hr award color

logo uswps nazwa 3

Usługi

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNAlogo SPP 

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a nie możesz skorzystać z pomocy zawodowego prawnika – zgłoś się do nas!

 

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci Wydziału Prawa udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają trzy sekcje – w zależności od rodzaju sprawy prosimy o zgłaszanie się na dyżur do wybranej sekcji.

Studenci uczestniczący w pracach Studenckiej Poradni Prawnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskali podczas wykonywania czynności w Studenckiej Poradni Prawnej (kodeks deonotologiczny SPP »).

 

Od 9 marca 2017 r. następuje zmiana godzin dyżurów sekcji Prawa Pracy. Obecna godzina dyżurów to 17.30-19.00 (czwartki).

 

Sekcje

Sekcja prawa cywilnego

Dyżury: poniedziałki, godz. 17.30-19.00
Kontakt: spp_cyw@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • upadłość konsumencka.

Sekcja prawa cywilnego II

Dyżury: poniedziałki, godz. 16.00-17.30
Kontakt: spp_cyw2@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie,umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • sprawy mieszkaniowe, lokalowe, tj. najem kwaterunkowy.

Sekcja prawa pracy

Dyżury: czwartki, godz. 17.30-19.00
Kontakt: spp_pracy@swps.edu.pl

 • sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy
 • prawa pracowników – urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, rodzicielskie
 • problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu – nierówne traktowanie, mobbing w miejscu pracy
 • szczególne sytuacje w pracy – wypadek w pracy, choroba zawodowa, wykonywanie pracy niebezpiecznej, wykonywanie pracy na odległość – telepraca
 • rodzice w pracy
 • ustalenie stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę

Jak zostać klientem SSP?

 • Należy osobiście zgłosić się na dyżur jednej z sekcji SPP – odpowiednio do rodzaju sprawy.
 • Zapoznać się z informacją dotyczącą udzielania porad oraz podpisać oświadczenie.
 • Przynieść kopie dokumentów związanych ze sprawą. Kopie mogą zostać zrobione w Poradni (nie zostawiają Państwo oryginałów dokumentów). 

 

Informacje dla studentów

Członkiem Zespołu SPP może zostać student Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, który jest wpisany przynajmniej na czwarty rok studiów na kierunku prawo oraz ma zaliczone przedmioty określone w sylabusie modułu SPP jako wymogi uczestniczenia w pracach określonej sekcji.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik SPP może wyrazić zgodę na przyjęcie do Zespołu SPP studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo oraz posiada wiedzę merytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

Studenci uczestniczą w Poradni, co do zasady, w ramach realizacji modułu Studencka Poradnia Prawna, w poszczególnych, przedmiotowo zorganizowanych Sekcjach.

Obowiązkowe szkolenia dla członków SPP

Uprzejmie zapraszam na obowiązkowe szkolenie z zakresu Regulaminu Studenckiej Poradni Prawnej - dedykowane dla nowo-przyjętych członków Studenckiej Poradni Prawnej, które odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz. 16.00 w sali nr 207.

Drugie szkolenie pt. "Praca i kontakt z "trudnym" klientem", dedykowane jest dla wszystkich członków Studenckiej Poradni Prawnej. Szkolenie odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. w godzinach od 15.00 do 19.00 (sala 207). Szkolenie poprowadzi Pani dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka (psycholog, socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych).

Kontakt

Studencka Poradnia Prawna

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 211

W okresie przerw świaątecznych oraz międzysemestralnych Poradnia jest nieczynna. 
W dniach 26.12.2016 r. oraz 2.1.2017 r. sekcje cywilne studenckiej poradni prawnej nie dyżurują. Zapraszamy 9.1.2017 r.

Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja Prawa Cywilnego II

Sekcja Prawa Pracy

Telefon

 • 22 517 98 73
  (w czasie dyżuru)
 • 22 517 96 14
  (w godzinach 10.00-16.00)
Drukuj