rekrutacji i skandynawskiej kulturze organizacyjnej. Więcej o wydarzeniu tutaj »