logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów i praktyków ZZL.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie zasobami ludzkimi
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Kinga Padzik

ZZLlogo3

 

 

 Ulotka kierunku

2021/2022 to wciąż czas zmian dla nas wszystkich, nie tylko dla ZZL na Uniwersytecie SWPS. I jak wiemy, zmiany te dotyczą wszystkich aspektów życia. W naszym akademickim świecie największą rewolucją było przełączenie się na zajęcia zdalne i to w dwóch perspektywach – formy kontaktu oraz sposobu przekazywania w tych warunkach treści, tak by nie straciły one na jakości. Jak dotąd doświadczenia są pozytywne, choć z pewnością adaptacja będzie trwała, ponieważ i możliwości, i oczekiwania nieustannie ewoluują. Bloki programowe pozostają niezmienne, ponieważ to wciąż filary ZZL. Zmieniają się natomiast: podejście do wielu kwestii oraz praktyczne rozwiązania. Na tym się skupiamy. W tym zakresie nie można pominąć potrzeb wynikających z charakterystyki nowych generacji – nie tylko Y, ale też Z (iGen). Osoby z tej grupy po pierwsze, mają wyraźną specyfikę, po drugie, wejdą na popandemiczny rynek pracy, który również będzie inny niż dotychczasowy. Dopasowanie organizacji do tych dwóch nowych parametrów wymaga czasu, a to oznacza, że już dziś trzeba się do tego przygotowywać. O potrzebie adaptacji ZZL do postępu TECH i zmian w stylu życia i wartościach mówimy nie od wczoraj, ale widzimy, że trzeba ten wątek wyeksponować i wzmocnić, szczególnie, że jesteśmy Uczelnią psychologiczną. Nadal pozostajemy w nurcie nauczania holistycznego i interdyscyplinarnego spojrzenia na świat, wiedzę i drugiego człowieka. Te wątki także będziemy umacniać, do czego zobowiązuje nas obecna sytuacja wynikająca z C-19. Wiele spraw ulega przewartościowaniu i ważne jest, by rozumieć, na czym budowane są wartości, sens, cele oraz motywacja do ich osiągania. Czym są te procesy i jak je prowadzić zarówno z własnej, osobistej perspektywy, jak i w odniesieniu do konkretnych zespołów i wszystkich zatrudnionych. Uczymy w trybie zdalnym [więcej o tym w PDF], ale to nie wszystko. Zapewniamy z tego tytułu dodatkowe korzyści:
■ nagrywane wykłady on-line odtwarzaj powtarzaj i pytaj, kiedy chcesz!
nikt nie straci materiału na żywo i możliwości posłuchania wykładowcy, nawet gdy będzie nieobecny na wykładzie
■ nagrywane wybrane warsztaty
■ wszystkie materiały na platformie e-l
cały czas są na niej dostępne wszystkie materiały z zajęć, w tym nagrania wykładów on-line i materiały dodatkowe ■ EBSCO wszyscy uczestnicy naszych studiów mają dostęp do ogromnej elektronicznej biblioteki EBSCO.
Wejdź na naszą stronę, zapytaj o nas w sieci – na pewno zdobędziesz dobrą opinię.

Zobacz, jakie mamy podejście do wiedzy o ZZL

Adresaci

studia adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Zapraszamy również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy.

Cel

studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

O studiach także pod: www.essey.com.pl/zzl.html

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z opisem webinarów HR, które zostały zrealizowane w okresie luty-czerwiec 2019 r. i które w skrócie odzwierciedlają treść i przekaz programu naszych studiów ZZL

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów. Oficjalne zakończenie studiów następuje we wrześniu.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 205 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów oraz warsztatów.
Zajęcia są podzielone na następujące bloki tematyczne:

 • Elementy zarządzania zmianą w organizacji – 5 h
 • Procedura opisywania stanowisk pracy – 15 h
 • Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników – 70 h
 • Systemy wynagrodzeń – 25 h
 • Planowanie /strategia ZZL – 10 h
 • Nabór pracowników (rek. i sel. z zew. rynku pracy) – 25 h
 • Prawo pracy – 30 h
 • Funkcja personalna – 15 h
 • Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL – 10 h

Szczegółowy program studiów (.pdf)

BIBLIOTEKA

Nieprawdopodobnie duża baza danych – książki, pisma, case’y. Jesteś studentem Uniwersytetu SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp!

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 900 zł
2 raty 4250 zł
1 rata 8100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.