Chęciek, Mieczysław
Mieczysław Chęciek
dr
posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii, specjalizację w zakresie neurologopedii
Ciporska, Barbara
Barbara Ciporska
 
magister pedagogiki specjalnej
Ejsmont, Agata
Agata Ejsmont
 
psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, w trakcie szkolenia z psychotraumatologii
Garczyńska, Justyna
Justyna Garczyńska
dr n. hum.
fonetyk, dialektolog, logopeda
Kaczyńska, Aleksandra
Aleksandra Kaczyńska
 
założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku
Litwin, Marika
Marika Litwin
dr n. med.
logopeda, neurologopeda
Miaśkiewicz, Beata
Beata Miaśkiewicz
dr n. med.
specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii
Osuch, Wioleta
Wioleta Osuch
 
logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii oraz terapii pedagogicznej
Piwowar, Włodzimierz
Włodzimierz Piwowar
dr
doktor nauk medycznych
Prożych, Anna
Anna Prożych
dr n. hum.
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Surdopedagogiki
Stecko, Elżbieta
Elżbieta Stecko
dr n. hum.
wieloletni krajowy konsultant ds. logopedii
Szustkiewicz, Wiesława
Wiesława Szustkiewicz
 
pedagog terapeuta, oligofrenopedagog