Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HaR"

O studiach

Judaistyka stosowana to kierunek dla wszystkich, którzy interesują się tematyką żydowską oraz problematyką wielokulturowych tradycji i pluralistycznymi wątkami kulturowymi w historii Polski. Nasi słuchacze to osoby, które poprzez popularyzację zdobytej wiedzy, chcą wpływać na kształtowanie postawy tolerancji i szacunku w społeczeństwie.

Tematyka zajęć obejmuje podstawy wiedzy na temat historii, obyczajów, religii i kultury żydowskiej. Ich ważnym elementem będzie także zagadnienie wzajemnych relacji polsko-żydowskich, oraz temat Holocaustu. Osobna uwaga zostanie poświęcona zjawisku antysemityzmu i jego historycznym, socjologicznym oraz psychologicznym mechanizmom.

Program studiów uwzględnia szeroko rozumianą problematykę żydowską zarówno w ujęciu historycznym, jak i aktualnym, w tym również w szczególności w odniesieniu do współczesnego państwa Izrael. Szczególny nacisk w ramach zajęć kładziony będzie na praktyczne aspekty popularyzacji poruszanej tematyki.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębiać i popularyzować wiedzę z zakresu judaistyki. To kierunek dla ludzi ciekawych świata, którzy w oparciu o historię, chcą mieć realny wpływ na szerzenie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnorodności kulturowej.

Kierunek skierowany jest m.in. do:

 • historioznawców
 • kulturoznawców
 • religioznawców
 • politologów
 • socjologów
 • aktywistów społecznych
 • dziennikarzy
 • pracowników instytucji pamięci
 • wykładowców
 • pedagogów

Dlaczego warto?

 1. Poznasz zagadnienia związane z żydowską tożsamością na przestrzeni epok aż do współczesności
 2. Zdobędziesz wiedzę o kulturze żydowskiej przydatną w edukacji, działalności społecznej czy turystyce
 3. Nabędziesz praktyczne umiejętności popularyzacji wiedzy o Żydach w Polsce i na świecie, a także promowania w społeczeństwie postaw otwartości i tolerancji
 4. Osoby studiujące rozwijać będą umiejętności analizowania, oceniania i interpretowania informacji z zakresu historii, religii, filozofii i kultury żydowskiej
 5. Udział w programie jest doskonałą okazją do zdobycia podstawowej orientacji w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, aby w miarę zainteresowań po ukończeniu zajęć dalej rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę samodzielnie
 6. Studia stwarzają niepowtarzalną szansę na zwiększania wrażliwości społecznej, tolerancji na odmienność, rozwijanie postaw otwartości oraz odnoszenia się z szacunkiem i bez uprzedzeń do przedstawicieli innych kultur, religii i narodowości oraz rozwijanie osobistych kompetencji związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym

Program studiów

Zagadnienia tematyczne:

Judaistyka jako dyscyplina naukowa - przedmiot, podstawowe pojęcia, krótki rys historyczny, wzajemne relacje między judaizmem a judaistyką.

Dzieje narodu żydowskiego: okres biblijny i świątynny, diaspora, haskala, reforma religijna, emancypacja i asymilacja, powstanie i rozwój syjonizmu.

Stosunki polsko- żydowskie w czasach I i II Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu 20-lecia międzywojennego.

Główne zasady i elementy judaizmu jako religii :Biblia i Talmud jako podstawy judaizmu jako „religii księgi”, modlitwy codzienne i kalendarz świąt żydowskich, rytuały życiowe, zapoznanie z żydowskimi zwyczajami, tradycjami i zasadami życia codziennego wynikającymi z judaizmu (kaszrut, obchodzenie szabatu, zasady dotyczące ubioru i stylu życia), kobiety w judaizmie -współczesne wyzwania

Kościół katolicki a Żydzi i judaizm. Ujęcie historyczne, aspekty teologiczne, liturgiczne i duszpasterskie

Antysemityzm – ujęcie historyczne, socjologiczne i politologiczne. Praktyka przeciwdziałania stereotypom i dehumanizacji w spostrzeganiu grup społecznych.

