Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hco"

O studiach

Studia podyplomowe z psychologii dzieci i młodzieży to propozycja dla rodziców, opiekunek i opiekunów, nauczycielek i nauczycieli oraz innych osób mających kontakt z dziećmi i nastolatkami. Nasz program zwiera wiele obszarów funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich środowiska.

Uczestniczki i uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę o psychologii dziecka i adolescenta, obejmującą etapy rozwoju, wyzwania wychowawcze, objawy kryzysów rozwojowych, profilaktykę i diagnozę zaburzeń psychicznych oraz skuteczne metody interwencji. Mają okazję nabywać nowe umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonych psycholożek i psychologów, pedagożek i pedagogów, terapeutek, oraz superwizorek..

Nasze absolwentki i absolwenci są w szerokim zakresie przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku. Potrafią rozpoznać trudności przygotować plan terapeutyczny zapewniając swoim podopiecznym kompleksową opiekę i wspierać ich rozwój.

Więcej informacji o studiach

Wśród zagadnień omawianych w toku studiów są m.in.:

 • spektrum autyzmu
 • nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – dzieci nadwrażliwe i o obniżonej wrażliwości
 • niepełnosprawności: intelektualna, ruchowa, wzrokowa, słuchowa
 • trudności edukacyjne
 • depresja, samobójstwa, lęki
 • zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze
 • uzależnienia
 • zaburzenia odżywiania
 • sytuacja rozwodu
 • mediacje rodzinne i rówieśnicze
 • przemoc rówieśnicza i bullig
 • praca z grupami dzieci i młodzieży
 

Czy to studia dla ciebie?

Studia są adresowane do wszystkich osób, które mają regularny kontakt z dziećmi.

To idealny kierunek dla:

 • rodziców i przyszłych rodziców
 • rodziców zastępczych i adopcyjnych
 • nauczycielek i nauczycieli
 • nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • pedagożek i pedagogów
 • wychowawczyń i wychowawców
 • opiekunek i opiekunów dziecięcych
 • psycholożek i psychologów
 • asystentek i asystentów rodzinnych
 • kuratorek i kuratorów rodzinnych
 • pracownic i pracowników opieki społecznej
 • pracownic i pracowników domów dziecka
 • pracownic i pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych

Dlaczego warto?

 1. Zrozumiesz rozwój dzieci i młodzieży w obszarach funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego, psychoseksualnego.
 2. Zyskasz specjalistyczną wiedzę na temat rozmaitych problemów wychowawczych. Dowiesz się, jak możesz im zapobiec i co możesz zrobić, gdy się pojawią.
 3. Dzięki zajęciom warsztatowym i superwizyjnym już podczas studiów zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi.
 4. Nauczysz się odpowiednio postępować z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi, włączając w to dzieci z zaburzeniami zachowania.
 5. Ukończone studia podyplomowe umożliwią Ci dalszy rozwój zawodowy w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy kulturowego rozwoju dziecka

(wykład, 15 godz.)

Adaptacja: rozwój struktury funkcji psychicznych

spostrzeganie, pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie pojęciowe

Kryzysy strukturalne w rozwoju wg Lwa S. Wygotskiego

kryzysy: 1. roku, 3. roku, 7. roku, 11. roku i 13. roku. Znaczenie kryzysów dla rozwoju struktury funkcjonalnej i dowolnego zachowania

Okresy kryzysów rozwojowych w rozwoju psychospołecznym wg Erika H. Eriksona

System środowisk wychowawczych w okresie dzieciństwa i dorastania

Formowanie tożsamości psychospołecznej a aktualność historyczna

Blok tematyczny

Wczesna diagnostyka okresów kryzysów w rozwoju

(wykład, 15 godz.)

Geneza i przebieg wybranych zaburzeń w ujęciu rozwojowym: autyzm i jego spektrum

Symptomatologia omawianych zaburzeń rozwojowych

Wskazania do interwencji i terapii

Blok tematyczny

Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju

(wykład, 15 godz.)

Diagnoza przebiegu kryzysu rozwojowego oraz podstawowe zasady dotyczące interwencji modelu cykliczno-fazowego rozwoju

Interwencja bezpośrednia

model rozmowy interwencyjnej w kontakcie indywidualnym

Interwencja pośrednia

projektowanie systemu społecznego na rzecz pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży

Blok tematyczny

Czynniki ryzyka prawidłowego przebiegu okresów kryzysu i ich rozpoznawanie

(warsztat, 30 godz.)

Biologiczne uwarunkowania prawidłowego przebiegu rozwoju

Czynniki ryzyka prawidłowego rozwoju psychoseksualnego u dzieci i młodzieży

Rodzina i jej funkcjonowanie

pozytywny i negatywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka

Blok tematyczny

Skutki niepomyślnego przejścia okresów kryzysu i utrwalania się jego symptomów

(warsztat, 30 godz.)

Ograniczenia możliwości poznawczych u dzieci i młodzieży

diagnoza i terapia

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

diagnoza i terapia

Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

diagnoza i terapia

Blok tematyczny

Praca z dzieckiem trudnym w domu, przedszkolu i szkole

(warsztat, 30 godz.)

Zasady i metody pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą w socjoterapii

Zasady i metody pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą w ujęciu behawioralnym i systemowym

Zasady i metody pracy z uzależnieniami u dzieci i młodzieży oraz syndromem FAS

Blok tematyczny

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy psychopedagogicznej dziecku trudnemu

(warsztat, 15 godz.)

Prawne podstawy udzielania pomocy psychopedagogicznej

Polski system udzielania pomocy psychopedagogicznej

Metody i formy pracy placówek świadczących pomoc psychopedagogiczną dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze

Blok tematyczny

Interwencja środowiskowa

(warsztat, 30 godz.)

Kształtowanie postaw i umiejętności wychowawczych opiekunów i wychowawców

Strategie i metody dyscyplinowania dzieci i młodzieży

Organizowanie czasu i przestrzeni

Rodzina w sytuacji rozwodu/rozstania

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 3–4 tygodnie w piątki (od 16.00), soboty i niedziele.

Zajęcia realizowane są w formule hybrydowej – 3–4 zjazdy odbędą się online, a pozostałe w poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS lub innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • aktywna obecność na min. 80 proc. zajęć
 • opracowanie i obrona projektu stanowiącego opis indywidualnej pracy z dzieckiem bądź opis pracy ze środowiskiem wychowawczym dziecka
 • wykazanie się wiedzą z zakresu wybranych zagadnień teoretycznych
 • w przypadku osób nie pracujących bezpośrednio z dziećmi i rodziną – napisanie i obrona pracy teoretycznej z zakresu psychologii dziecka i jego środowiska

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą osoby z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzinami – psychologowie, certyfikowani psychoterapeuci, mediatorzy rodzinni oraz nauczyciele dyplomowani.

Kierowniczka studiów podyplomowych

 
Barbara Kosmowska
 
psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, nauczycielka dyplomowana
dr n. med.
Daria Dembińska-Krajewska
dr n. med.
psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka PTPP
 
Monika Domska-Brzozowska
 
psycholog kliniczny, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany
 
Szymon Hejmanowski
 
psycholog, certyfikowany tutor
dr hab.
Barbara Jankowiak
dr hab.
psycholog, pedagog
 
Anna Olczak-Stawicka
 
psycholog, pedagog, mediator rodzinny, nauczycielka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
 
Mateusz Wiliński
 
psycholog, nauczyciel akademicki
 
Piotr Wiliński
 
specjalista w problematyce organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 680 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 150 PLN 6 300 PLN
Zapłać w 1 racie 5 900 PLN 5 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025