logo uswps nazwa 3

Studia

Uniwersytet SWPS wybrałam ze względu na jego praktyczny wymiar; każde zajęcia są projektowe, nasi wykładowcy pracują w branży, a program jest dostosowywany do zmieniającego się rynku oraz naszych potrzeb. Pracę w zawodzie znalazłam „od ręki”.

Paulina Kaleta, specjalistka ds. social media

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Digital i Social Media

 • specjalność na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • studia I stopnia
 • forma stacjonarna i niestacjonarna

 • Rekrutacja trwa

Nowatorska formuła

Celem studiów jest kształcenie samodzielnych, wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów(-tek) pracujących w obszarze nowoczesnego dziennikarstwa i mediaworkingu. Studia przygotowują do pracy we współczesnych mediach, ale też w mediach przyszłości. Na tych studiach zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą ci tworzyć profesjonalne, multimedialne treści do digital i social mediów z wykorzystaniem różnych narzędzi (tekst, audio, wideo, animacja, infografika) oraz dowiesz się, jak nimi zarządzać. W efekcie będziesz potrafił(a) rozwijać skuteczne strategie komunikacji w internecie i nie tylko. Będziesz miał(a) też rozbudowane kompetencje niezbędne do pracy w mediach tradycyjnych (radio, telewizja, prasa).

Studia pozwalają na zdobycie zróżnicowanych kompetencji w zakresie analizy potrzeb odbiorców, projektowania oferty medialnej, tworzenia zawartości mediów o zróżnicowanym charakterze (dla mediów tradycyjnych i internetowych) oraz realizowania różnych zadań w procesach produkcji medialnej. W ramach specjalności zdobędziesz wiedzę, jak świadomie tworzyć wizerunek medialny i pracować jako producent(-tka) i wydawca(-czyni) medialny(-a) oraz profesjonalny(-a) bloger(ka), vloger(ka), podcaster(ka) czy influencer(ka). Poznasz najnowocześniejsze technologie i narzędzia pracy w mediach cyfrowych, a także nauczysz się pracy dziennikarza(-rki) / mediaworkera(-ki) z wykorzystaniem różnych gatunków i formatów medialnych oraz w różnych zakresach tematycznych (moda, lifestyle, sport, polityka, społeczeństwo, muzyka, film, kultura itp.). Będziesz wreszcie potrafił(a) zaprojektować i wprowadzić na rynek nowe medium.

Adresaci studiów

Studia dla osób otwartych, kreatywnych i dociekliwych, z wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, dążących do zrozumienia rzeczywistości w każdym z jej wymiarów. Indywidualistów, pasjonujących się najnowszymi technologiami i internetem.

Dla tych, którzy interesują się mediami w ich najnowocześniejszej formie, którzy chcą tworzyć multimedialne komunikaty w digital i social mediach. Dla osób, które chcą świadomie i profesjonalnie kształtować swój wizerunek i stać się niezależnymi i rozpoznawalnymi graczami na szeroko pojętym rynku mediów. Dla tych, którzy chcą wyspecjalizować się w wybranym typie pracy w mediach.

To specjalność dla osób, które od pierwszych lat studiów chcą zdobywać doświadczenia zawodowe i budować profesjonalne portfolio, żeby zapewnić sobie dobry start na rynku pracy. Dla tych, którzy nie chcą się nudzić i naprawdę chcą się zaangażować w studia.

Perspektywy zawodowe

Ukończeniu studiów da ci przygotowanie do pracy w środowisku digital i social mediów jako dziennikarz(-rka), wydawca(-czyni), reporter(ka), prezenter(ka), copywriter(ka), profesjonalny(-a) bloger(-ka)/vloger(-ka)/podcaster(-ka), infobroker(-ka), producent(ka) muzyczny(-a), producent(ka) contentu audio i video, media worker(ka), analityk(-czka) mediów, influencer(ka), ilustrator(ka) muzyczny(-a), twórca(-czyni) różnego typu komunikatów w przestrzeni publicznej.

Oprócz pracy w redakcjach, wydawnictwach, mediach będziesz też realizować i współrealizować inne zadania w agencjach, domach mediowych jako social media manager, digital content manager, content writer, digital and social media planner, social media specialist.

Będziesz także przygotowany(-a) do podjęcia pracy w mediach tradycyjnych na wielu stanowiskach (dziennikarza, reportera, wydawcy, szefa redakcji itp.) oraz pełnienia funkcji konsultanta procesów przejścia redakcji tradycyjnych (np. gazety, radia) w redakcje internetowe. Będziesz umiał(a) zaprojektować i wprowadzić na rynek swoje własne medium oraz świadomie budować swój wizerunek osobisty na rynku medialnym.

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Kreatywność
 • Komunikacja w internecie
 • Creative Writing
 • Badania i analiza mediów
 • Formaty i gatunki medialne
 • Społeczne i ekonomiczne konteksty digital mediów
 • Komunikacja wizualna w mediach
 • Kreacja – obraz i dźwięk
 • Dziennikarstwo profesjonalne
 • Dziennikarstwo w digital mediach
 • Projektowanie produktu

Świetny start na rynku pracy

Kończąc studia, masz nie tylko wiedzę i zaawansowane techniczne kompetencje. Umiesz też myśleć kreatywnie, pracować w grupie i dbać o swój własny wizerunek, by świadomie projektować swoją karierę – uczysz się tego na zajęciach z marki osobistej.

Potrafisz pracować projektowo i myśleć strategicznie. Masz rozbudowane umiejętności techniczne, które zdobywasz w świetnie wyposażonych pracowniach (realizacja audio i video, produkcja i postpordukcja obrazu i dźwięku, montaż, programy graficzne, kreatywne pisanie itp.) i wiesz, jak je stosować w pracy projektowej.

Wiesz, jak założyć własne medium albo firmę oraz jak zaprojektować i zakomunikować je na rynku jako markę.

Szeroki zakres kompetencji oraz atmosfera panująca na studiach – zawsze indywidulane traktowanie – pozwala Ci zachować swój indywidualizm i elastyczność oraz rozwijać zainteresowania zgodnie z własnymi preferencjami. Zajęcia z praktykami dają możliwość poznania nowych ludzi, być może przyszłych pracodawców.

Kończąc studia, masz w ręku jeszcze jeden atut – gotowe portfolio swoich projektów, które możesz zaprezentować pracodawcy, wykazując w ten sposób, że posiadasz już praktykę.

Zupełnie nowy sposób studiowania

Pierwszy rok studiów to intensywne zajęcia wprowadzające w zagadnienia, do których będą odnosiły się zajęcia warsztatowe i praktyczne w kolejnych latach studiów, oraz zajęcia rozwijające kompetencje miękkie, coraz istotniejsze na rynku pracy. Na pierwszym roku poznasz najważniejsze kwestie związane z teorią mediów i komunikacji, rynkami medialnymi, designem oraz kontekstami marki. Poszerzysz swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, nauczysz się pracować w zespole i występować przed kamerą. Poznasz zasady emisji głosu, techniki kreatywnego i krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów (między innymi metodą Design Thinking) oraz podstawowe narzędzia badania internetu (SEO, SEM, SERM). Ponadto zapoznasz się z tajnikami produkcji medialnej i metodami jej zarządzania.

Na II roku będziesz przede wszystkim pracować warsztatowo w intensywnych cyklach tematycznych, rozwijając konkretne umiejętności technologiczne i kreatywne (kreatywne pisanie, scenopisarstwo, montaż obrazu i dźwięku, produkcja i postprodukcja obrazu i dźwięku, projektowanie graficzne, fotografia i fotoedycja, motion design, infografika), komunikacyjne (social media, reklama natywna, influencer marketing) oraz w zakresie planowania badań, zbierania i analizowania danych. Umiejętności miękkie doskonalisz podczas warsztatów.

Na III roku uzupełnisz swoją wiedzę o prawo mediów i prawo autorskie, a także ekonomię sektorów kreatywnych i mediów oraz udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie brandingu i promocji mediów oraz marki własnej. Rozwiniesz także konkretne narzędzia i techniki tworzenia profesjonalnej treści (blog, vlog, podcast i radio internetowe). Na ostatnim semestrze tworzysz projekty o charakterze medialnym, w strukturach symulujących rzeczywiste podmioty medialne. Oznacza to, że najpierw kreujesz w ramach pracy zespołowej medium, a następnie pracujesz w redakcji internetowej, przygotowując materiały w różnych formatach (content pisany, audio, video, graficzny) na interesujący cię temat (muzyka, moda, lifestyle, polityka, społeczeństwo, sport, film). Jeśli chcesz, może prowadzić profil redakcji w social mediach albo profesjonalnie blogować, vlogować lub tworzyć audiosferę. Wszystko zależy od tego, co cię interesuje i czym chcesz się zająć w przyszłości! W ten sposób, pod okiem praktyków z branży wizerunkowej i medialnej, zaliczasz III rok.

Projekty własne i współpraca z rynkiem

Kończysz studia z własnym portfolio, które zwiera twoje teksty, realizacje audiowizualne i graficzne oraz inne formy twojej aktywności. Portfolio to możesz zaprezentować pracodawcy lub na jego podstawie zacząć realizować swoje własne projekty internetowe. Posiadasz kompleksowe umiejętności, zdobyte nie tylko w licznych projektach symulacyjnych, ale także we współpracy z największymi graczami rynku medialnego.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu technologicznemu i świetnie wyposażonym pracowniom, znasz najnowsze technologie i umiesz je wykorzystywać w praktyce rynkowej. Masz już kontakty w branży, które zdobyłeś na zajęciach z praktykami.

Odpowiedź na najnowsze trendy na rynku mediów

Na rynku medialnym widać wyraźnie potrzebę uruchamiania platform internetowych przez media tradycyjne (gazety, rozgłośnie radiowe, telewizje), tymczasem dziennikarze pracujący w tych mediach nie są do tego przygotowani. W przyszłości możemy spodziewać się pełnej transformacji mediów tradycyjnych w media zdigitalizowane oraz pojawiania się nowych mediów – od początku w formie internetowej. Powoduje to rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie tworzenia i analizy treści w social&digital mediach, którzy będą umieć kompleksowo tworzyć multimedialne treści.

Oferowane studia przygotują cię do podjęcia tych wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku medialnym. Zdobędziesz zróżnicowane kompetencje, dzięki czemu sprostasz (powszechnym teraz na rynku mediów) wymaganiom dotyczącym szerokich kompetencji związanych np. z analizą internetu, podejmowaniem działań wizerunkowych, budowaniem swojego własnego wizerunku, zarządzaniem treścią w szeroko rozumianych mediach społecznościowych. Będziesz umiał(a) połączyć te kompetencje z tradycyjnymi kompetencjami dziennikarskimi (operowanie słowem, obrazem, dźwiękiem).

Nowoczesne zaplecze techniczne

Studenci mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie: studio fotograficzne (aparaty i kamery cyfrowe full HD i 4K, mobilny system oświetleniowy, profesjonalny sprzęt audio), studio radiowe i pracownię neuropsychologiczną (zaawansowana baza empiryczna, eye-tracker, ergonomia interface, monitorowanie reakcji konsumenckich), laboratoria komputerowe (platformy: Mac OS, Windows; oprogramowanie: Adobe Creative Suite Master Collection, Adobe Creative Suite Premium, 3ds MAX, Maya, Cinema4D, Softimage, MotionBuilder).

 

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Warunki przyjęcia

 • dwa najwyższe wyniki łącznie min. 95 pkt z nowej matury
 • dwa najwyższe wyniki łącznie min. 80 pkt ze starej matury
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 975 zł
2 raty 4785 zł
1 rata 9200 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".

  W dniach 18-23 lutego 2021 r. Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.
Slider