Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przedłużona rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

float_intro: images-old/Zdjęcia-strefy/Strefa-Kultur-zdjęcia/rekrutacja_2019-2020.jpg

Z dniem 30 września, według uchwały rekrutacyjnej, kończy się termin naboru na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020. Uniwersytet SWPS zdecydował się jednak na przedłużenie naboru na wybrane kierunki i tryby. Prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami składania aplikacji na poszczególne wydziały.

 

WARSZAWA – Wydział Psychologii

Rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Psychologii trwa do 2 października 2019 r. Nabór na studia niestacjonarne został zakończony.

 

 

 

WARSZAWA – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

WARSZAWA – Wydział Prawa

Rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Prawa kończy się 30 września 2019 r. Podania o przyjęcie na studia po zakończonym terminie rekrutacji prosimy kierować bezpośrednio do dziekana wydziału. Rekrutacja na studia prawo w biznesie w przypadku studiów stacjonarnych trwa do 4 października 2019 r., a niestacjonarnych – do 10 października 2019 r.

WROCŁAW – II Wydział Psychologii

Na II Wydziale Psychologii termin rekrutacji na studia niestacjonarne, w tym psychologię dla magistrów i licencjatów,  został wydłużony do 7 października 2019 r.

 

WROCŁAW – Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej kończy się 30 września 2019 r. Rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku grafika trwa do 10 października 2019 r.

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Rekrutacja na studia stacjonarne na psychologii trwa do 4 października 2019 r. Rekrutacja na studia niestacjonarne została zakończona.

Rekrutacja na studia stacjonarne na kierunku prawo trwa do 11 października 2019 r., a na studia niestacjonarne do 25 października 2019 r.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Termin rekrutacji na  Wydziale Zamiejscowym w Katowicach został wydłużony do  4 października 2019 r.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie kończy się 30 września 2019 r. Termin rekrutacji na studia niestacjonarne został wydłużony do  3 października 2019 r.