logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi i młodzieżą i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia dzieci i młodzieży
wspomaganie rozwoju

 • Rekrutacja trwa.
  W RAZIE POTRZEBY JESTEŚMY GOTOWI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE.

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nie tylko na większą optymalizację rozwoju podopiecznych, ale także na bardziej efektywne rozwiązywanie różnych problemów pojawiających się w tym czasie.

ADRESACI

Grupa potencjalnych adresatów studiów jest różnorodna i stosunkowo duża. Coraz większy odsetek rodziców poszukuje informacji mogących pomóc im być świadomymi rodzicami.
Osoby pracujące/opiekujące się dziećmi i nastolatkami coraz częściej zwracają uwagę na wiele istotnych obszarów, w których niezbędna jest fachowa wiedza i umiejętności. Pedagodzy i nauczyciele, a także pracownicy służby zdrowia zgłaszają niedostateczne przygotowanie pod kątem wiedzy i umiejętności psychologicznych ważnych zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i radzenia sobie (rozpoznawania i wspierania) w sytuacjach trudnych, jakie występują nie tylko w przypadku pojawienia się zaburzeń rozwojowych czy też zaburzeń zachowania, ale także w okresie normatywnych kryzysów rozwojowych, kiedy to zachowanie dziecka może być niezrozumiałe dla wszystkich.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA NABYTA W TRAKCIE STUDIÓW

Wiedza:
Podczas zajęć słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę (opartą na aktualnych badaniach naukowych) o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości. Okres dzieciństwa i adolescencji zostanie ukazany przez pryzmat zadań rozwojowych realizowanych w poszczególnych fazach życia. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno potencjału, jak i zagrożeń rozwojowych. Szczególną uwagą zostaną objęte kryzysy rozwojowe, w których postępowanie z dzieckiem/adolescentem wymaga szczególnego uwrażliwienia. Omówione zostaną zagadnienia związane między innymi z trudnościami w nauce, depresją dzieci i młodzieży, sytuacjami trudnymi związanymi z nieprawidłowym zachowaniem, uzależnieniami, zaburzeniami jedzenia, ale także z komunikacją międzypokoleniową czy znaczeniem aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju.

Umiejętności:
Podczas zajęć studenci zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania. Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Słuchacze zdobędą umiejętność różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Uzyskają również umiejętności dotyczące między innymi tego, jak stymulować twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem i jak uczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy też jak rozmawiać o seksie.

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu SWPS i innych placówek naukowych oraz doświadczeni praktycy i konsultanci.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się zaplanowanie i zrealizowanie projektu w ramach przedstawionych na zajęciach obszarach tematycznych, test wiedzy oraz obecność na warsztatach i seminariach.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia dotyczą następujących tematów:

 • Okres dzieciństwa i adolescencji – potencjał i ryzyko rozwojowe 20h
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży 20h
 • Jeśli dziecko ma trudności z nauką – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Depresja u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać zaburzenie i wspierać 16h
 • Trudne zachowania w kontekście rozwoju – ADHD i zaburzenia zachowania – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Uzależnienia chemiczne i niechemiczne – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Stymulowanie twórczego myślenia 20h
 • Praca ze stresem - techniki i metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 16h
 • Edukacja seksualna – jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksie 16h
 • Aktywność fizyczna – medycyna jutra 16h
 • Czemu czasem nie możemy się „dogadać" – komunikacja międzypokoleniowa 16h
 • Konsultacje projektowe 6h

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 590 zł
2 raty 2775 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00