Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nasz student ze stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

float_intro: images-old/2015/Nagrody/stypendium-woj-wlkp-poznan.jpg

Z dumą obserwujemy obserwujemy sukcesy naukowe naszych studentów. Jeden z nich, Aleksander Hyżorek z poznańskiego Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS, został laureatem stypendium pierwszego stopnia Marszałka Województwa Wielkopolskiego. To najwyższa nagroda w tych wyróżnieniach dla uczniów i studentów. Doceniono działalność naukową naszego studenta w zakresie badań dotyczących szeroko rozumianego prawa publicznego. Serdecznie gratulujemy!

Nasz student prawa w prestiżowym gronie laureatów

Uroczystość związana z rozdaniem stypendiów, tym razem w formule online, odbyła się 22 grudnia 2020 r. Podczas wydarzenia mogliśmy wysłuchać przemówień wybranych laureatów, a w tym gronie znalazł się laureat z naszej uczelni, Aleksander Hyżorek, student IV roku prawa na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

– Moja decyzja, by już na początku swoich studiów prawniczych spróbować swych sił na polu nauki, bezpośrednio wiąże się z zainteresowaniem tematyką wolności i autonomii, które są nadrzędnymi wartościami akademickimi. Wartościami chronionymi w Polsce przez konstytucję – mówił Aleksander Hyżorek. Interesuje go szczególnie zagadnienie, czy to obywatel jest dla prawa, czy prawo dla obywatela. – Prawo musi sprostać rzeczywistości, a społeczeństwo ją kreuje. Najlepszym tego przykładem jest trwająca epidemia i związane z nią obostrzenia – zaznaczył.  

Komisja stypendialna doceniła bogaty dorobek naukowy naszego studenta. Na dzień złożenia wniosku (20 października 2020 r.) był autorem i współautorem aż 16 publikacji naukowych oraz uczestnikiem 6 ogólnopolskich konferencji. Na jednej z nich otrzymał I miejsce w konkursie na najlepszy referat konferencyjny. Obecnie bierze udział w ważnym interdyscyplinarnym projekcie naukowym „Ocena potrzeb w zakresie prawnego uregulowania zawodu psychoterapeuty oraz stopnia ich realizacji w obecnym prawodawstwie” kierowanym przez dr. Tomasza Lewandowskiego. Pan Aleksander swoje studia i działalność naukową łączy z rozwojem zawodowym w kancelarii prawniczej.

Aleksander Hyżorek ma duży udział w życiu naszego Uniwersytetu. Jest wiceprzewodniczącym Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego, jako przedstawiciel studentów zasiada w Kolegium Wydziału, jest również członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, a także Komisji Stypendialnej. 

Przyznane stypendium naukowe przeznaczy na zakup nowej literatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań, udział w konferencjach naukowych i koszty publikacji własnych artykułów. Bogaty dorobek pozwoli mu na kontynuowanie obranej na studiach ścieżki kariery zawodowej i dalszy rozwój naukowy w ramach szkoły doktorskiej.

Każda forma gratyfikacji pracy i osiągnięć w czasie studiów jest bardzo ważna. Tym bardziej cieszy, kiedy są one dostrzegane przez osoby z lokalnego środowiska. Mam nadzieję, że każdy z laureatów będzie pamiętał, że nauka i badania mają służyć ludziom, społeczeństwu. Liczę, że wielu nagrodzonych stypendium przysłuży się naszemu społeczeństwu.

Aleksander Hyżorek, laureat stypendium I st. Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Wyjątkowy profil Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS

Sukcesy naszych studentów Szkoły Prawa to zasługa świetnie opracowanego programu, metodyki i standardów pracy ze studentami. Według rankingu „Perspektyw” opublikowanego w lipcu 2020 r. jesteśmy 3. najlepszym uniwersytetem w Polsce kształcącym przyszłych prawników. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2019 r. Wydział Prawa zajął 1. miejsce wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono jakość kształcenia na wydziale oraz współpracę z zagranicą.

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta jest na innowacyjnym koncepcie nauczania. Kładziemy nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie rzeczywistych problemów prawnych oraz współpracę z biznesem. Program kształcenia jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu, tak by odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Kadrę akademicką tworzą nie tylko świetni naukowcy, lecz także praktycy, autorytety prawa, a do tego eksperci z różnych obszarów nauki – np. psychologii, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, mediacji czy retoryki.

Studenci już podczas studiów zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i wykorzystują zdobytą wiedzą w praktyce, rozwiązując rzeczywiste problemy prawne pod okiem naszej kadry naukowej w Studenckiej Poradni Prawnej.

Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi do programu studiów zostały wprowadzone zajęcia pozwalające uzyskać dodatkowe umiejętności oraz certyfikaty, np. z mediacji czy obsługi programu Lex. Więcej o certyfikacie Lex Silver Plus dla studentów prawa »

Absolwenci Szkoły Prawa bardzo dobrze radzą sobie podczas egzaminów na aplikacje prawnicze. Wysoką zdawalność na aplikacje prawnicze gwarantuja specjalne zajęcia prowadzone na piątym roku studiów, które przygotowują do egzaminów i pomagają studentom spełnić ich marzenia o pracy w wybranym zawodzie prawniczym. Więcej o bezpłatnym kursie przygotowującym na aplikacje »