Dąbrowska, Dorota
Dorota Dąbrowska
 
adwokatka
Gardocka, Teresa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Teresa Gardocka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockaspecjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
Gruszczyńska, Agnieszka
Agnieszka Gruszczyńska
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockaredaktorka dwóch monografii wieloautorskich
Pasieka, Paweł
Paweł Pasieka
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockafilozof, adiunkt na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie
Sergiel, Agnieszka
Agnieszka Sergiel
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockabiolożka, adiunktka w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Zwolińska, Justyna
Justyna Zwolińska
mgr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockadoradca prawny organizacji pozarządowych