Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbs"

O studiach

Ukończenie studiów podyplomowych „ Neurologopedia” uprawnia do używania tytułu neurologopedy i wykonywania tego zawodu tzn.: prowadzenia badań i działań praktycznych w zakresie diagnozy i terapii osób z afazją, alalią, dysartrią, porażeniem mózgowym, jąkających się, z zaburzeniami płynności mówienia (giełkot, bradylalia, tachylalia i inne), niepełnosprawnością intelektualną, z zespołami genetycznymi, ze spektrum autyzmu.

Podczas zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu neuropsychologii dziecka i dorosłego, problemów komunikacji językowej osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz zaburzeń płynności mówienia, jak również metody komunikacji pozawerbalnej.

Nasi absolwenci posiadają kompleksową wiedzę na temat etapów rozwoju człowieka, w tym procesu kształtowania się umiejętności językowych. Są w stanie skutecznie wspierać w komunikacji osoby z zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie, giełkot, bradylalia, tachylalia), jak i pacjentów z afazją, alalią, dyzartrią, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi oraz w spektrum autyzmu.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia są adresowane do logopedów: osób, które ukończyły 4-semestralne podyplomowe studia logopedyczne lub jednolite studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną.

Dlaczego warto?

 1. Uzyskasz tytuł neurologopedy: zajęcia należą do bloków specjalizacyjnych, tworzących – według charakterystyki zawodu logopedy (nr 2440602 w księdze zawodów opublikowanych przez Ministerstwo Pracy w 1995 r.) – specjalność „neurologopedia”
 2. Zdobędziesz przygotowanie do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i zaburzeniami mowy, w tym z dziećmi z obciążonym okresem ciążowo okołoporodowym i zespołami genetycznymi.
 3. Czekają cię zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia (oddziałach szpitalnych, poradniach i żłobkach).
 4. Będziesz mieć możliwość odbycia praktyk na oddziale noworodkowym.
 5. Będą cię uczyć specjaliści: logopedzi, neurologopedzi i pedagodzy.

Program studiów

Blok tematyczny

Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym

obejmuje 60 h zajęć dydaktycznych + 15h zajęć praktycznych

Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka

Ocena i charakterystyka w okresie noworodkowym: dziecka zdrowego, wcześniaka. Opieka neonatologiczna i pediatryczna w okresie wczesnodziecięcym

Opieka neonatologiczna i pediatryczna w okresie wczesnodziecięcym

Zakażenia wrodzone u dzieci w tym cytomegalia i toksoplazmoza-charakterystyka i postępowanie kliniczne

Ocena i charakterystyka neurologiczna dziecka w okresie 0-2 rok życia

Ocena rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN w okresie 0-2 rok życia

Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń

Blok tematyczny

Neurologopedia dziecka w okresie lingwalnym i postlingwalnym

obejmuje 180 h zajęć dydaktycznych + 25 h zajęć praktycznych

Ocena neurologiczna dziecka w okresie powyżej 2 roku życia

Cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN powyżej 2 roku życia

Rozwój i zaburzenia komunikacji

Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym

Autyzm. Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym

Zaburzenia mowy i języka u dzieci: diagnoza neuropsychologiczna, dysartria starta

Presbyfagia

Diagnoza i terapia dzieci z niepłynnością mówienia i jąkających się

Studium przypadku dziecka z deficytami OUN*

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się

Metoda werbotonalna

Wprowadzenie do metody SI

Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej

Blok tematyczny

Neurologopedia dorosłych

obejmuje 108 h zajęć dydaktycznych + 25 h zajęć praktycznych

Neurologopedia dorosłych

Diagnoza i terapia chorych z afazją

Diagnoza i terapia dysartrii

Dysfagia u dorosłych

Zaburzenia komunikacji w chorobach neurogeneracyjnych

Apraksja mowy u dorosłych

Diagnoza i terapia osób dorosłych jąkających się

Jąkanie metaboliczne

Seminarium dyplomowe *

* liczba godzin uzależniona od liczby słuchaczy

Praca własna i konsultacje dyplomowe

Zajęcia należą do bloków specjalizacyjnych, tworzących specjalność „neurologopedia” według charakterystyki zawodu logopedy (nr 2440602 w księdze zawodów opublikowanej przez Ministerstwo Pracy w 1995 r.).

Organizacja nauki

Studia trwają trzy semestry i obejmują 413 godzin dydaktycznych zajęć, w formie interaktywnych wykładów seminariów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Zajęcia audytoryjne odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Zajęcia praktyczne, które w całości organizuje Uczelnia, odbywają się w tygodniu. Dokładamy starań, aby były to piątki i poniedziałki połączone ze zjazdem.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia, takich jak: oddziały szpitalne, poradnie czy żłobki. Studenci mają wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach na oddziale noworodkowym.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 90% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia
 • Otrzymanie pozytywnej oceny praktyki
 • Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (obejmującej samodzielną wnikliwą analizę problemu, sformułowanie diagnozy i opracowanie programu terapii)
  • Dokument ukończenia studiów

   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani logopedzi, neurologopedzi i pedagodzy.

Kierowniczka merytoryczna kierunku

dr n. hum.
Elżbieta Stecko
dr n. hum.
wieloletni krajowy konsultant ds. logopedii
dr
Mieczysław Chęciek
dr
posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii, specjalizację w zakresie neurologopedii
 
Elżbieta Kamińska
 
neurologopeda, pedagog specjalny
dr n. med.
Marika Litwin
dr n. med.
logopeda, neurologopeda
dr
Włodzimierz Piwowar
dr
doktor nauk medycznych
dr hab. n. med.
Katarzyna Polanowska
dr hab. n. med.
zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją chorych z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu
dr n. hum.
Anna Prożych
dr n. hum.
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Surdopedagogiki
 
Alina Smyczek
 
nauczyciel dyplomowany i praktyk z 18-letnim stażem, pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, dyplom ukończenia studiów potwierdzający tytuł logopedy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w dniu 21 czerwca 2024 roku od godziny 15:00. Zapisy na konkretną godzinę, zostaną uruchomione poprzez formularz rekrutacyjny, po jego wcześniejszym wypełnieniu.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów potwierdzający tytuł logopedy
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów potwierdzający tytuł logopedy.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 listopada 2023 r. od godz. 15.00. Zapis na konkretną godzinę następuje po wypełnieniu formularza.

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna ocena CV.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 15 ratach 720 PLN 10 800 PLN
Zapłać w 3 ratach 3 450 PLN 10 350 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 600 PLN + 3 300 PLN 9 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025