Zarządzanie
Kierunek

Zarządzanie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Zarządzanie
Kierunek

Zarządzanie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

interdyscyplinarny program studiów II stopnia z dyscypliną wiodącą psychologia

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Management
Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Management
Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły