Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis kierunku
Czego uczymy

Studia łączą intensywną naukę dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, w przypadku hiszpańskiego – to nauka języka od podstaw do poziomu B2. Studenci zdobywają wiedzę o kulturze, literaturze i historii krajów anglojęzycznych. Poznają także realia społeczno-kulturowe panujące w krajach Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej.

W zależności od wybranej ścieżki specjalizacyjnej doskonalą kompetencje niezbędne w pracy tłumacza, przygotowują się do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, zdobywają praktyczne kompetencje nauczycielskie albo pogłębiają wiedzę o literaturze, mediach i kulturze krajów anglosaskich.

Adresaci studiów

To atrakcyjny kierunek dla kandydatów mających predyspozycje językowe i gotowych na intensywną naukę dwóch języków obcych. Osób ciekawych świata, zainteresowanych wiedzą o kulturze i realiach społeczno-ekonomicznych krajów anglo- i hiszpańskojęzycznych.

Wymagania językowe: angielski na poziomie B2 lub wyższym (według standardów europejskich ESOKJ), potwierdzonym wynikami matury lub stosownymi certyfikatami.

Atuty kierunku
Dlaczego warto

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Jedne z najlepszych studiów filologicznych w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2023 r. Uniwersytet SWPS jest w ścisłej czołówce najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku filologia angielska.

Nowoczesne technologie w nauczaniu

Nowoczesne technologie w nauczaniu

Studenci korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: kabiny do tłumaczeń konferencyjnych, tablice interaktywne, programy CAT oraz narzędzia do nauczania przy pomocy TIK.

Studia w miedzynarodowym środowisku

Studia w międzynarodowym środowisku

Poza gronem native speakerów języka angielskiego i hiszpańskiego, międzynarodowe środowisko na Uniwersytecie SWPS tworzą studenci z zagranicy, w tym studenci hiszpańskojęzyczni. Codzienny kontakt z nimi pozwala szybciej i w naturalny sposób doskonalić kompetencje językowe.

Specjalizacje
Co oferujemy

Z uwagi na fakt, że otwarcie specjalizacji zależy od liczby deklaracji złożonych przez studentów w drugim semestrze studiów, nie możemy zagwarantować dostępności wszystkich specjalizacji dla danego roku naboru.

 1. English in Business and Media
  Specjalizacja biznesowa

  Studenci zdobywają wiedzę i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne z dziedziny ekonomii, marketingu i PR, podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistyczne słownictwo z zakresu Business English, doskonalą umiejętności prowadzenia komunikacji w środowisku pracy (np. zebrań, negocjacji), a także pisania strategii biznesowej, biznes planu czy raportów powszechnie stosowanych w środowisku biznesowym.

 2. Cultural and Literary Studies
  Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawcza

  Idealna dla pasjonatów kultury anglojęzycznej. Kładziemy nacisk na kształcenie zdolności analitycznych, warsztatu pisarskiego oraz sprawnej i skutecznej argumentacji. Ścieżka daje możliwość pogłębienia wiedzy (m.in. zapoznania się z najważniejszymi tekstami literackimi różnych epok), a także oferuje narzędzia i metodologię niezbędne do badania i opisywania złożonych zjawisk. Tematyka kursów obejmuje m.in. kulturę popularną, film i narracje interaktywne, tradycje krytycznoliterackie i teorie kultury.

 3. Translation Studies
  Specjalizacja tłumaczeniowa

  Studenci zdobywają umiejętności językowe oraz podstawową wiedzę i kompetencje potrzebne w pracy tłumacza: zapoznają się z zasadami wykonywania przekładów ogólnych i specjalistycznych, poznają techniki oraz metody stosowane w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Zajęcia specjalizacyjne opracowane są zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Parlamencie Europejskim, wszystkie warsztaty tłumaczeniowe prowadzą filologowie z wieloletnią praktyką w tym zakresie.

