logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są adresowane przede wszystkim dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, pedagogów oraz absolwentów nauk przyrodniczych takich specjalności jak: biochemia, biologia, ekologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline)

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Adresaci

Studia są adresowane przede wszystkim dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, pedagogów oraz absolwentów nauk przyrodniczych takich specjalności jak: biochemia, biologia, ekologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska. Kandydaci po innych kierunkach studiów mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Cel

 • wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innych, niż tylko somatyczne, przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, a także anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia);
 • zapoznanie z najnowszą wiedzą naukową o wpływie czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób;
 • zapoznanie z czynnikami psychologicznymi w występowaniu zaburzeń odżywiania, m.in. takimi jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać;
 • poznanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia;
 • motywowanie do leczenia dietetycznego oraz przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych, jak dzieci, ludzie młodzi, czy osoby w podeszłym wieku;
 • poznanie technik komunikowania się z odbiorcami za pomocą mediów;
 • poznanie technik używania głosu do stworzenia wiarygodnego przekazu;
 • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami nauki o żywności i żywieniu, w tym z badaniami nad rolą czynników psychologicznych.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu wiedzy i praktycznego zadania końcowego (indywidualna prezentacja).

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów prowadzonych w ramach  bloków tematycznych:

 • Bloku Dietetycznego - Medycznego
 • Bloku Psychologicznego

Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych na zajęciach są m. in. :

 • Ewolucyjne, kulturowe i społeczne podstawy żywienia człowieka
 • Psychologiczne mechanizmy odżywiania się
 • Neurofizjologiczne aspekty odżywiania się
 • Wpływ nawyków żywieniowych na stan zdrowia
 • Aktywność fizyczna – nieodzowny element zdrowego stylu życia i odżywiania
 • Rynkowe uwarunkowania zachowań związanych z jedzeniem
 • Zaburzenia odżywiania i radzenie sobie z nimi
 • Nadwaga i otyłość oraz ich skutki zdrowotne, psychologiczne i społeczne
 • Poradnictwo psychologiczne i dietetyczne w zakresie zasad zdrowego odżywiania
 • Odpowiedzialność za słowo w przekazie medialnym
 • Budowanie programów profilaktycznych i prewencyjnych dotyczących zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości

Zajęcia prowadzą także psychologowie - praktycy, lekarze różnych specjalności, dietetycy, dziennikarze oraz specjaliści z zakresu technologii żywności, żywienia człowieka oraz zaburzeń odżywiania.

Partner kierunku

Logo pro kolor 1

Kadra

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń. Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych inni niż zakresu psychologii i dietetyki mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 930 zł
2 raty 4400 zł
1 rata 8400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.