Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Kochanowski, Marcin
Marcin Kochanowski
dr
prof. dr hab. Dariusz Dolińskidoktor psychologii, nauczyciel akademicki i praktyk psychologii sportu
Kolasińska, Dominika
Dominika Kolasińska
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskipsycholog, trener biznesu oraz certyfikowany psychoterapeuta
Kotapski, Krzysztof
Krzysztof Kotapski
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskikonsultant biznesowy, trener, wykładowca akademicki
Koterski, Mikołaj
Mikołaj Koterski
dr
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiprowadzi indywidualne sesje, warsztaty i wykłady
Lisowska, Elżbieta
Elżbieta Lisowska
dr
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiekspert w zakresie problematyki związanej ze stresem organizacyjnym i wypaleniem
Oleksa-Marewska, Karolina
Karolina Oleksa-Marewska
dr
prof. dr hab. Dariusz Dolińskipsycholog, trener biznesu, specjalista w zakresie psychologii zarządzania i zachowań organizacyjnych
Wiatr, Anna
Anna Wiatr
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskimenedżer, z wieloletnią praktyką w doradztwie personalnym