Tragedia zagłady Żydów w czasie II Wojny Światowej – przyczyny, przebieg i historyczne oraz moralne konsekwencje Holocaustu.

Kultura żydowska– wprowadzenie do literatury żydowskiej, historia żydowskiego życia teatralnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska, kinematografia w języku jidysz, muzyka jako element kultury żydowskiej, wybrane elementy współczesnej kultury izraelskiej ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii i literatury.

Współczesne państwo Izrael – życie codzienne w Izraelu, Jerozolima – święte miasto 3 religii, Izrael jako destynacja turystyczna

Wizyta w synagodze

Spotkanie z prezesem Fundacji „Zbliżenia”, twórcą festiwalu Kultury Żydowskiej „ Zbliżenia” w Gdańsku.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny dydaktyczne zajęć. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię. W ramach studiów przewidziane są także zajęcia terenowe.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie egzaminu końcowego
 • Obrona projektu dyplomowego w postaci prezentacji przygotowanej w oparciu o pracę własną studentów, dotyczącą praktycznych aspektów tematyki objętej programem studiów

Ocena na świadectwie jest wypadkową oceny uzyskanej z testu końcowego oraz oceny pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z osób, które na co dzień zajmują się tematyką żydowską i kształtowaniem postawy szacunku wobec wielokulturowych tradycji. Zajęcia prowadzą m.in. badacze historii, specjaliści socjologii, psychologii, dziennikarze, a także autorka tekstów w języku jidysz czy działaczka społeczna.

Kierownik merytoryczny studiów

dr
Marek Suchar
dr
doktor psychologii, nauczyciel akademicki, konsultant personalny, badacz historii i kultury Jerozolimy
dr
Mieczysław Abramowicz
dr
doktor historii specjalizujący się w dziejach Żydów gdańskich
 
Lea Balint
 
nauczycielka i działaczka społeczna
 
Joanna Biernacka-Płoska
 
teatrolożka, reżyserka teatralna
 
Marek Brand
 
dramaturg, aktor, reżyser teatralny
 
Maciej Czapliński
 
podróżnik
dr
Helena Datner
dr
socjolożka i historyczka, działaczka społeczności żydowskiej
dr
Kamila Dąbrowska
dr
etnolożka, specjalistka w dziedzinie antropologii pamięci i relacji polsko-żydowskich
dr
Jarosław Drozd
dr
historyk i archiwista , badacz dziejów społeczności żydowskiej Pomorza
 
Konstanty Gebert
 
psycholog, dziennikarz
 
Maria Kawska
 
wokalistka, pianistka, kompozytorka i autorka tekstów wykonująca materiał w języku jidysz
prof. dr hab.
Ireneusz Krzemiński
prof. dr hab.
socjolog i historyk idei, publicysta, komentator polityczny
dr
Jan Miklas-Frankowski
dr
badacz komunikacji społecznej i kulturowej, przewodniczący Gminy Żydowskiej Bejt
 
Karolina Mints
 
blogerka i vlogerka
Ks. dr
Krzysztof Niedałtowski
Ks. dr
duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej
dr
Piotr Paziński
dr
pisarz, filozof, tłumacz, dziennikarz
 
Michał Rucki
 
działacz społeczności żydowskiej
 
Jakub Skrzypczak
 
artysta grafik,pisarz, judaista
 
Sławomir Szymański
 
radca prawny
 
Mikołaj Trzaska
 
saksofonista, kompozytor
 
Joanna Trzaska
 
psycholożka, psychoterapeutka, specjalizuje się w obszarze interwencji kryzysowej
 
Krzysztof Ulanowski
 
nauczyciel akademicki
dr
Martyna Wielewska-Baka
dr
literaturoznawczyni, bada i opisuje kulturowe i geopolityczne problemy współczesnego Izraela

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 530 PLN 5 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 2 400 PLN 4 800 PLN
Zapłać w 1 racie 4 400 PLN 4 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj