Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000008lTB"

O studiach

Kierunek jest odpowiedzią na współczesne wyzwania cyfrowe. Przygotowuje do wdrażania technologii i zarządzania hybrydowymi zespołami, gdzie człowiek i maszyna współdziałają ze sobą. Zapewnia zrozumienie potrzeby integracji technologii w biznesie oraz obsłudze klienta – od tworzenia wartości, przez analizę danych, po skuteczne wykorzystanie systemów cyfrowych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii, projektowania, data science i biznesu – kluczowych kompetencji dla zarządzających zespołami, procesami i projektami wykorzystującymi AI. Program HMI koncentruje się na zrozumieniu i optymalizacji interakcji między człowiekiem a maszyną, z naciskiem na ludzkie potrzeby, empatię i bezpieczeństwo. Słuchacze/słuchaczki nauczą się budować interfejsy i systemy interaktywne, modelować procesy komunikacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem semantyki ogólnej oraz psychologicznych, etycznych i prawnych aspektów. Wiedzę zdobywa się podczas seminariów, warsztatów i networkingu z ekspertami oraz liderami biznesowymi. Projekty końcowe odpowiadają na realne potrzeby użytkowników, społeczeństwa i biznesu.

Więcej informacji o studiach

Program oparty jest na najnowszych badaniach i modelach AI oraz aktualnych narzędziach cyfrowych, rozwijając kompetencje zgodne z trendami na rynku pracy. Priorytetem jest świadome, odpowiedzialne i bezpieczne stosowanie AI w biznesie, równie istotne są aspekty prawne oraz możliwości i ograniczenia w procesach automatyzacji, robotyzacji i generatywnego AI. Absolwenci/absolwentki potrafią łączyć wiedzę z humanistyki i nauk ścisłych, co daje im umiejętność samodzielnego projektowania nowatorskich rozwiązań w biznesie.

Studia rozwijają krytyczne myślenie i umiejętności analityczne, kluczowe w dynamicznym środowisku technologicznym. Słuchacze/słuchaczki uczą się analizować dane, modelować i przewidywać trendy, co pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału AI. Interdyscyplinarne podejście oraz współpraca z ekspertami z różnych dziedzin przygotowują absolwentów do realizacji projektów, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku i społeczeństwa.

 

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy specjalistów, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje w zakresie współpracy człowieka z technologią, aby wprowadzać innowacje i ulepszenia w procesach biznesowych oraz obsłudze klienta.

To studia m.in. dla:

 • zarządzających i kierujących projektami;
 • specjalizujących się w sprzedaży i marketingu;
 • projektujących usługi i produkty cyfrowe
 • konsultantów/konsultantek i analityków/analityczek biznesowych;
 • zarządzających zespołami łączącymi pracę ludzi i systemów AI;
 • zainteresowanych aspektami etycznymi i prawnymi stosowania nowych technologii w biznesie.

Dlaczego warto?

 1. Rozwiniesz umiejętności niezbędne do tworzenia oraz liderowania zespołom i projektom opartym o współpracę człowieka i AI;
 2. Nauczysz się wykorzystywać analizę danych i sztuczną inteligencję w procesach projektowania i procesach biznesowych;
 3. Dowiesz się, jak skutecznie wykorzystać język naturalny we współpracy z AI i narzędziami cyfrowymi;
 4. Zrozumiesz, jak technologia wpływa na społeczeństwo i wdrażając innowacje będziesz potrafić podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje;
 5. Weźmiesz udział w warsztatach, seminariach i sesjach mentoringowych prowadzonych przez wybitnych naukowców, liderów biznesu oraz branży technologicznej;
 6. Dołączysz do pierwszego w Polsce programu, który łącząc humanistykę i nauki ścisłe uczy, jak projektować interakcje człowiek-maszyna.

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy interakcji człowiek-maszyna (HMI)

Roboty i Avatary. Komunikacja i współpraca ze sztucznymi agentami

Wprowadzenie do programowania i sztucznej inteligencji

Społeczne pozycjonowanie komunikacji człowiek-maszyna: adaptacja i wpływ kulturowy

Semantyka ogólna – język, myśl i znaczenie w komunikacji człowiek-maszyna

Transformacja cyfrowa w biznesie

Blok tematyczny

Technologia, prawo i bezpieczeństwo w HMI

Generative AI

Cybersecurity w procesach biznesowych

Prawne aspekty zmian technologicznych

Praktyczne konteksty zastosowania algorytmów

Strategiczne planowanie wdrożenia AI i robotyki

Blok tematyczny

Analiza i projektowanie w HMI

Identyfikacja potrzeb biznesowych

Analiza i wizualizacja danych

AI Design Thinking & User-Centered AI Design

Projektowanie interakcji człowiek-komputer

Wprowadzenie do data science i klasycznego uczenia maszynowego

Wdrażanie technologii od dostawców zewnętrznych

Blok tematyczny

Zarządzanie i implementacja technologii

Psychologia interakcji człowiek-maszyna w praktyce

Zarządzanie projektem wdrożenia AI lub robotyki

Blok tematyczny

HMI w praktyce – ewaluacja oraz optymalizacja

Ocena i optymalizacja systemów AI

Storytelling oparty na danych

Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Blok tematyczny

Przyszłość HMI

Design Fiction, Speculative Design & Futures Thinking

Humanizm nowych czasów

Futurystyczne Perspektywy AI i HMI

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 205 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów i warsztatów. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w weekendy.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie portfolio z zadaniami w ramach poszczególnych bloków
 • Udział w pracy grupowej nad projektami końcowymi i w obronie projektu

Słuchacze przez cały czas trwania studiów pracują nad projektami końcowymi w ramach stałych grup i przy wsparciu mentora spośród wykładowców, który ją wspiera i prowadzi dydaktycznie.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni, uznani praktycy oraz wybitni akademicy specjalizujący się w psychologii, projektowaniu, sztucznej inteligencji oraz zarządzaniu biznesem. Dzięki ich multidyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościom słuchacze/słuchaczki zdobędą głębokie rozumienie obszaru interakcji człowieka i maszyn oraz nauczą się projektować użyteczne, etyczne i skuteczne systemy oparte na tej hybrydowej współpracy.

  Kierowniczka merytoryczna kierunku

 • dr
  Katarzyna Drogowska
  dr
  menedżerka, ekspertka ds. transformacji biznesowej
 •  
  Katarzyna Anosowicz
   
  projektantka usług, badaczka UX, strateżka innowacji poprzez design
 •  
  Teresa Bartoszewicz
   
  pracuje w branży UX od 2008 roku, od początku specjalizuje się w badaniach i consultingu, ekspertka etapu testowania
 • dr
  Maksymilian Bielecki
  dr
  psycholog, neurokognitywista
 • dr
  Michał Boni
  dr
  pierwszy minister ds. cyfryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, twórca Raportu Polska 2030
 •  
  Przemysław Frasunek
   
  informatyk, przedsiębiorca, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • dr
  Martyna Groth
  dr
  badaczka, dydaktyczka
 • dr
  Agnieszka Kasprzak
  dr
  radczyni prawna
 • dr
  Paweł Kowalski
  dr
  radca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego, specjalista z zakresu prawa sztucznej inteligencji
 • dr
  Konrad Maj
  dr
  psycholog społeczny, trener biznesu
 • dr
  Michał Nowakowski
  dr
  radca prawny, wykładowca, ekspert w dziedzinie Responsible & Trustworthy AI, przewodniczący sekcji AI przy Polskim Towarzystwie Informatycznym
 •  
  Petros Psyllos
   
  programista, elektronik, ekspert w dziedzinie AI, przedsiębiorca, trener
 • dr
  Paweł Róg
  dr
  projektant
 • mgr
  David Sypniewski
  mgr
  projektant
 • dr
  Michał Szudejko
  dr
  ekspert w dziedzinach analizy danych i kontrolingu biznesowego, autor, trener
 •  
  Sonia Ziemba-Domańska
   
  psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyczka

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ankieta oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wykształcenie wyższe humanistyczne, z zakresu nauk społecznych i/lub ekonomicznych)
 • CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, w tym z min. 2-letnim doświadczeniem w pracy w dziedzinach związanych z mediami, marketingiem, projektowaniem, zarządzaniem, analizą danych czy technologią
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej oraz CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Kolejnym etapem będzie wypełnienie ankiety online, przesłanej przez biuro studiów podyplomowych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Koordynator kierunku skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ankieta oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 080 PLN 10 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 5 150 PLN 10 300 PLN
Zapłać w 1 racie 9 900 PLN 9 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj