logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych wykorzystaniem kompetencji psychologicznych w rozwoju osobistym i zawodowym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Praktyczna psychologia motywacji

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Motywacja to klucz do Twojego sukcesu w dowolnej dziedzinie. Wszelkie kompetencje są zbędne, jeśli nie umiesz wzbudzić w sobie lub w innych motywacji do ich wykorzystania. Prawie 200 godzin zajęć z praktykami i specjalistami, którzy od lat zajmują się zagadnieniem motywacji pozwolą Ci dogłębnie zrozumieć zjawisko motywacji w różnych kontekstach i wyposażą Cię w umiejętności ułatwiające osiągnięcie każdego celu, jaki tylko sobie postawisz."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594dr Paulina Sobiczewska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia dedykowane są tym, którzy chcą w profesjonalny sposób pomagać  innym w  osiąganiu celów (pracownikom HR, menedżerom, coachom, trenerom, terapeutom, nauczycielom  itp.). Studia pomogą także wszystkim tym, którzy szukają własnego „bieguna” do zdobycia lub znają go od lat, lecz nie udało im się jeszcze do niego dotrzeć.

Zapraszamy absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą  zwiększyć  efektywność i  wytrwałość oraz skuteczność w osiąganiu zawodowych i prywatnych celów w życiu.

Charakterystyka ogólna

Studia pozwalają zdobyć rzetelne podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii społecznej i ogólnej, w tym psychologii motywacji oraz zrozumieć i zastosować w działaniu oparte o nią mechanizmy, dzięki przeplataniu się spotkań o charakterze akademickim i praktycznym. Zajęcia prowadzą wybitni psychologowie motywacji (m.in. prof. Wiesław Łukaszewski) i psychologii społecznej (m.in. prof. Dariusz Doliński), którzy przekażą słuchaczom najnowszą wiedzę psychologiczną i pokażą, jak zastosować ją w codziennym wzbudzaniu motywacji i osiąganiu celów. Swoimi doświadczeniami podzielą się także praktycy, którzy sami od lat osiągają spektakularne cele (m.in. Edi Pyrek) i zajmują się budowaniem programów motywacyjnych dla innych. Praktyczna Psychologia Motywacji to kierunek, który od 2011 roku, nieprzerwanie i z powodzeniem, nie tylko wyposaża uczestników w unikatowy zestaw kompetencji, ale także wzbudza w nich energię do działania i ułatwia przejście z fazy planowania do fazy realizacji celów.

Cel

celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności  w zakresie:

 1. Psychologii ogólnej i jej wykorzystania w osiąganiu celów – zagadnień psychologii osiągnięć, typów i mechanizmów motywacji, uwarunkowań wytrwałości
 2. Uwarunkowań i praktycznych technik zwiększania wydajności, motywacji, wytrwałości poprzez analizę celów osobistych oraz seminaria tematyczne i spotkania z praktykami.
 3. Indywidualnych kompetencji psychologicznych, takich jak: efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie ze stresem i trudnościami, umiejętność skutecznego komunikowania się czy autoprezentacji, ułatwiających sprawną realizację zadań i osiąganie celów.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zakres tematyczny:

 • Psychologia w osiąganiu celów
  • Podstawy psychologii ogólnej- psychologia motywacji i psychologia osiągnięć
  • Temperamentalne  i afektywne uwarunkowania wytrwałości
  • Społeczne mechanizmy motywacji i osiągania celów
 • Osiąganie celów w praktyce
  • Analiza celów osobistych – teoria i praktyka
  • Trening symulacji mentalnych
  • Samoocena w motywacji i osiąganiu celów
  • Spotkania z praktykami
 • Umiejętności psychospołeczne
  • Efektywna komunikacja  i postawa asertywna   
  • Trening wytrwałości i radzenia sobie ze stresem
  • Optymalne  zarządzanie czasem i zwiększanie własnej wydajności
  • Autoprezentacja i wywieranie wpływu

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 750 zł
2 raty 3500 zł
1 rata 6600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.