Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HcF"

Kierunek dostępny także w:

Warszawie.

O studiach

Dostarczamy pogłębioną wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na zachowanie i przedstawiamy praktyczne metody jej wykorzystania.

Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavior Analysis – ABA) jest nauką, która bada i wykorzystuje prawa uczenia się do rozwiązywania społecznie istotnych problemów. Metody behawioralne są szczególnie przydatne i efektywne w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Biorąc pod uwagę wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się profesjonaliści pracujący z osobami o nietypowym rozwoju, zapewniamy słuchaczom również podstawy teoretyczne związane z analizą zachowania i metodami badań behawioralnych. Podkreślamy również wymiar etyczny pracy analityka zachowania.

Więcej informacji o studiach

Nasi absolwenci zdobędą:

 • wiedzę na temat analizowania zależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi a zachowaniem,
 • wiedzę na temat podstawowych praw rządzących zachowaniem,
 • wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w analizie zachowania,
 • umiejętności prowadzenia oceny behawioralnej, planowania interwencji i ewaluowania efektywności przeprowadzonej interwencji,
 • umiejętności związane z pracą kliniczną z osobami nietypowo rozwijającymi się (głównie z autyzmem),
 • umiejętności związane z programowaniem oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych dla osób mających trudności z uczeniem się,
 • wiedzę dotyczącą zagadnień etycznych w pracy analityka zachowania.
 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć licencję terapeuty behawioralnego oraz zyskać wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy.

Zgłoszenia osób, które nie spełniają tych kryteriów, będą rozpatrywane osobno, po zakończeniu zasadniczej rekrutacji, w miarę dostępnych miejsc.

To kierunek dla:

 • absolwentów studiów o kierunkach humanistycznych i społecznych (np. psychologia, pedagogika, resocjalizacja, opieka społeczna),
 • pracowników przedszkoli i szkół integracyjnych,
 • placówek oferujących pomoc osobom (dorosłym i dzieciom) z zaburzeniami rozwoju (szczególnie autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe) i zaburzeniami zachowania,
 • członków stowarzyszeń i fundacji na rzecz pomocy ww. grupom,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób mających styczność z osobami o zaburzonym rozwoju (np. rodzice, opiekunowie).

Dlaczego warto?

 1. Kompleksowy program zajęć, obejmujący aż 228 godzin dydaktycznych.
 2. Odbędziesz 20 godzin stażu w ośrodku świadczącym pomoc dzieciom z autyzmem.
 3. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz z osobami rozwijającymi się nietypowo.
 4. Możliwość zdobycia licencji terapeuty behawioralnego nadawanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Program studiów

Zajęcia w ramach programu:

Podstawowe procesy i pojęcia z analizy zachowania

Eksperymentalna analiza zachowania

Stosowana analiza zachowania I: podstawowe zagadnienia

Stosowana analiza zachowania II: wdrażanie teorii w praktykę

Stosowana analiza zachowania w edukacji

Metody badawcze w analizie zachowania

Stosowana analiza zachowania w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych

Umiejętności społeczne: metody oceny i techniki nauczania

Zachowania trudne: ocena funkcjonalna, metody oddziaływań i kwestie etyczne

Techniki terapii behawioralnej reakcji lękowych

Zagadnienia etyczne dotyczące pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania

Nauka spożywania posiłków (trening jedzenia) i korzystania z toalety (trening czystości)

Staż praktyczny w ośrodku terapeutycznym dla dzieci z autyzmem: zagadnienia empiryczne we wczesnej intensywnej terapii behawioralnej dzieci z autyzmem

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 228 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 20 godzin stażu w ośrodku świadczącym pomoc dzieciom z autyzmem, 144 godziny warsztatów, 48 wykładów w formie zdalnej oraz 16 godzin w formie e-learningu.

Zajęcia odbywają się w formie interaktywnych wykładów zdalnych oraz stacjonarnych warsztatów. Staż w ośrodku prowadzącym terapię odbywa się na ostatnim zjeździe ujętym w planie zajęć.

Studia Podyplomowe są także jedną ze ścieżek umożliwiających ubieganie się o tytuł Terapeuty Behawioralnego, nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej (www.ptpb.pl) i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (www.pstb.org).

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie poszczególnych zajęć (test, prezentacja ustna lub praca pisemna).

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów – praktyków, którzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem.

Kierownik studiów w Katowicach

prof. dr hab.
Przemysław Bąbel
prof. dr hab.
kierownik studiów podyplomowych SAZ na Uniwersytecie SWPS w Katowicach
dr
Elżbieta Anita Bajcar
dr
psycholog
dr
Katarzyna Bąbik-Bronić
dr
psycholog, certyfikowany analityk zachowania, licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Wojciech Białaszek
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog, zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na podejmowanie decyzji oraz analizą zachowania
dr
Nela Grzegorczyk-Dłuciak
dr
pedagog wieloprofilowy usprawniania i specjalny, terapeuta i superwizor behawioralny
 
Beata Ignaczewska
 
pedagog specjalny, terapeuta i superwizor behawioralny PLTB
 
Ewa Kuliga
 
psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny PLTB
dr
Krystyna Pomorska
dr
zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania
dr
Monika Suchowierska-Stephany
dr
psycholog kliniczny, certyfikowany analityk zachowania
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Anna Ziółkowska
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog, zajmuje się problematyką pamięci i uczenia się

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po studiach II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna ocena CV
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025