Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbA"

O studiach

Studia stanowią praktyczny trening kompetencji interpersonalnych i społecznych. Komunikacja oparta na empatii jest, obok radzenia sobie ze skutkami stresu oraz dbania o zdrowie i samopoczucie, jedną z kluczowych umiejętności wpływających na budowanie nowoczesnej kultury organizacji.

Słuchacze zdobywają umiejętność komunikowania się w oparciu o założenia metody nonviolent communication dr Marshalla Rosenberga (NVC). Angażują się w wartości i cele organizacji, przy równoczesnym działaniu w zgodzie z indywidualnym systemem wartości. Potrafią umiejętnie zarządzać sobą w stresie, zdobywają wiedzę o profilaktyce i sposobach radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. Zdobywają umiejętność komunikowania swoich potrzeb, wartości i oczekiwań. Potrafią przekazywać niewygodne informacje, udzielać feedbacku, asertywnie odmawiać lub poprosić o pomoc. Podczas zajęć poznają perspektywę zarówno pracownika, jak i organizacji. Niezależnie od roli i pozycji, jaką pełnią w organizacji, zdobywają praktyczną wiedzę na temat zarządzania w stresie i radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

 

Partner kierunku

 • Szkoła trenerów komunikacji opartej na empatii

Czy to studia dla ciebie?

Adresatami studiów są:

 • osoby pracujące w organizacjach biznesowych i publicznych, pełniące role kierownicze, zarządcze, wykonawcze, koordynacyjne lub eksperckie
 • liderzy i liderki, którzy chcą rozwijać w sobie autentyczne przywództwo
 • członkowie zespołów projektowych i podwykonawczych
 • trenerzy wewnętrzni
 • osoby, które awansowały lub właśnie szykują się do awansu
 • pracownicy działów HR, którym zależy na wspieraniu w organizacji komunikacji budującej współpracę i zaangażowanie

Dlaczego warto?

 1. Program zajęć opiera się na metodzie “Porozumienie bez przemocy” (nonviolent communication) dr Marshalla Rosenberga
 2. Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą empatii – jej neurobiologicznych i poznawczych podstaw oraz funkcjonowania współczesnej organizacji
 3. Będziesz pracować z ciałem i uważnością – nauczysz się świadomie i sukcesywnie zmniejszać swój poziom stresu
 4. Zajęcia warsztatowe prowadzą pionierki empatycznej komunikacji w Polsce

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Program zajęć opiera się na metodzie “Porozumienie bez przemocy” (nonviolent communication) dr Marshalla Rosenberga
  Metoda NVC jest praktyczna i wysoce skuteczna. Sprawdza się w trudnych sytuacjach i wspiera w:
  • docieraniu do potrzeb i wartości pracownika oraz organizacji,
  • radzeniu sobie z silnymi emocjami,
  • budowaniu długoterminowych relacji w zespole opartych na zaufaniu,
  • kompetencjach, autentyczności i osobistym zaangażowaniu,
  • radzeniu sobie z krytyką,
  • formułowaniu próśb, odmowy i stawianiu granic,
  • rozwiązywaniu konfliktów i przechodzeniu przez kryzysy,
  • budowaniu współpracy i dialogu,
  • szukaniu rozwiązań typu win–win, opartych na szacunku do potrzeb i wartości obydwu stron,
  • profilaktyce wypalenia zawodowego i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi,
  • negocjacjach i mediacjach.
 • Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą empatii – jej neurobiologicznych i poznawczych podstaw oraz funkcjonowania współczesnej organizacji
  Stawiamy na nowoczesne podejście do nauczania. Budujemy przyjazną atmosferę opartą na relacjach, bezpieczeństwie i zaufaniu. Bazujemy na nauce przez doświadczenie, warsztatowej formie zajęć oraz interaktywnych wykładach. Prowadzimy analizę przypadków indywidualnych i grupowych w formie case study.
 • Będziesz pracować z ciałem i uważnością – nauczysz się świadomie i sukcesywnie zmniejszać swój poziom stresu
  Samopoczucie i zdrowie pracownika są kluczowe w procesie nabywania nowych umiejętności i rozwijania empatycznej postawy. Dlatego nasi słuchacze zdobywają praktyczną i teoretyczną wiedzę na pracy z ciałem, samoświadomości i Mindfulness. Poznają podstawowe założenia psychosomatyki oraz nowoczesne teorie i metody radzenia sobie ze stresem.
 • Zajęcia warsztatowe prowadzą pionierki empatycznej komunikacji w Polsce
  Słuchacze mają kontakt z doświadczonymi trenerami i praktykami metody NVC, którzy współpracują z organizacjami na różnych szczeblach, zarówno przy budowaniu zespołów, współpracy z pracownikami HR, poprzez menedżerów niższego i wyższego szczebla, aż po zarząd. Warsztaty prowadzą doświadczone trenerki praktykujące metodę “Porozumienie bez przemocy”: Lucyna Wieczorek-Tutak, Ewa Tyralik-Kulpa oraz ich ścisła współpracowniczka, psycholożka Magdalena Przybysz, która jest współkierowniczką merytoryczną kierunku. Od ponad 10 lat tworzą Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Program jest osadzony w szerszym kontekście psychologii pracy dzięki dr Agnieszce Czerw – współkierowniczce merytorycznej studiów, która na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję kierowniczki Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu.

Program studiów

Bloki tematyczne

Komunikacja oparta na empatii wg metody Marshalla Rosenberga “Porozumienie bez przemocy”

Wartości organizacji i wartości pracownika

Stres organizacyjny

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 198 godzin dydaktycznych zajęć, realizowanych w ciągu 11 zjazdów. Zajęcia odbywają się w weekendy, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z testu teoretycznego z wybranych przedmiotów oraz z analizy przypadku własnego (case study) z dowolnie wybranej sytuacji w pracy. Analiza przypadku może być przedstawiona w dowolnej formie: pisemnej, nagranej sesji audio lub video, przeprowadzonego warsztatu lub w formie prezentacji przed grupą

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z doświadczonych trenerów i praktyków metody NVC. Zajęcia warsztatowe prowadzą pionierki empatycznej komunikacji w Polsce, które od ponad 10 lat tworzą Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii.

Kierowniczki merytoryczne kierunku

dr
Agnieszka Czerw
dr
psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology
 
Magdalena Przybysz
 
psycholożka, wykładowczyni, trenerka szkoleniowa, coacherka
 
Aneta Stępień-Proszewska
 
praktyk terapii rezonansem (Resonant Healing Practitioner®), certyfikowany coach PCC ICF, trenerka i facylitatorka w nurcie NVC
 
Marta Bialik-Kowalczyk
 
psycholożka, trenerka umiejętności interpersonalnych i liderskich, coacherka, liderka HR
 
Brygida Dynisiuk
 
certyfikowana trenerka NVC oraz mediatorka
 
Anna Macidłowska
 
mentorka i trenerka biznesu
dr
Agnieszka Mościcka-Teske
dr
psycholożka, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa
 
Aleksandra Stanek
 
psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, nauczyciel Mindfulness
 
Ewa Tyralik-Kulpa
 
trenerka komunikacji i umiejętności psychospołecznych
 
Lucyna Wieczorek
 
mentorka i trenerka empatycznej komunikacji z 20-letnim doświadczeniem
 
Joanna Zapała
 
specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii
dr
Mateusz Zatorski
dr
psycholog, specjalizuje się w psychologicznych aspektach żywego dawstwa
dr
Mariusz Zięba
dr
psycholog, zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną
 
Karol Ziółkowski
 
manager rozwoju biznesu z doświadczeniem międzynarodowym, trener szkoleniowy i propagator empatycznej komunikacji w organizacji

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025