Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholożka, neurokognitywistka. Bada mechanizmy leżące u podstaw depresji przy wykorzystaniu elektroencefalografii (EEG). W swojej pracy naukowej skupia się szczególnie na oscylacjach neuronalnych, czyli falach mózgowych; zajmuje się również zmianami w funkcjonowaniu poznawczym osób z depresją, wykorzystując miary EEG.

Laureatka Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, w ramach którego jako kierowniczka projektu realizowała badanie „Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji” (2014–2017). Stypendystka w konkursie Etiuda Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego realizowała staż doktorski w Donders Centre for Cognitive Neuroimaging w Laboratorium Prof. Michaela X Cohena na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia) (projekt „Psychofizjologiczne przejawy dysfunkcji kory przedczołowej oraz pętli czołowo-ciemieniowej jako czynniki wyjaśniające zmiany poznawcze w zaburzeniach nastroju”, 2018–2020).

Jest autorką licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, m.in.: Kołodziej, A., Magnuski, M., Ruban, A., Brzezicka, A. (2021). No relationship between frontal alpha asymmetry and depressive disorders in a multiverse analysis of five studies. „eLife”, 10, Ruban, A., Kołodziej, A. (2018). Changes in default-mode network activity and functional connectivity as an indicator of psychedelic-assisted psychotherapy effectiveness. „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, 13(3), Gola, M., Skorko, M., Kowalewska, E., Kołodziej, A., Sikora, M., Wodyk, M., Wodyk, Z., Dobrowolski, P. (2017). Polish adaptation of Sexual Addiction Screening Test – Revised. „Psychiatria Polska” (Vol. 51, nr 1), Kołodziej, A., Brzezicka, A. (2015). Jak depresja zmienia sposób patrzenia – przegląd badań dotyczących zmian we wskaźnikach okulograficznych u osób cierpiących na zaburzenia depresyjne. „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, 10(1).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia: biologiczne podstawy zachowania człowieka, umiejętności akademickie, esej psychologiczny: projekt indywidualny, modelowanie komputerowe i zaawansowane metody analizy danych EEG, wstęp do projektowania badań neuronaukowych, zastosowania neuroobrazowania w psychologii: jak lepiej zrozumieć człowieka i usprawnić terapię, seminarium licencjackie oraz autorski fakultet – jak zostać młodym naukowcem – od pomysłu do grantu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Neurokognitywistyka
  • psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni