Tak
Nie
dr
Agata Dębowska
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Agata Dębowska

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia