logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Content Marketing
czyli jak budować markę w internecie

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierownikiem kierunku jest Renata Makuszak-Krzyżaniak

Adresaci

Wykłady oraz zajęcia warsztatowe są prowadzone od podstaw, stąd ofertę kierujemy głównie do osób początkujących lub średniozaawansowanych.
Proponowany kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do:

 • menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu
 • pracowników lub właścicieli agencji reklamowych oraz Public Relations, agencji marketingowych, content marketingowych, SEO, domów mediowych,agencji marketingowych, content marketingowych, SEO, domów mediowych, którzy pragną wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę
 • pracowników instytucji państwowych, którzy chcą rozwinąć obecność macierzystych instytucji w mediach społecznościowych i Internecie
 • absolwentów szkół wyższych o pokrewnych profilach, którzy chcą pracować w agencjach kreatywnych lub reklamowych
 • właścicieli prywatnych firm lub osób planujących założyć własną działalność i promować swoje produkty lub usługi w social mediach

CEL

Celem studiów jest przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności. Wykłady, warsztaty, spotkania z praktykami pozwolą uczestnikom zdobyć mocne podstawy do tego,
aby zrozumieć, czym jest komunikacja za pomocą nowoczesnych środków przekazu oraz jak sprawnie i efektywnie wykorzystać narzędzia, które oferuje nam Internet. Studia kierowane są do wszystkich osób, które planują, bądź też zajmują się budowaniem nowoczesnej marki w Internecie i którzy rozumieją jak ważne jest stałe pozyskiwanie ruchu w sieci, nowoczesne budowanie reklamy on-line i sprawne projektowanie kampanii reklamowych na FB.

Dlaczego warto

Czy można przejść obojętnie wobec czegoś, co pochłania coraz więcej naszej uwagi, czasu i pieniędzy? Czy można ignorować to, co ma nieograniczoną pojemność, zasięg oraz możliwości? Większość z nas nie jest już wstanie dzisiaj funkcjonować bez dostępu do Internetu, smartphone`a i zakupów on-line. Podobnie jest z firmami. Wiemy już, że nie zbudujemy dzisiaj marki bez Internetu, ale dobrej marki nie zbudujemy przede wszystkim bez odpowiedniego contentu. Jak go tworzyć? Jak prowadzić dialog z naszymi klientami? O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć podczas zajęć, które prowadzą zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem jak i świetni praktycy reprezentujący uznane marki z wielu branż.

Co nas wyróżnia

Przygotowując studia postawiliśmy przede wszystkim na przekaz praktyczny i skupiliśmy się na korzyściach, jakie możemy zaoferować słuchaczom. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. To oznacza m.in. korzystanie z najnowszych narzędzi analitycznych, aplikacji on-line oraz badań marketingowych. Nasi słuchacze będą również brali udział w procesie projektowania kampanii marketingowych w kanałach social media,w tworzeniu blogów firmowych, projektowaniu reklam internetowych, tworzeniu przekazów video oraz opracowywaniu media planów (spójrz na program studiów).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wykonanie i obrona pracy dyplomowej: prezentacja strategii promocji dowolnego produktu lub usługi w kanałach social media. Warunkiem dopuszczenia słuchaczy do obron jest min. 70% procentowa frekwencja na zajęciach.

Czas trwania

Dwa semestry - 192 godziny +12 godzin przeznaczonych na obrony dyplomu.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Pobierz program w formacie pdf

UCZESTNICY KURSÓW POSIĄDĄ WIEDZĘ NA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

— współczesnych trendów w content marketingu oraz metod działania w internecie w oparciu o tzw. marketing treści,
— efektywnego posługiwania się algorytmami Googla,
— rozszerzoną wiedzę z zakresu kluczowych narzędzi w content marketingu: Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube oraz SlideShare,
— najistotniejszych elementów składowych strategii content marketingowej,
— strategii pozycjonowania marki w content marketingu,
— językowych środków perswazji stosowane w reklamie,
— konstrukcji tekstu w kontekście działania wyszukiwarek,
— zasad efektywnej współpracy z blogosferą,
— prowadzenia i utrzymania bloga od strony praktycznej,
— standardów skutecznego budowania przekazu wizualnego w social mediach,
— roli przekazu audiowizualnego i roli video w marketingu internetowym,
— przyczyny sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych i sposobie ich rozwiązywania,
— nowych nośników treści,
— korzyści jakie dają człowiekowi social media z psychologicznego punktu widzenia,
— SEO, dystrybucji treści i pozyskiwanie ruchu w sieci,
— pomiaru i optymalizacja działań w internecie i mediach społecznościowych,
— efektywnego posługiwanie się serwisem YouTube,
— podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i prowadzenia kanału filmowego danej marki
— wiedza o technikach i formach narracyjnych oraz ich optymalizacji pod kątem wykorzystania w komunikacji wizerunkowej
— w jaki sposób tworzyć skuteczną strategie promocji marki w kanałach social media
— jak wykorzystywać platformy social commerce?
— Jak skutecznie budować profil / markę i efektywnie wykorzystywać serwis LinkedIn?
— jak tworzyć efektywną grafikę i komponować ją z tekstem?.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 730 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.