 4. Teaching English as a Foreign Language
  Specjalizacja nauczycielska

  Specjalizacja przygotowuje do zawodu nauczyciela języka angielskiego, który można wykonywać, prowadząc różnego rodzaju zajęcia czy kursy językowe, także w ramach własnej działalności gospodarczej, łącząc pracę tłumacza z pracą lektora lub korepetytora. Studenci uczą się najnowszych metod i technik używanych w edukacji językowej i doskonalą umiejętności niezbędne w kształceniu językowym, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podczas praktyk pedagogicznych tworzą i konsultują z koordynatorem własne portfolio w oparciu o European Portfolio for Student Teachers of Languages.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, agencjach konsultingowych, firmach doradczych, instytucjach badawczych, sektorze turystycznym, mediach, a także jako pożądani na rynku tłumacze języka hiszpańskiego.

Przejdź do Biura Karier

 
 • Aleksandrowicz-Pędich, Lucyna
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Specjalizacja
  Amerykanistka
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Katedra Anglistyki
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • Berryman, Jeremy
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Imię i nazwisko
  Jeremy Berryman
  prof. dr hab. Jeremy Berryman
 • Borkowska, Eliza
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Eliza Borkowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  literaturoznawstwo
  Specjalizacja
  Literaturoznawca
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglystyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Eliza Borkowska
 • Buczek-Zawiła, Anita
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anita Buczek-Zawiła
  dr Anita Buczek-Zawiła
 • Chada, Agnieszka
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Chada
  Miasto
  warszawa
  Wydział
  Array
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Agnieszka Chada
 • Dzięcioł-Pędich, Agnieszka
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Dzięcioł-Pędich
  dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich
 • Gadomska, Agnieszka
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Gadomska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  literaturoznawstwo
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":"Katedry Anglistyki"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Anglistka
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Agnieszka Gadomska
 • Godoń, Rafał
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego
  Imię i nazwisko
  Rafał Godoń
  dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Godoń
 • Gotowski, Chris
  Specjalizacja
  Wykładowca biznesu i marketingu
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Imię i nazwisko
  Chris Gotowski
  Tytuł
  MBA
  MBA Chris Gotowski
 • Górka, Stanisław
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  Dr hab. prof.
  Imię i nazwisko
  Stanisław Górka
  Dr hab. prof. Stanisław Górka
 • Grzęda, Paulina
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Paulina Grzęda
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Specjalizacja
  Kulturoznawczyni, tłumaczka, filolożka
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Stanowisko
  adiunkt
  Obszar zainteresowania
  kulturoznawstwo
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Paulina Grzęda
 • Halata, Natalie
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Natalie Halata
  mgr Natalie Halata
 • Kamińska, Tatiana
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Tatiana Kamińska
  dr Tatiana Kamińska
 • Kicana, Małgorzata
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Specjalizacja
  Filolog, tłumacz, lektor, wykwalifikowany metodyk
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Kicana
  Funkcja na uczelni
  dyrektor metodyczny Szkoły Językowej Uniwersytetu SWPS
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja na Wydziale
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Małgorzata Kicana
 • Kizińska, Anna
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Kizińska
  dr Anna Kizińska
 • Komorowska-Janowska, Hanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Hanna Komorowska-Janowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Autorytet w dziedzinie nauczania języków obcych i glottodydaktyki
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
 • Maciaszczyk, Sylvia
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Sylvia Maciaszczyk
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Językoznawczyni, coachka, mentorka
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Sylvia Maciaszczyk
 • Malcolm, David
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  David Malcolm
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  literaturoznawstwo
  Specjalizacja
  Literaturoznawca, tłumacz
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. David Malcolm
 • Matusiak, Thomas
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Thomas Matusiak
  Miasto
  warszawa
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanisycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Thomas Matusiak
 • Mejer, Anna
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Mejer
  dr Anna Mejer
 • Merriman, Anna
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Imię i nazwisko
  Anna Merriman
  dr Anna Merriman
 • Michalski, Konrad
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Imię i nazwisko
  Konrad Michalski
  Tytuł
  mgr
  mgr Konrad Michalski
 • Nowik-Dziewicka, Ewa
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Ewa Nowik-Dziewicka
  dr Ewa Nowik-Dziewicka
 • Oki, Emma
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Emma Oki
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Specjalizacja
  Kulturoznawca i filolog angielski
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Emma Oki
 • Pantuchowicz, Agnieszka
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Pantuchowicz
  Miasto
