Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000008X3d"

O studiach

Ponoć warto zaczynać od tego, dlaczego się coś robi, a nie od tego co dokładnie. "People don't buy what you do; they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe." – Simon Sinek, Start with why.

WHY

Zrównoważony rozwój, to w dużym uproszczeniu zaspokajanie potrzeb teraźniejszości, bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokajanie swoich potrzeb. Ta bardzo ogólna definicja zrównoważonego rozwoju jest osadzona w przeświadczeniu, że granicą wolności jest ingerowanie w wolność innych.

Wygląda na to, że jako współtworzący wspólną cywilizację sąsiadki_edzi z tej samej planety, przeprowadziliśmy zamach na wolność. Skąd taka teza? Może nie w pełni świadomie i z premedytacją (ale jednak), w ciągu kilkudziesięciu lat doprowadziliśmy do sytuacji, w której m.in. świat cyfrowy rozwijał się w sposób, który zdecydowanie ingeruje w to, jak swoje potrzeby będą mogły realizować kolejne generacje. Jak to się stało?

Świat technologii cyfrowych sprawia, że nasze najśmielsze wizje stają się realne, jest mocarny pod wieloma względami, również pod kątem generowania korzyści ekonomicznych. Te niewyobrażalne dotychczas możliwości w połączeniu z regułami rynkowymi sprawiły, że chcemy możliwie szeroko przełożyć je na korzyści, zarówno jako użytkowniczki_cy, konsumentki_ci, jak i jako pracownice_y, społeczności, firmy, kraje, nacje, rynki, branże… To w połączeniu z wielowątkowością, niepewnością i ogromną dynamiką czasów sprawiło, że zatraciliśmy się w rynkowym pościgu za więcej, bardziej, szybciej… na tyle, że umyka nam analizowanie szerokiego kontekstu technologicznych decyzji oraz ich dalekosiężnych następstw.

HOW

Brak zgody na ograniczanie wolności sprawił, że zdecydowaliśmy się na zebranie zespołu ekspertek_ów i utworzenie programu studiów podyplomowych z zakresu Sustainable Digital Design, czyli projektowania świata cyfrowego w zrównoważony sposób, a zarazem projektowania zrównoważonego rozwoju planety i cywilizacji z pomocą narzędzi cyfrowych.

Więcej informacji o studiach

WHAT

Program studiów łączy różnego rodzaju wiedzę, narzędzia projektowe, możliwości technologiczne i metody prognozowania trendów, by realizując projekt zespołowy we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego mierzyć się z wybranymi celami zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030, takimi jak:

 • dobra jakość edukacji,
 • równość płci,
 • innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
 • redukcja nierówności,
 • zrównoważone miasta i społeczności,
 • odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
 • działania w dziedzinie klimatu,
 • życie na lądzie,
 • pokój, sprawiedliwość i silne instytucje,
 • partnerstwo na rzecz celów.

Do mierzenia się z tymi wyzwaniami, będziemy wykorzystywać i tworzyć różnego rodzaju nowo technologiczne narzędzia. W służbie planecie i jej mieszkańcom, ale też w partnerstwie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Oznacza to, że w ramach tych studiów będziemy się zajmować m.in.:

 • miarami kosztów środowiskowych,
 • ekoprojektowaniem i projektowaniem niskoemisyjnym,
 • cyrkularnością i regeneratywnością w projektowaniu,
 • cyklem życia produktu, naprawialnością i drugim życiem produktu,
 • fizycznym wymiarem sieci, self cloudingiem, ethical hostingiem,
 • relacjami człowieka z technologiami oraz digital wellbeingiem,

Uczestniczki_cy zdobędą umiejętności z zakresu empatii i wrażliwości społecznej, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, odpowiedzialności i etyki zawodowej, a także liderstwa w zmianie społecznej. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem zwinnego zarządzania projektami.

 
 

Studia realizowane przez zespół Katedry Grafiki

Czy to studia dla ciebie?

Studia skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem perspektywy projektowania cyfrowego, które szukają sposobów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku.

Odbiorcami studiów są m.in.:

 • osoby pracujące w sektorach technologicznym i kreatywnym, które “patrzą szerzej”
 • osoby współtworzące startupy oraz software houses, które chcą przygotować organizację do realizacji wyzwań współczesności i przyszłości oraz móc realizować usługi i produkty w sposób zrównoważony
 • aktywistki_ści zaangażowani społecznie, wrażliwi na kwestie środowiskowe
 • osoby dążące do wywierania pozytywnego wpływu na świat i otoczenie
 • osoby skupiające się na ochronie środowiska i zapewnieniu sprawiedliwości społecznej
 • osoby propagujące ekologię cyfrową oraz relację technologii ze środowiskiem naturalnym
 • osoby implementujące technologię sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi
 • osoby zainteresowane przewidywaniem i kształtowaniem trendów przyszłości
 • startupowcy, konstruktorzy i właściciele małych biznesów chcący kreować innowacje
 • projektantki_ci szukający przyszłościowej specjalizacji

Dlaczego warto?

 1. Oferta kierunku Sustainable Digital Design odzwierciedla szerokie spektrum zastosowań designu w kreowaniu rozwiązań cyfrowych, które wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na 2030 rok.
 2. Zrozumiesz czym jest inkluzywność, różnorodność i neuroróżnorodność i nauczysz się włączać wiedzę o mózgu do projektowania produktów cyfrowych.
 3. Zgłębisz temat połączenia designu i najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, interfejsy immersyjne.
 4. Poznasz zasady projektowania z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych, np. projektowanie dla sztucznej inteligencji i ze sztuczną inteligencją, projektowanie poszerzonej rzeczywistości, nieoczywiste interfejsy, np. wearables, wychodzące swoją kreatywnością poza współcześnie znane ramy technologii.
 5. Zaczniesz rozumieć projektowanie w służbie ekologii – uwzględniające rozwiązania bazujące na recyklingu, obiegu zamkniętym, regeneratywności, redukcji cyfrowego śladu węglowego, rozwiązaniach wspierających naturalne środowisko, bazujących na celach zrównoważonego rozwoju.
 6. Poznasz zasady projektowania z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych trendów.
 7. Nauczysz się stawiać przyszłość człowieka i środowiska w epicentrum procesu projektowego.
 8. W ramach studiów masz możliwość poznania rozpoznawalnych partnerów biznesowych

Program studiów

Blok tematyczny

Wiedza

Wykład

Teoria procesu projektowego

Wykład

Zrównoważony rozwój

Wykład

Ekologia cyfrowa

Wykład

Oddziaływanie społeczne projektowania

Wykład

Wstęp do AI

Wykład

Neurokognitywistyka

Wykład i ćwiczenia

Digital Accessibility

Blok tematyczny

Narzędzia

Warsztaty

Zwinne zarządzanie projektami

Warsztaty

Badania trendów i forecasting

Warsztaty

Analityka produktowa

Warsztaty

UX / UI, Product Design

Warsztaty

AI w projektowaniu

Warsztaty

Open Hardware i Creative Coding

Warsztaty

Interfejsy nieekranowane

Blok tematyczny

Projekt

Współpraca, partnerstwo

Realizacja projektu zespołowego we współpracy z organizacją z otoczenia społeczno-gospodarczego

Seminarium

Praktyka procesu projektowego

Konsultacje, warsztaty, kooperacja

Konsultacje merytoryczne, domenowe

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 204 godziny dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Większość zajęć jest prowadzona w sposób stacjonarny, w budynku Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Obecność i aktywność na wykładach (blok Wiedza)
 • Oceny z ćwiczeń i warsztatów (blok Narzędzia)
 • Ocena z seminarium, ocena za projekt (blok Projekt)

Zaliczenie wszystkich kursów składających się na plan studiów kulminuje się w realizacji jednego, kompleksowego projektu z zakresu projektowania produktu cyfrowego, odzwierciedlając tym samym realia pracy rynkowej oraz przygotowuje słuchaczy do przyszłych wyzwań w dynamicznie rozwijającej się branży. Istotnym elementem projektu będzie współpraca z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, umożliwiająca korzystanie z praktycznych doświadczeń i odpowiadanie na realne potrzeby.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców to praktycy zawodowo związani z wykorzystywaniem najnowszych technologii w projektowaniu, innowacją i przewidywaniem trendów projektowych. Zajmują się budowaniem interdyscyplinarnych zespołów kreatywnych oraz strategią tworzenia nowych produktów. Specjalizują się w projektowaniu produktów cyfrowych opartych na najnowszych technologiach cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych doktryn projektowych.

  Współkierownicy kierunku

 • dr
  Wojciech Jastrzębski
  dr
  twórca multimediów, projektant cyfrowy
 •  
  Martyna Mrozek
   
  projektantka produktów cyfrowych
 •  
  Tomasz Szeligowski
   
  specjalista UX
 •  
  Joanna Burska-Kopczyk
   
  projektantka komunikacji i usług, strateżka
 •  
  Stanisław Karkosz
   
  kognitywista
 •  
  Aleksandra Kuklińska
   
  badaczka trendów
 • dr
  Ivona Tautkute-Rustecka
  dr
  badaczka AI i ML, twórczyni sztuki generatywnej
 •  
  Justyna Turek
   
  projektantka usług, badaczka, strateżka
 •  
  Michał Witkowski
   
  analityk produktowy, budowniczy zespołów, psycholog, badacz
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Mariusz Wszołek
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Komunikolog, teoretyk projektowania. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych doktryn projektowych. Kierownik Katedry Grafiki.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj