hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, trenerów, konsultantów, doradców zawodowych.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Coaching i mentoring

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

„Miłość pieniądze & biznes z pasją, - ekspert relacji
Jak motywować i inspirować ludzi do pracy w dobie redukcji zatrudnienia?
Jak stworzyć atmosferę, w której dobry pracownik jest dla innych przykładem?"

W taki sposób reklamują swoje usługi praktykujący coache i mentorzy. Entuzjazm i fascynacja pracą jest w tym zawodzie kwestią kluczową i powszechną. Stanowi znak rozpoznawczy dobrego coacha. Skąd się bierze? – przede wszystkim z satysfakcji jaką daje możliwość osiągnięcia celów oraz dobrych, często spektakularnych efektów w ciągu niezbyt długiego procesu coachingowego czy mentoringu. Spośród wielu zawodowych pomocy coaching jest najłatwiej mierzalny, konkretny i może być krótkoterminowy.

Boruda GrojnyBożena Boruta-Gojny
Kierownik studiów Coaching i mentoring

Kierunek dostępny również w Rzeszowie

Adresaci

Studia są skierowane głównie do menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, osób zarządzających zespołami, liderów społecznych, doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego, trenerów i konsultantów, osób podejmujących rolę coacha, ale także do osób, które chcą podnieść własne kwalifikacje.

CEL

Celem studium jest przygotowanie specjalistów do zawodowego wspierania ludzi i organizacji na drodze ich kariery zawodowej i w rozwoju osobistym. Podczas studiów przyszli coache zapoznają się z narzędziami coachingu oraz wypracują sposoby pracy, oparte o własne kompetencje emocjonalne, relacyjne i afiliacyjne.

Dlaczego warto?

 • Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii i rozwoju osobistego, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.
 • Zajęcia prowadzone przez coachów – praktyków oraz doświadczonych psychologów – psychoterapeutów.
 • Wykładowcy reprezentujący różne organizacje coachingowe: International Coach Federation (ICF); International Coaching Community (ICC), Izba Coachingu, European Coaching Federation.
 • Bogaty program składający się z 200 godzin zajęć.
 • Superwizja pracy własnej.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Wyjątek stanowi trening interpersonalny, który odbywać się będzie w trakcie 4-dniowego zjazdu (czwartek - niedziela). Stuprocentowy udział w treningu interpersonalnym jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Stuprocentowa obecność na treningu interpersonalnym, zdobycie cząstkowych zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz praca dyplomowa w formie prezentacji coachingu/mentoringu prowadzonego pod superwizją.

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Program

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 40-godzinny trening interpersonalny.

MODUŁ I
TRENING INTERPERSONALNY

 • Trening interpersonalny.

MODUŁ II
PODSTAWY COACHINGU I MENTOIRNGU

 • Coaching a mentoring.
 • Rola coachingu we wspomaganiu zdolności adaptacyjnych człowieka.
 • Implementacja idei coachingu oraz jego efektów.
 • Coaching kariery kontra tradycyjne doradztwo zawodowe.
 • Historia coachingu, zastosowanie, rodzaje coachingu.
 • Coach- zawód, rola, misja. Organizacje zawodowe coachów, mentorów.
 • Podstawowe modele procesów coachingowych.

MODUŁ III
PRAKTYKA COACHINGU I MENTORINGU

 • Diagnoza potrzeb klienta. Kontraktowanie usług.
 • Rejestracja przebiegu sesji. Dokumentowanie zmian w coachingu.
 • Narzędzia coacha.
 • Uniwersalizm a różnice kulturowe w coachingu i mentoringu (model S-factor).
 • Coaching grupowy, dynamika procesów grupowych.
 • Mentoring. Prezentacja programu „Dynamizm i doświadczenie". Intermentoring pracowniczy.
 • Action Learnig.
 • Analiza czynników wpływających na rozwój zawodowy. Coaching klientów specyficznych.
 • Coaching a psychoterapia, trening umiejętności pomagania w sytuacjach trudnych.
 • Praca z oporem coachowanego.
 • Coaching w zespole pracowniczym.
 • Coaching strategiczny.
 • Kodeks etyczny coacha i mentora.

MODUŁ IV
DYPLOMOWY

 • Superwizja.
 • Warsztat dyplomowy.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 700 zł
2 raty 3375 zł
1 rata 6500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek i czwartek: 8.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 14.00 (poza lipcem i sierpniem)

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj