Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Uprawnienia habilitacyjne dla Wydziału Prawa

udostępnij artykuł
Uprawnienia habilitacyjne dla Wydziału Prawa

Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie w dziesiątym roku istnienia uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Ta decyzja, podjęta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, lokuje Wydział Prawa w grupie wydziałów o pełnych uprawnieniach naukowych. Dla pracowników Wydziału to wielkie wydarzenie, wieńczące kilka lat pracy i starań, by zasłużyć na ten awans naukowy. Kolejne  (już czwarte) uprawnienia habilitacyjne to także wydarzenie dla Uniwersytetu, podnoszące jego znaczenie w polskiej nauce.

Awans Wydziału Prawa nastąpił w momencie ważnym dla polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, tuż przed wejściem w życie ustawy, określającej na nowo strukturę formalna polskich uczelni i formalną strukturę instytucji naukowych.

Kierunek Prawo jest obecnie prowadzony w trzech z pięciu kampusów Uniwersytetu SWPS. Młodzi pracownicy naukowi zyskali możliwość przeprowadzenia postępowań habilitacyjnych na macierzystym uniwersytecie. To ważne dla nich, ale również dla całej społeczności prawników i studentów prawa na naszej uczelni. Do naukowego świata prawniczego już wkrótce wejdą młodzi uczeni wykształceni na tym właśnie uniwersytecie i z nim kojarzeni nie tylko jako pracownicy ale również jako osoby wywodzące się z tego środowiska naukowego, z tej Szkoły Prawa.

Liczymy na nich, że będą kontynuować nasze młode jeszcze tradycje naukowe, że środowisko prawnicze Uniwersytetu SWPS, wypływające na szerokie wody nauki polskiej, będzie znane jako grupa postępowych prawników, uprawiających naukę wspierającą praworządność i demokrację w Polsce, a także wpisujących się w światowe trendy i badania z zakresu nauk prawnych.

Liczymy, że środowisko prawnicze Uniwersytetu SWPS, wypływające na szerokie wody nauki polskiej, będzie znane jako grupa postępowych prawników, uprawiających naukę wspierającą praworządność i demokrację w Polsce, a także wpisujących się w światowe trendy i badania z zakresu nauk prawnych.

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Prawa

Dziewięć pracowitych lat

Dla warszawskiego Wydziału Prawa bieżący rok obfituje w sukcesy. W tegorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” zajął 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych, co stanowi awans o dwie pozycje w stosunku do 2017 roku. Bardzo wysoko oceniono jakość kształcenia i współpracę z zagranicą. Więcej o rankingu „Rzeczpospolitej” »

Warto podkreślić, jak dynamicznie rozwija się warszawski Wydział Prawa. W trzy lata od powstania (w 2009 r.) zyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Od początku intensywnie pracowano nad programem nauczania. Przede wszystkim miał mieć charakter praktyczny – umiejętności prawnicze są tak samo ważne jak wiedza praktyczna. Należy przyjąć perspektywę europejską – prawnik powinien sprawnie poruszać się zarówno wśród regulacji krajowych, jak i unijnych. Wreszcie, przyszli prawnicy powinni zdobywać kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, mediacji czy retoryki – umiejętności dotąd bagatelizowanych na studiach prawniczych. Dzięki nowatorskiemu podejściu do programu nauczania, studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS, jako jedyne w Polsce, zdobyły w 2013 r. wyróżnienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział otrzymał wówczas milion złotych na realizację założeń programowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej.

Na efekty nie musieliśmy długo czekać. Powstała Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta na innowacyjnym koncepcie nauczania. Tu najważniejsze są praktyczna wiedza i umiejętności, rozwiązywanie rzeczywistych problemów prawnych, współpraca z biznesem. Program nauczania jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu tak, by odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku. Wzbogacają go zajęcia z zarządzania oraz zajęcia z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji i retoryki. Studenci korzystają z profesjonalnego tutoringu, czyli wsparcia prawnika i psychologa na każdym etapie studiów.

Studenci mogą wziąć udział w bezpłatnych, certyfikowanych kursach, cenionych na rynku pracy. Certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowuje studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oferuje kurs reprezentowania stron w postępowaniu arbitrażowym. Z kolei Polskie Centrum Mediacji wprowadza studentów tajniki mediacji, jednej z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

Czołówka polskich prawników

Kadra wydziału to wybitne osobistości polskiego prawa: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Marek Chmaj – partner zarządzający w kancelarii prawnej Chmaj i Wspólnicy, wybitny komentator w dziedzinie prawa konstytucyjnego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010 oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Potencjał naukowy Uniwersytetu SWPS

Uniwersytet SWPS posiada obecnie cztery uprawnienia habilitacyjne oraz siedem uprawnień doktorskich. Nasza uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego nauk społecznych i humanistycznych z psychologii (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwa (w Warszawie), a od 2018 roku także z prawa (w Warszawie).

Uprawnienia doktorskie przyznawane są w 5 dyscyplinach: psychologii (w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie), kulturoznawstwie (w Warszawie), socjologii (w Warszawie), literaturoznawstwie (w Warszawie). Potencjał naukowy uczelni to oczywiście jej kadra naukowo-dydaktyczna – 62 profesorów, 69 doktorów habilitowanych, 199 doktorów. Dodamy, że to kadra niezwykle aktywna na polu badawczym, co potwierdzają regularnie publikowane rankingi Narodowego Centrum Nauki. Od lat Uniwersytet SWPS znajduje się w czołówce grantobiorców NCN. W latach 2013 – 2017 pozyskaliśmy 93 granty na łączną kwotę 32 mln złotych. Więcej o rankingu NCN »

Silną pozycję naszej uczelni potwierdziła również kompleksowa ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. Więcej o wynikach oceny parametrycznej »

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Prawo

Warszawa

Zajęcia: na uczelni

Prawo

Jednolite magisterskie

Prawo w biznesie

Warszawa

Zajęcia: na uczelni

Prawo w biznesie

I stopnia

Prawo

Warszawa

Zajęcia: online

Prawo

Instytut Prawa

Seminaria doktorskie

Prawo

Wrocław

Zajęcia: na uczelni

Prawo

Instytut Prawa

Jednolite magisterskie

Prawo

Poznań

Zajęcia: na uczelni

Prawo

Instytut Prawa

Jednolite magisterskie