  warszawa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pczyni dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Humanistycznych"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Filolożka
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Dyscyplina
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agnieszka Pantuchowicz
 • Pawłowska, Agata
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Agata Pawłowska
  mgr Agata Pawłowska
 • Piasecka, Małgorzata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Piasecka
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
  Specjalizacja
  Absolwentka anglistyki UW oraz studiów MBA
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Małgorzata Piasecka
 • Pietrzyk, Dorota
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Dorota Pietrzyk
  dr Dorota Pietrzyk
 • Pophristova, Maria
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Specjalizacja
  Lingwista i socjolog
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Maria Pophristova
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  mgr Maria Pophristova
 • Pyrka, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Paweł Pyrka
  Miasto
  warszawa
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
  Specjalizacja
  Anglista
  Dyscyplina
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Pyrka
 • Rachwał, Tadeusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Tadeusz Rachwał
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Specjalizacja
  Filolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • Senktas, Renata
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Renata Senktas
  mgr Renata Senktas
 • Skurowski, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Piotr Skurowski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Specjalizacja
  Filolog, anglista
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Piotr Skurowski
 • Sobieraj, Jerzy
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Jerzy Sobieraj
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Specjalizacja
  Filolog
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Obszar zainteresowania
  amerykanistyka
  Wydział
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jerzy Sobieraj
 • Szwed, Marcin
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Tłumacz przysięgły języka angielskiego, specjalizujący się w tłumaczeniach w zakresie LSP
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Marcin Szwed
  Miasto
  warszawa
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Marcin Szwed
 • Tambling, Jeremy
  Specjalizacja
  pisarz i krytyk literacki, specjalizujący się w literaturze porównawczej
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  prof.
  Imię i nazwisko
  Jeremy Tambling
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  literaturoznawstwo
  Stanowisko
  profesor wizytujacy
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. Jeremy Tambling
 • Tarnowska, Joanna
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Joanna Tarnowska
  mgr Joanna Tarnowska
 • Uściński, Przemysław
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Imię i nazwisko
  Przemysław Uściński
  Tytuł
  dr
  dr Przemysław Uściński
 • Wałaszewska, Ewa
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr hab.
  Imię i nazwisko
  Ewa Wałaszewska
  dr hab. Ewa Wałaszewska
 • Warso, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Warso
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  literaturoznawstwo
  Specjalizacja
  Literaturoznawczyni, tłumaczka
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Obszar zainteresowania
  anglistyka
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Anna Warso
 • Waśniewska, Małgorzata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Waśniewska
  Specjalizacja
  anglistka
  Tytuł
  dr
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Małgorzata Waśniewska
 • Wiśniewski, Mikołaj
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Mikołaj Wiśniewski
  Miasto
  warszawa
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Specjalizacja
  literaturoznawca, kulturoznawca, tłumacz
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Dyscyplina
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Wiśniewski
 • Wróblewska, Marta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marta Wróblewska
  Miasto
  warszawa
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
  Dyscyplina
  jezykoznawstwo
  Instytut
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Stanowisko
  adiunkt
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Marta Wróblewska

Materiały
audio-wideo

Strefa Kultur Uniwersytetu SWPS to wielokanałowy projekt komunikacyjny, popularyzujący wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury. Swoim doświadczeniem dzielą się w nim eksperci z różnych dziedzin, m.in. filologii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, dziennikarstwa, socjologii i politologii. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.kultura.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotifyLectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Zobacz też

Możesz studiować filologię angielską z innym językiem obcym. Do wyboru masz: niemiecki, chiński, japoński lub koreański.

Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem niemieckim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem chińskim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem japońskim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem koreańskim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 4. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 5. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 530 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 540 PLN
Zapłać całość 14 500 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Призначте консультацію

Якщо у вас виникли питання щодо набору на навчання, запишіться на онлайн-консультацію або на зустріч в нашому бюро в зручний для вас час.

Запишіться на консультацію

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30

Drzwi Otwarte
na Uniwersytecie SWPS w Warszawie