Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HcI"

Kierunek dostępny także w:

Warszawie.

O studiach

Agile Leadership to studia dla doświadczonej kadry menedżerów, którzy chcą pełnić rolę liderów w samoorganizujących się zespołach.

Dostarczamy praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu przywództwa, rozwoju kompetencji menedżerskich, interpersonalnych, a także rozwoju osobistego, psychologii, komunikacji społecznej i nowoczesnych metod zarządzania, które prowadzą do wzrostu biznesu i łączą działania wielu sfer w organizacji, w celu uzyskania odpowiedniej synergii.

Nasi słuchacze poznają narzędzia i sprawdzone rozwiązania kierowania interdyscyplinarnymi zespołami w dużych korporacjach i małych firmach, które znajdują się na różnych etapach rozwoju i działają w warunkach permanentnej zmiany i niepewności.

Zapewniamy ciągłość rozwoju doświadczonym menedżerom i liderom, którzy mają już za sobą wiele szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych czy MBA i szukają inspiracji do dalszych działań w pracy z podejściem Agile.

Więcej informacji o studiach

Zakres wiedzy i umiejętności rozwijanych podczas studiów:

 • Sposoby, metody, techniki pracy w interdyscyplinarnych, samoorganizujących się zespołach
 • Podejście Agile, definicje, znaczenie, procesy oraz działania.
 • Rozwijanie biznesu na poziomie taktycznym i strategicznym w oparciu o podejście Agile Leadership
 • Modele samozarządzania i znaczenie funkcji oraz zespołu w nowoczesnych organizacjach.
 • Innowacyjne podejście do kultury organizacyjnej i motywowania pracowników. Zmiana i kształtowanie się nowego paradygmatu w zarządzaniu organizacjami.
 • Role lidera w samoorganizujących się zespołach, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej oraz zadania menedżera jako coacha zespołu.
 • Innowacyjne formy współpracy oraz relacji interpersonalnych w organizacji.
 • Redefiniowanie roli i funkcji lidera w zespole pracowniczym.
 • Kontrolowanie i budowanie samoorganizujących się zespołów.
 • Określanie najbardziej optymalnych strategii działania w samoorganizujących się zespołach.
 • Rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacji, współpracy i kompetencji interpersonalnych.
 • Ukierunkowywanie motywacji pracowników metodami Agile.
 • Pogłębianie i trening kompetencji przywódczych.
 • Określanie najbardziej optymalnych strategii działania w samoorganizujących się zespołach.
 • Identyfikowanie i ocenianie szans oraz zagrożeń biznesowych pod kątem ich wykorzystania w praktyce organizacyjnej.
 

Czy to studia dla ciebie?

Studia skierowane są do doświadczonej kadry liderów i menedżerów, którzy chcą zredefiniować swoje role i umiejętności przywódcze oraz doskonalić kompetencje prowadzenia interdyscyplinarnych, samoorganizujących się zespołów, znajdujących się na różnych etapach rozwoju, działających w warunkach permanentnej zmiany i niepewności.

Osoby, które podejmą studia będą mogły w trakcie zajęć dowiedzieć się od naszych ekspertów, jak zachować się w sytuacjach, w których szybkie, ciągłe i nieprzewidywalne zmiany to nasza „nowa normalność”. Dowiedzą się, jak przygotować się do roli lidera w tym nowym kontekście – pracowników, a także szerszego otoczenia społecznego. Jak budować w tej rzeczywistości samoorganizujące się zespoły, oparte na zaufaniu i dobrych relacjach międzyludzkich.

Zapraszamy osoby aktywne zawodowo, kreatywne, otwarte na nowe rozwiązania w biznesie, które świadomie szukają różnych form ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji w obszarze zarządzania i rozwoju osobistego.

Studia nie są adresowane dla osób, które chcą nabyć lub pogłębić swoją wiedzę na temat zwinnych metod pracy (np. Scrum, XP, FDD, DSDM, Kanban), czy sposobów ich skalowania w organizacjach.

To kierunek szczególnie dla osób, które chcą:

 • pracować jako eksperci, doradcy, menedżerowie, liderzy w organizacjach i zespołach opartych na podejściu Agile,
 • stać się prekursorami takiego podejścia w obecnych miejscach pracy,
 • wiedzieć jak zachować się w sytuacjach, w których nie mają pełnej kontroli,
 • budować samoorganizujące się zespoły oparte na zaufaniu i dobrych relacjach międzyludzkich,
 • poszerzać i wzbogacać swoją sieć kontaktów biznesowych w celu dalszego rozwoju na rynku pracy.

Dlaczego warto?

 1. Ponad 50% zajęć stanowią formy warsztatowe angażujące uczestników
 2. Holistyczne podejście do zarządzania interdyscyplinarnymi zespołami
 3. Poznasz praktyczne metody zarządzania zespołami w podejściu Agile
 4. Zdobędziesz wiedzę z pogranicza psychologii, przywództwa, komunikacji społecznej i nowoczesnych metod zarządzania organizacjami, wykraczającą poza świat biznesu
 5. Poszerzysz siatkę kontaktów, dzięki networkingowi i spotkaniom z ekspertami zarządzania organizacjami oraz rozwoju osobistego

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

W ramach zajęć praktycznych realizujemy ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadków, pracę zespołową i dyskusje. Słuchacze pogłębiają swoje kluczowe umiejętności skutecznego działania, zarządzania i organizowania się, tworząc wspólne projekty końcowe i rozdzielając zadania między siebie.

Program studiów jest odpowiedzią na rosnące w Polsce i na świecie zainteresowanie holistycznym podejściem w zarządzaniu zespołami, charakteryzującymi się brakiem scentralizowanej władzy i nadzoru menedżerów, w których kluczowymi wartościami stają się rozwój, ewolucja, wiedza oraz motywacja.

Sposób zaliczania przedmiotów jest również praktyczny. Opiera się na założeniu, że ostatecznym sprawdzianem jest umiejętność zaaplikowania zdobytej podczas studiów wiedzy i kompetencji do konkretnego problemu z zakresu przywództwa. Stąd podstawą zaliczenia studiów są dwa projekty zespołowe. Pierwszy na zaliczenie I semestru i drugi na zaliczenie semestru II wraz z obroną, na której będzie weryfikowana wiedza teoretyczna w formie pytań, zdobyta podczas wykładów.

Studia prowadzone są w trybie weekendowym (sobota-niedziela). Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej – wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry liderów i menedżerów, która pracuje w ciągu tygodnia jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.

Rekomendacje naszych słuchaczy

Absolwentami kierunku są liderzy i menedżerowie, a także pracownicy nowocześnie zarządzanych organizacji, którzy umiejętności zdobyte podczas studiów Agile Leadership stosują w swojej codziennej pracy.

Program studiów

Blok tematyczny

Ewolucja i transformacja procesu przywództwa

Zintegrowane przywództwo – Agile Leadership

Archetyp marki lidera

Wprowadzenie do praktyki uważności (mindfulness)

Blok tematyczny

Psychologia zmiany

Techniki filozoficzne w rozwoju osobistym

Coaching zespołów (semestr I)

Trening motywacji w podejściu Agile

Zarządzanie strumieniem zadań w cyfrowym świecie

Blok tematyczny

Dynamika interpersonalna

Zarządzanie relacjami w zespole

Gry organizacyjne

Blok tematyczny

Psychologia komunikowania się

Kreatywna komunikacja

Komunikacja w zespołach Agile

Narratologia i storytelling w przywództwie

Blok tematyczny

Samoorganizacja i przywództwo

Rola lidera w autonomicznych zespołach

Warsztat ekspresji i pracy z ciałem z wykorzystaniem technik aktorskich

Biologiczne podstawy przywództwa

Filharmonia Przywództwa

Twórczy zespół w oparciu o metodę design thinking

Blok tematyczny

Kultura organizacyjna i budowanie klimatu zespołu

(Samo)organizacja zmiany i wpływu społecznego w dużych grupach. Lider jako facilitator zmiany

Facylitacja w samoorganizującym się zespole

Budowanie organizacji autonomicznych

Budowanie kultury Przywództwa Służebnego (Servant Leadership)

Coaching zespołów (semestr II)

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 213 godzin dydaktycznych zajęć. Program obejmuje 13 zjazdów stacjonarnych. Zjazdy odbywają się w weekendy, maksymalnie dwa razy w miesiącu, w weekendy.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach.
 • Zrealizowanie 2 projektów z zakresu przywództwa:
  – semestr I – projekt zespołowy dot. wymiaru taktycznego rozwoju samoorganizującego się zespołu – w ramach projektu należy wypracować innowacyjne metody, podejścia i techniki pracy zespołowej. Oceniane będą zaangażowanie w pracę zespołową, poziom samowystarczalności, odpowiedzialność, a także innowacyjne i kreatywne podejście do tematu;
  – semestr II – projekt zespołowy dot. wymiaru interpersonalnego i relacyjnego w rozwoju zespołu – w ramach projektu oceniane będą umiejętności komunikacyjne, samoorganizacyjne, interpersonalne i nastawienie na współpracę.
 • Obrona – słuchacz losuje pytania sprawdzające jego poziom wiedzy teoretycznej wyniesionej z wykładów.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Eksperci zaproszeni do współtworzenia tego kursu, to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych branżach, a także doświadczeni wykładowcy akademiccy, zajmujący się obszarem zarządzania organizacjami, psychologią zarządzania i rozwojem osobistym.

  Autor programu i kierownik kierunku

 •  
  Mariusz Chrapko
   
  doradca, prelegent i filozof, twórca podcastu „Menedżer Plus”, specjalizuje się w formacji i rozwoju osób liderskich
 •  
  Gabriela Borowczyk
   
  trener, coach, sketchnoter, facylitator graficzny i strategiczny
 •  
  Paweł Burczyk
   
  aktor, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie
 •  
  Justyna Byczkowska
   
  psycholog w organizacji, konsultant, praktyk Analizy Transakcyjnej, team coach
 •  
  Aleksandra Chrapko
   
  akredytowany Coach ICF (ACC), doradca, trener
 •  
  Marcin Chydziński
   
  pedagog, coach, scenarzysta
 •  
  Łukasz Długowski
   
  tropiciel wilków, mówca, pisarz, tłumacz języka przyrody na ludzkie doświadczenie
 •  
  Marcin Floryan
   
  Dyrektor ds. Technologii w firmie Spotify
 •  
  Joanna Gosk
   
  certyfikowany analityk transakcyjny w dziedzinie organizacji (PTSTA-O), trener, doradca
 •  
  Sylwia Hull-Wosiek
   
  trener, konsultant, coach, facylitator
 •  
  Magdalena Kamińska
   
  coach, trener, założycielka Center of Servant Leadership Poland
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Marek Kochan
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  językoznawca, medioznawca, ekspert z zakresu kreowania wizerunku
 •  
  Bela Krynicka
   
  dyrygentka chóru, trener
 • prof. dr hab.
  Wojciech Kulesza
  prof. dr hab.
  psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry
 •  
  Marcin Kwieciński
   
  doradca biznesowy, trener, specjalizuje się w temacie osobistej produktywności
 • dr
  Tomasz Mazur
  dr
  wykładowca i nauczyciel, trener, pisarz
 •  
  Magdalena Sękowska
   
  psycholog, psychoterapeuta, dyrektor w Klinice Uniwersytetu SWPS: Rodzina-Para-Jednostka
 • dr hab., prof. UIK
  Piotr Sikora
  dr hab., prof. UIK
  certyfikowany nauczyciel mindfulness, trener umiejętności DBT
 •  
  Jakub Snochowski
   
  trener skutecznej improwizacji w biznesie, pedagog teatru, aktor
 •  
  Michał Sosin
   
  mentor, trener komunikacji empatycznej i przedsiębiorca z ponad 15-letnim doświadczeniem
 •  
  Jagoda Tatarczyk-Mościcka
   
  projektantka usług, trenerka, strateg
 •  
  Wojciech Wereszko
   
  twórca i właściciel True Leader

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 930 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 400 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 1 racie 8 400 PLN 8 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj