logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dyrektorzy, menedżerowie, właściciele biznesu, przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji publicznej.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

MBA – Innowacje i Analiza Danych

 • Następna edycja studiów startuje w październiku 2021 roku.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Partnerzy kierunku

  IPI logo w       Woodbury Logo reversed

"Parafrazując Georga Bernarda Shawa można powiedzieć, że nie przestajemy czerpać radości z uczenia się, bo się starzejemy, lecz starzejemy się, gdyż przestajemy wierzyć, że uczenie się może pobudzić naszą ciekawość i zainspirować nas nowymi pomysłami. Program MBA – Innowacje i Analiza Danych ma rygor akademicki, ale jest znany przede wszystkim z praktycznego spojrzenia na nowe technologie i modele biznesowe w sposób, który zadowala naszą dociekliwość i chęć poznania, a także pozwala nabyć najbardziej aktualną wiedzę. Studia te mają profil ogólny, z położonym naciskiem na zmiany spowodowane gospodarką cyfrową. Ponadto mają dogodny format tj.: tylko cztery pięciodniowe moduły i obrona pracy końcowej."

doliński grafikaPaulina Krystosiak
współkierownik studiów podyplomowych 

"Kiedy słyszymy o cloud computing, kryptowalutach i blockchainie, uczeniu się maszynowym i sztucznej inteligencji, zmianach na rynku pracy spowodowanych automatyzacją i pracą na odległość nie zawsze zdajemy sobie sprawę jakie bezpośrednie konsekwencje może mieć „Przemysł 4.0” w naszym życiu. MBA - Innowacje i Analiza Danych prowadzony w partnerstwie z Instytutem Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business UVU pomaga zrozumieć te konsekwencje i wykorzystać je dla rozwoju własnej kariery. Modułowy format naszego programu MBA, ogromnie ceniony przez naszych absolwentów, pozwala pogodzić pracę, życie rodzinne i naukę."

doliński grafikaSergiusz Pukas
współkierownik studiów podyplomowych 

 

Adresaci

Dyrektorzy, menedżerowie, właściciele biznesu, przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji publicznej, doktoranci, a także ci, którzy planują objąć kierownicze stanowisko i mają przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, rozwoju organizacji, wprowadzenia innowacji i nowych technologii, finansów, ekonomii i marketingu. Studia przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych i dużych zespołów. Są one zatem kierowane do kadry zarządzającej, kierowników działów administracji publicznej oraz do osób mających doświadczenie biznesowe i aspirujących do podjęcia kariery menedżera czy dyrektora.
Konkurencyjność gospodarki zależy od poziomu wiedzy i kwalifikacji kadry zarządzającej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej w biznesie i w administracji publicznej. Bez rozumienia jak nowe technologie zmieniają procesy społeczno-gospodarcze nie można liczyć na rozszerzenie biznesu czy ulepszenie działalności organizacji.
Współpraca z Woodbury School of Business UVU (USA) oraz Instytutem Podstaw Informatyki PAN, którzy są partnerami Uniwersytetu SWPS w prowadzeniu tych studiów, pozwala zaakcentować wymiar międzynarodowy współczesnego biznesu oraz znaczenie technologii informatycznych.
Nasz Program MBA jest programem ogólnym. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza z IT czy z zarządzania. Program skupia się na wpływach nowych technologii w biznesie oraz administracji publicznej.
Program ten jest mocno nakierowany na wymiar praktyczny, dlatego też kadra akademicka oraz eksperci prowadzący zajęcia posiadają bardzo duże doświadczenie biznesowe, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. W trakcie studiów słuchacze przygotowują pracę końcową, która jest oceniana przez recenzenta. Pod koniec studiów odbywa się obrona pracy końcowej. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów, napisanie pozytywnie ocenionej pracy końcowej oraz jej obrona jest podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplomu podpisanego przez Uniwersytet SWPS, Woodbury School of Business UVU (USA) oraz Instytut Podstaw Informatyki PAN.

Dlaczego warto?

 • Wysoka jakość i ciekawy, modułowy format prowadzenia zajęć.
 • Program bardzo wysoko w rankingach studiów MBA. Drugie miejsce w ocenie kadry dydaktycznej.
 • Najwyższy poziom satysfakcji naszych absolwentów.
 • Interaktywne zajęcia w małych grupach.
 • Wybitna kadra dydaktyczna.
 • Wybór ścieżki studiowania: polsko- bądź anglojęzycznej.
 • Znakomici partnerzy: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) oraz amerykańska uczelnia Woodbury School of Business UVU (USA), których podpisy znajdują się również na dyplomie.
 • Dogodny format studiów: studia trwają tylko 2 semestry i składają się z czterech 5-dniowych modułów (w październiku, styczniu, kwietniu i czerwcu) oraz obrony pracy końcowej (w ciągu 6 miesięcy od ukończenia ostatniego modułu).
 • Doskonałe warunki dydaktyczne: zajęcia odbywają się w siedzibie IPI PAN (nowoczesne sale, zaplecze biblioteczne, dostęp do baz danych, bufet oraz własny parking).
 • Specjalny program kulturalny (culture program) oraz wspólna kolacja wraz z wykładowcami (get-together dinner) świetnie wspierają integrację między uczestnikami studiów oraz dają możliwość przedyskutowania dodatkowych tematów z wykładowcami.

perspektywy 2018 2 miejsce      MBA absolwenci zadowolenie     MBA studenci

Warunki zaliczenia

Dla uzyskania świadectwa ukończenia studiów oraz dyplomu należy zaliczyć wszystkie przedmioty pogrupowane w cztery moduły oraz napisać i obronić pracę końcową.

Realizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Realizowane są w zjazdach modułowych w październiku, styczniu, kwietniu oraz czerwcu. Każdy moduł to 5-dniowy zjazd (od środy do niedzieli). Studia realizowane są w języku polskim, przy czym dodatkowo 4 wykłady w toku programu prowadzone są w języku angielskim przez amerykańskich profesorów z Woodbury School of Business. Istnieje także możliwość przeprowadzenia wykładów specjalnych w języku angielskim, gdy zapraszani są znakomici goście z zagranicy. Dlatego też zalecana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Przykładowy układ modułu

Liczba miejsc

Ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS, a dodatkowo dyplom zawierający informacje o ocenie końcowej oraz Partnerach programu, tj. IPI PAN oraz Woodbury School of Business.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów

Program obejmuje 185 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Wykłady specjalne
Wykłady, które są prowadzone przez znakomitych gości specjalnych ze świata biznesu i polityki, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Często są to ministrowie, eksperci lub liderzy w swoich obszarach biznesowych lub naukowych, którzy przybliżą słuchaczom najbardziej aktualne zagadnienia, jak np. sztuczna inteligencja, marketing cyfrowy, przyszłość cloud computing.

Organizational Development
Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business mówiący czym tak naprawdę jest Rozwój Organizacyjny, podstawowe wartości i etyka rozwoju organizacji, podstawy zmian organizacyjnych, a także jak wygląda proces doradczy w rozwoju organizacji. Omawiane są także rodzaje interwencji w organizacji, jak: indywidualne interwencje, zespołowe, czy nawet całej grupy i wielu organizacji. Czym jest zrównoważona zmiana oraz przyszłość rozwoju organizacji.

Technology Commercialization
Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business. Przedmiot ten omawia czym są innowacje i jakie tworzą możliwości. Czym jest luka w możliwościach produktowych? Podczas zajęć zostanie dokonana ocena technologii oraz pomysłów poprzez rozumienie czym jest technologia, do czego prowadzi jej wykorzystanie, jak podejmować decyzje o tworzeniu wartości. Jak poprzez zrozumienie potrzeb klienta można wytworzyć odpowiednią wartość.

Leadership in Business
Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business. Pozwala na zrozumienie różnic indywidualnych, jak osobowość, wartości, postawy w pracy, ogólna zdolność umysłowa, emocje i inteligencja emocjonalna. Słuchacz dowie się czym są motywujące zachowania? W jaki sposób potrzeby wpływają na zachowanie? Jak ludzie radzą sobie z ich potrzebami? W jaki sposób liderzy motywują pracowników? Przywództwo, jego siła i wpływ. Czym różni się przywództwo od zarządzania? Jak sprawić, by ludzie robili niezwykłe rzeczy?

Strategic Sales and Marketing
Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business. Przedmiot ten wprowadzi do modelowania strategii sprzedaży i marketingu firmy. Postara się odpowiedzieć na pytanie dlaczego biznesowe modele są tak ważne? Jak zaprojektować model biznesowy, który będzie wygrywał? Jak promować firmę za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Omówione zostaną także kwestie zmiany zarządzania firmą, tak by stworzyć nowe jej wyobrażenie wprowadzając innowacje, a tym samym zmieniając sposób konkurowania.

Marketing and New Technologies
Jak zmienia się w dzisiejszych czasach natura marketingu? Jak wygląda ponowne wprowadzenie marketingu już w nowoczesnej, bardziej technologicznej odsłonie. Czym jest logika usługowej dominacji w marketingu, współtworzenie i nowy sposób podejmowanie decyzji przez konsumentów?

Cloud computing
Wykład z obszaru Cloud Computing przybliża praktyczne metody wykorzystywania Chmury Obliczeniowej jak też zrozumienia sposobu funkcjonowania technologii, które je tworzą. Zostaną przedstawione praktyczne przykłady z różnych modeli/ofert funkcjonujących na rynku, a także omówione wyzwania związane z korzystaniem modelu chmury obliczeniowej. Uczestnicy zajęć będą w stanie wybrać optymalne rozwiązanie do swoich potrzeb.

Myślenie strategiczne
Podczas zajęć zostaną omówione czym są umiejętności strategicznego myślenia, Gravity point oraz zarządzanie w środowisku wielokulturowym. Zajęcia te pozwalają nabyć umiejętności budowania strategii firmy oraz lokalizacji biznesu. Jak się ma doświadczenie biznesowe vs. analizy przestrzenne? Zostaną omówione narzędzia Map Intelligence. Jak rozwijać biznes i współpracę w środowisku wielokulturowym. Jak prowadzić firmę i zarządzać personelem w środowisku wielokulturowym.

Ekonomia menedżerska
Omówione zostaną podstawowe wiadomości z zakresu analizy rynku i działalności podmiotów. Słuchacz zdobędzie umiejętność analizy rynku i działania na nim podmiotów gospodarczych. Umiejętność funkcjonowania w różnych modelach rynku: konkurencja doskonała, oligopol, konkurencja monopolistyczna, monopol.

Podejmowanie decyzji
Podczas zajęć przedstawione zostanie podejścia do analizy procesu podejmowania decyzji, elementów teorii gier, przeanalizowane pułapki decyzyjne oraz teoria Kahnemana-Tversky’iego, Nassima Taleba. Czym są decyzje grupowe oraz decyzje w biznesie? Słuchacz posiada uporządkowaną wiedzę o podejściach do modeli podejmowania decyzji (racjonalnych, behawioralnych, etc.). Potrafi dokonać analizy sytuacji decyzyjnej, m. in. używając pojęć poziomu pewności, złożoności sytuacji czy ilości graczy. Potrafi również opisać typy pułapek decyzyjnych. Dodatkowo słuchacz będzie w stanie wymienić wady i zalety decyzji grupowych. Będzie rozwijał swoją kreatywność podczas dyskusji i będzie gotów współdziałać z innymi słuchaczami realizując zadania od wykładowcy.

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy związanej z najlepszymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem danych oraz systemów informatycznych. Nastąpi zapoznanie z normami, standardami i narzędziami bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki zarządzania procesami IT oraz techniki zabezpieczeń. Zostanie zwrócona uwaga na kluczowe zagrożenia dla infrastruktury i systemów informatycznych. To wszystko pomoże przygotować absolwentów do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa.

Zarządzanie Karierą
Podczas zajęć nastąpi budowanie świadomości, jak ważny jest rozwój własnych umiejętności i kompetencji wobec wyzwań rynku pracy, opracowanie planu rozwoju oraz poznanie narzędzi skutecznego wywierania wpływu w organizacji. Jak wpłynąć na rozwój kompetencji osobistych. Uczestnik powinien zrozumieć specyfikę funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz zasad poruszania się w nim. Posiąść umiejętność określenia swoich mocnych i słabych stron. A także mieć umiejętność stworzenia własnego planu rozwoju oraz posługiwać się wybranymi narzędziami wywierania wpływu.

Finanse przedsiębiorstwa
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych i nowoczesnych narzędzi, technik oraz metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a także instrumentów podejmowania decyzji finansowych (inwestycyjno-kapitałowych) nastawionych na wzrost wartości przedsiębiorstwa, podnoszenie zyskowności (efektywności) jego działania i utrzymywania płynności finansowej. Uwaga skoncentrowana będzie na omówieniu i zilustrowaniu przykładami wyboru optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, przygotowania studium oceny efektywności projektów inwestycyjnych, pokazania zasad zarządzania płynnością finansową i aktywami obrotowymi. Wykazana zastanie również współzależność zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, szczególnie rentowności i płynności.

Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami jakie znamy fakty i mity. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i praktycznym podejściem do zarządzania projektami w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji i potrzebami biznesu. Uczestnik nabędzie umiejętności stosowania właściwych technik i narzędzi oraz podejścia biznesowego do zarządzania projektami.

Biznes, polityka i komunikacja
Przywództwo bez skutecznej komunikacji nie ma w dzisiejszym świecie zdominowanym przez najróżniejszego rodzaju komunikatory szansy na sukces. Celem tych zajęć jest zrozumienie podstawowych kryteriów skuteczności przywództwa opartego na komunikacji, rozpoznanie zagrożeń dla jego skuteczności w relacjach ze zwolennikami lub klientami. Nastąpi spojrzenie na komunikację w biznesie i polityce z perspektywy psychologicznej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane najważniejsze modele komunikacji do konkretnych przypadków, które najpierw zostaną poddane analizie.

Analiza danych
Jednym z filarów dobrego zarządzania organizacją jest umiejętność zbierania właściwych danych oraz ich właściwa interpretacja. Celem wykładu jest omówienie tych metod zbierania i analizy danych, które mają szczególny wpływ na zwiększanie konkurencyjności organizacji poprzez stałe podnoszenie jakości jej działania oraz identyfikację wymagań klienta i systematyczną analizę sposobów spełnienia tych wymagań.

Międzynarodowy system bankowy
Podczas zajęć uczestnicy poznają analizę globalnego systemu bankowego tzw. „z lotu ptaka”. Omówione zostaną podstawowe relacje między globalnymi instytucjami finansowymi a suwerenem i rynkiem. Uczestnik powinien nabrać umiejętności identyfikacji modelu biznesowego i analiza struktury danych w XBRL.

Innowacja i zarządzanie zmianą
Na zajęciach zostaną przedstawione słuchaczom najnowsze wnioski z dyskusji o innowacyjności. Uwaga zostanie skupiona na pojęciach zmiany organizacyjno-procesowej, konkurencyjności i innowacji, które zostaną rozdzielone i ich koneksje przedyskutowane. Słuchacze będą mogli powiedzieć jakie czynniki wpływają na innowacyjność. Nabiorą umiejętności ewaluowania różnych planów ulepszenia innowacyjności i przeprowadzenia zmian organizacyjnych w celu realizacji zadań strategicznych.

Cyfrowa transformacja w biznesie
Celem zajęć jest umożliwianie słuchaczom osiągniecia umiejętności identyfikacji zmian w biznesie spowodowanych transformacją cyfrową. Transformacja cyfrowa, technologie a strategia biznesowa, produkty vs. platformy, automatyzacja a rozwój gospodarczy, AI vs. inteligencja człowieka, działania „crowd”. Będą dyskutowane makro trendy wpływające na biznes, siedem technologii zmieniających świat, mity na temat cyfrowej transformacji, cyfrowa transformacja: projektowanie i implementacja, sześć elementów skutecznej transformacji cyfrowej, innowacje w produktach i usługach oraz angażowanie pracowników i rozwój talentów.

Seminarium dyplomowe
Służy omówieniu głównych wymogów formalnych i merytorycznych do przygotowania pracy końcowej „business project”. Prowadzący zajęcia będzie starał się przedyskutować potencjalne tematy i zagadnienia, które w późniejszym czasie staną się przedmiotem pracy końcowej.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Następna edycja studiów MBA – Innowacje i Analiza Danych startuje 27 października  2021 roku.

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

MBA dla doktorantów

W ramach studiów podyplomowych „MBA – Innowacje i Analiza Danych” realizowany jest program „MBA dla Doktorantów”.

Program „MBA dla Doktorantów” skierowany jest do doktorantów w Polsce ze wszystkich uczelni oraz kierunków studiów, jak m.in.: uniwersytetów, politechnik i wyższych czelni. Wybór kandydatów odbywa się na podstawie złożonych przez nich „biznes planów” na realizacje jednego ze swoich pomysłów lub też opisu wdrożenia badań własnych albo aplikacyjnej koncepcji rozprawy doktorskiej. Przyjęci doktoranci otrzymają dofinansowanie w wysokości połowy czesnego za studia.

Program „MBA dla Doktorantów” daje możliwość wsparcia przez Uniwersytet SWPS oraz partnerów Programu w kontaktach z przedsiębiorstwami w realizacji pomysłów oraz projektów w praktyce biznesowej. Wielu doktorantów w Polsce ma oryginale pomysły oraz projekty, które nigdy nie zostają w praktyce zrealizowane. Wynika to w dużej mierze z braku umiejętności doktorantów w obszarze przedsiębiorczości, zasad otworzenia i działania biznesu czy strategii biznesowej. Dlatego też istotnym zadaniem programu „MBA dla Doktorantów” jest wypełnienie tej luki.

Program „MBA dla Doktorantów” realizowany w ramach studiów podyplomowych „MBA – Innowacje i analiza danych” ma za cel między innymi wsparcie młodych talentów w różnych regionach kraju, aby młodzi doktoranci mogli skutecznie realizować swoje oryginalne pomysły dotyczące innowacji w technice, przemyśle, medycynie oraz innych dziedzinach gospodarki. Umiejętności i kompetencje zdobyte na Studiach Podyplomowych MBA mają na celu pomóc doktorantom w drożeniu ich projektów w różnych dziedzinach gospodarki.
Celem studiów podyplomowych MBA jest przekazanie słuchaczom praktycznej i aktualnej wiedzy w zakresie zrozumienia działalności systemów informacyjnych, uzyskania umiejętności w zarządzeniu projektami innowacyjnymi, nauczenia się planowania biznesowego i metod współpracy przedsiębiorstwa innowacyjnego z sektorem badawczo-rozwojowym. Słuchacze studium podyplomowego dowiedzą się również o aspektach prawnych firm innowacyjnych.
Celem kształcenia podyplomowego MBA jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z obszaru nowoczesnych technologii dla biznesu i zdobycie nowych umiejętności podczas wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów. Ponadto dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania w zmiennym i wymagającym otoczeniu. Program ten daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności menedżerskich poprzez analizy i metody rozwiązywania problemów firmy. Studia te powinny pomóc młodym doktorantom w doprowadzeniu do praktycznego wymiaru ich innowacyjnych pomysłów.
Studia realizowane są w języku polskim oraz angielskim.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy:
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów
2. CV w języku angielskim lub polskim
3. Kopia legitymacji doktoranta lub zaświadczenie z uczelni o statusie doktoranta
4. Business plan napisany w języku polskim lub angielskim (dla studiów w języku angielskim) na ok. 2-4 strony (będący syntetycznym opisem biznesowego zastosowania wyników badań z doktoratu lub próbą przeniesienia koncepcji pracy doktorskiej do praktycznego wykorzystania w biznesie albo opisem własnego pomysłu na biznes lub studium przypadku).

OPŁATY

Studentom studiów doktoranckich polskich Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 50% czesnego.

 Studia rozpoczynają się 4 razy w roku w edycjach: październik, styczeń, kwiecień oraz czerwiec. Można kandydować na każdy z tych terminów.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  1 890 zł
2 raty  9 200 zł
1 rata  18 000 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

tel.: +48 514 009 779

e-mail: mba-innovation@swps.edu.pl