Tak
Nie
dr
Katarzyna Bojarska
Instytut Nauk Humanistycznych ,
czarny

dr

Katarzyna Bojarska

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa