hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 392880

Szacuje się, że nawet 10 proc. populacji cierpi na depresję, z czego część osób nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Ponadto metody powszechnie stosowane w leczeniu depresji, farmakoterapia i psychoterapia, często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Konieczne są zatem poszukiwania nowych sposobów pomocy osobom w depresji. Jednym z nich ma być trening ukierunkowania uwagi, narzędzie wspierające programy psychoterapeutyczne, nad którego powstaniem pracuje zespół badaczy pod kierownictwem dr Izabeli Krejtz.

projekt naukowy

Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

Jednostka realizującalogo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 392 880 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2012–2016

 

Szacuje się, że nawet 10 proc. populacji cierpi na depresję, z czego część osób nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Ponadto metody powszechnie stosowane w leczeniu depresji, farmakoterapia i psychoterapia, często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Konieczne są zatem poszukiwania nowych sposobów pomocy osobom w depresji. Jednym z nich ma być trening ukierunkowania uwagi, narzędzie wspierające programy psychoterapeutyczne, nad którego powstaniem pracuje zespół badaczy pod kierownictwem dr Izabeli Krejtz.

Założenia projektu

Depresja to jeden z najbardziej dotkliwych problemów psychicznego funkcjonowania ludzi. Problemu, którego z pewnością nie jest w stanie całkowicie rozwiązać farmakoterapia, wywołująca wiele skutków ubocznych.

Z kolei psychoterapia, której zakres działania w dużej mierze zależy od motywacji pacjenta oraz jego zaangażowania w proces, mimo spełnienia wymienionych czynników, może mieć niską skuteczność.

Kluczowa dla projektu jest weryfikacja założeń psychologii poznawczej, zgodnie z którymi u podłoża leżą zaburzone mechanizmy poznawcze. Według tej teorii główną rolę w powstawaniu i utrzymywaniu się zaburzeń lękowych i depresyjnych odgrywa tendencja do preferencyjnego przetwarzania negatywnych informacji. 

Narzędzie opracowane przez dr Krejtz wraz z zespołem umożliwi osobom cierpiącym na depresję trening, poprzez który będą mogły ukierunkować swoją uwagę na pozytywne aspekty życia.

Cele projektu

Projekt ma na celu wsparcie badań nad depresją i jej leczeniem. Pozytywne wyniki badań pomogą zintegrować treningi jako komplementarne narzędzie pomocy do programów psychoterapeutycznych dla osób z depresją.

Pomiar zmniejszenia objawów depresyjnych będzie wykonywany przy użyciu narzędzia do codziennego pomiaru funkcjonowania w realnym życiu: dzienniczka oraz pomiaru okulograficznego, czyli rejestracji aktywności wzrokowej służącej do oceny ukierunkowania uwagi. Dzięki zastosowaniu obu narzędzi, skuteczność treningów jest mierzona w odniesieniu do faktycznego poziomu funkcjonowania w codziennym życiu oraz pomiaru psychofizjologicznego.

Dodatkowymi narzędziami sprawdzenia efektywności treningów będą kwestionariusze do badania poziomu depresji i lęku.

Zespół badawczy

258 izabela krejtz

dr hab.

Izabela Krejtz

kierownik projektu,
psycholog poznawczy, profesor Uniwersytu SWPS. Laureatka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
ikrejtz@swps.edu.pl

258 john nezlek

prof. 

John Nezlek

profesor w dziedzinie psychologii w College of William & Mary w Williamsburgu VA, USA oraz wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

someone

dr n. med.

Paweł Holas

psychiatra, psychoterapeuta, superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, adiunkt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

258 marzena rusanowska

mgr

Marzena Rusanowska

doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, magister psychologii i anglistyki UJ

Publikacje

  • Marzena Rusanowska, (2014). Attentional retraining in depressive disorders. Eye tracking research and applications symposium. Data konferencji: 26-28.03.2014, str. 381-382, miejsce wydania: ACM New York.

  • Nezlek J.B., Rusanowska M., Holas P., Krejtz I. (submitted). The Factor Structure of a Polish Language Version of the Hospital Anxiety Depression Scale (HADS). Manuscript prepared for European Journal of Psychological Assessment.

  • Nezlek J., Holas P., Rusanowska M., Krejtz I. (12/2015). Being present in the moment: Event-level relationships between mindfulness and stress, positivity, and importance. Personality and Individual Differences. http://dxdoi.org/10.1016/j.paid.2015.11.031.

  • Szczepanik N., Szymczyk B., Rusanowska M., Holas P., Krejtz I., Nezlek J. (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń. Psychiatria i Psychoterapia.

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji