logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób z wykształceniem wyższym (nie po psychologii) zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii społecznej.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia społeczna

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"We współczesnej gospodarce i życiu społecznym w ogóle coraz większą rolę odgrywają „miękkie" umiejętności związane z wywieraniem wpływu na innych ludzi, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem porozumień i zarządzaniem ludźmi. Sprawia to, że wszyscy – świadomie lub nie – stajemy się psychologami społecznymi. Studia kierowane są do osób, które pragną podbudować swoją wiedzę i umiejętności z tego właśnie zakresu."

B Wojciszkeprof. dr hab. Bogdan Wojciszke
Kierownik merytoryczny kierunku

ADRESACI

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (nie po psychologii) zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii społecznej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE STUDIÓW

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

Psychologia społeczna
W żywy i przystępny sposób przedstawiane są zagadnienia z następujących zakresów: podstawy psychologii, spostrzeganie świata społecznego, wywieranie wpływu na ludzi i komunikacja, reguły rządzące kontaktami interpersonalnymi. Wiedza o podstawowych prawidłowościach rządzących tymi zjawiskami jest podbudową dla praktycznego nabywania wymienionych niżej umiejętności.

Zastosowania psychologii społecznej
Wybitni specjaliści przedstawiają różne zastosowania psychologii społecznej w takich dziedzinach, jak zachowania ekonomiczne, funkcjonowanie organizacji, edukacja, motywowanie ludzi i podejmowanie interwencji psychospołecznych.

Kompetencje psychologiczne
Kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych (zwalczanie stresu i utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (trening interpersonalny asertywność i autopromocja, kierowanie zespołami, zarządzanie konfliktami interpersonalnymi).

Liczba miejsc

26

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu (zakres materiału z wykładów), napisanie eseju z seminarium (temat do wyboru), obecność na warsztatach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów (w małych grupach). Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych, średnio dwa razy w miesiącu). W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program studiów

 • Blok I – Psychologia społeczna
  • Podstawy psychologii 16h
  • Spostrzeganie świata społecznego 16h
  • Psychologia komunikacji 16h
  • Psychologia ewolucyjna 16h
  • Relacje społeczne 16h
 • Blok II – Zastosowania psychologii społecznej
  • Psychologia zachowań ekonomicznych 16h
  • Psychologia organizacji 16h
  • Psychologia moralności 16h
  • Emocje społeczne 16h
  • Interwencje społeczne 16h
 • Blok III – Kompetencje psychologiczne
  • Trening interpersonalny 16h
  • Psychologia społeczna w organizacji 16h
  • Trening antystresowy 16h
  • Kierowanie zespołami 16h
  • Zarządzanie konfliktem interpersonalnym 16h

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 650 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00