Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000006b6X"

O studiach

Kierowniczką merytoryczną kierunku jest dr Dorota Nowocin.

Praca pod superwizją jest wymogiem prowadzenia i doskonalenia praktyki psychoterapeutycznej. Dynamiczny rozwój psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce, a także analiza obecnej sytuacji, wskazują na ogromną potrzebę specjalistycznego kształcenia superwizorów. Wskazują również na znaczną dysproporcję między liczbą psychoterapeutów certyfikowanych przez PTTPB i kształcących się w rekomendowanych ośrodkach, w tym również w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, a liczbą certyfikowanych i kształcących się superwizorów.

Celem studiów podyplomowych w superwizji jest doskonalenie umiejętności terapeutycznych i dydaktycznych psychoterapeutów – doświadczonych klinicystów, którzy pragną uzupełniać wiedzę kliniczną w oparciu o wyniki najbardziej współczesnych badań naukowych, oraz wykazują chęć i predyspozycje do wspieraniapsychoterapeutów w prowadzeniu profesjonalnej psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Specjalistyczne trzysemestralne studia podyplomowe SWPS umożliwiają uzyskanie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB i stanowią wypełnienie luki w dostępie do superwizji.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia są skierowane do psychoterapeutów – doświadczonych klinicystów, którzy pragną uzupełniać wiedzę kliniczną na podstawie wyników najbardziej aktualnych badań naukowych.

Dlaczego warto?

 1. Program studiów spełnia wymogi Europejskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnych i Poznawczych European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
 2. Masz możliwość uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
 3. Otrzymasz dyplom, który potwierdza zdobycie wiedzy i kompetencji charakteryzujących superwizora psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Program studiów

Blok tematyczny

Teoria superwizji

Wiedza na ten temat jest zdobywana podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych – autorytety w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej, oraz przez superwizorów PTTPB z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, superwizyjnym, dydaktycznym i badawczym. Zajęcia realizowane w formie bloków warsztatowych i wykładowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Blok tematyczny

Praktyka – prowadzenie superwizji pod superwizją

Studia w superwizji są związane ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Zajęcia superwizyjne, prowadzone na dwóch ostatnich latach czteroletnich studiów podyplomowych, dają słuchaczom niepowtarzalną szansę tak rozległego praktykowania w superwizji – uczenia się przez obserwację, superwizowania pod nadzorem superwizora dydaktyka w realnych warunkach. Praktyka realizowana jest w Warszawie i wydziałach zamiejscowych Uniwersytetu SWPS. Grupa słuchaczy zostaje podzielona na małe zespoły, których opiekunem jest superwizor dydaktyk Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS na danym wydziale. Początkowo każdy słuchacz uczestniczy w zajęciach superwizyjnych jako obserwator, w miarę zdobywania wiedzy, aktywnie włączając się w pracę superwizyjną pod nadzorem.

Blok tematyczny

Superwizja własnych terapii

Superwizja prowadzona w grupie słuchaczy, przez jednego lub dwóch (w zależności od wielkości grupy) głównych superwizorów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Poza podstawowym aspektem superwizji, jakim jest pomoc terapeucie, w tym wypadku ważną częścią jest możliwość zaobserwowania zgodności pracy terapeutycznej superwizantów z regułami terapii poznawczo behawioralnej. Osoby superwizowane mają natomiast szansę zaobserwować różne style superwizowania wiodące do tego samego celu, tj. wysokiej jakości psychoterapii.

Blok tematyczny

Stały własny rozwój profesjonalny w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Prowadzenie praktyki jest jednoznaczne z podjęciem zobowiązania do aktualizowania wiedzy nabytej podczas podstawowego szkolenia. Program zakłada 40 godzin dydaktycznych uczestnictwa w wykładach i warsztatach, zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności komunikowania się, samoobserwacji i rozwiązywania problemów.

Blok tematyczny

Nauczanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Jest związane z aktywnością superwizora. Minimum zakładane podczas studiów to przygotowanie dwugodzinnej prezentacji – wykładu na temat leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychoterapii, pokazujące sposób integrowania wiedzy płynącej z badań naukowych z praktyką. Wykład będzie wygłoszony dla słuchaczy Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Program studiów spełnia wymogi Europejskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnych i Poznawczych EABCT, które określa wytyczne dla pracy w roli superwizora terapii poznawczo-behawioralnej.

W standardach szkoleń i akredytacji jest zapisane, że: „superwizor terapii poznawczo-behawioralnej powinien mieć ukończone podstawowe, zgodne ze standardami EABCT szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz ukończyć specjalistyczne szkolenie w superwizji”.

Zaleceniem wobec szkolenia jest, aby „odbywało się jako program uniwersytecki lub inny akredytowany program szkolenia trwający 1,5–2 lat i obejmowało:

 1. teorię superwizji,
 2. praktykę – prowadzenie superwizji pod superwizją,
 3. superwizję własnych terapii,
 4. stały własny rozwój profesjonalny w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
 5. nauczanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej”.

Na zakończenie studiów nasi słuchacze zdobywają potwierdzenie wiedzy i kompetencji charakteryzujących superwizora psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Organizacja nauki

Studia trwają trzy semestry i obejmują 442 godziny dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Ocena zaawansowanych umiejętności terapeutycznych – superwizja grupowa oraz ocena złożonego opisu przypadku prowadzonej terapii.
 • Ocena dwóch opisów przypadków superwizji indywidualnej i jednego opisu procesu superwizji indywidualnej.
 • Pozytywna ocena praktyki superwizji na podstawie obserwacji pracy superwizyjnej.
 • Pozytywna ocena umiejętności dydaktycznych na podstawie obserwacji przeprowadzonego wykładu/warsztatu.

Dokument ukończenia studiów

Studia umożliwiają uzyskanie dwóch dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje podyplomowe:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.02.2017,
 • Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Kadra

Kadra składa się z licencjonowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych z doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym. Do poszczególnych bloków tematycznych zapraszamy wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Superwizja prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów-dydaktyków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

  Kierowniczka merytoryczna studiów

 • dr n. społ.
  Dorota Nowocin
  dr n. społ.
  psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (PTTPB)
 • dr
  Maksymilian Bielecki
  dr
  psycholog, neurokognitywista
 •  
  Krystyna Darżynkiewicz
   
  psycholog kliniczny, specjalista II stopnia, psychoterapeuta, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
 •  
  Ida Derezińska
   
  specjalista psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta (PTTPB, EABCT), superwizor psychoterapii (PTTPB)
 • dr
  Agnieszka Fiutak
  dr
  doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego i medycznego, specjalista w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych
 • dr n. med.
  Maria Gałuszko-Węgielnik
  dr n. med.
  specjalista psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka
 •  
  dr n. med. Karol Grabowski
   
  psycholog, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny, superwizor
 • prof.
  Stefan G. Hofmann
  prof.
   
 •  
  Eduardo Keegan
   
  kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu w Buenos Aires w Argentynie
 •  
  Michał Kuroń
   
  specjalista psychologii klinicznej i terapii środowiskowej, psychoterapeuta (PTTPB), superwizor psychoterapii (PTTPB)
 •  
  Magdalena Połeć-Szalonek
   
  psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, superwizorka
 •  
  Cory F. Newman
   
  Director of the Center for Cognitive Therapy, and Professor of Psychology, in Psychiatry at the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
 • dr
  Izabela Pawłowska
  dr
  psycholog, wykładowca akademicki, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 • dr hab.
  Agnieszka Popiel
  dr hab.
  psychiatra, psychoterapeuta (PTTPB, SITCC, EABCT), superwizor psychoterapii
 • dr n. hum.
  Ewa Pragłowska
  dr n. hum.
  specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (PTTPB i PTP, SITCC, EABCT) i superwizor psychoterapii (PTTPB)
 • dr n. med.
  Magdalena Skotnicka Chaberek
  dr n. med.
  psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • dr n. med.
  Artur Wiśniewski
  dr n. med.
  specjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży oraz certyfikowany psychoterapeuta (PTTPB), superwizor
 •  
  Oktawia Zarzecka
   
  radca prawny, specjalistka z zakresu prawa dla psychologów i psychoterapeutów oraz ochrony danych osobowych

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów i odbytej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Ogłoszenie wyników następuje w ciągu dwóch tygodni od od zakończenia całego procesu rekrutacji.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan odnowionego Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB
 • CV zawierające opis pracy klinicznej i co najmniej 5-letniej praktyki psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • list motywacyjny
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym
 • zaświadczenie potwierdzające członkostwo w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB do chwili rozpoczęcia rekrutacji na studia w superwizji
 • dwie pisemne rekomendacje osób znających Twoją pracę, w tym przynajmniej jedna rekomendacja od Superwizora-Dydaktyka PTTPB
 • oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych w powyższych dokumentach

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz poniższe dokumenty w formacie JPG/PDF. Pamiętaj, że wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.

Załącz:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB
 • CV zawierające opis pracy klinicznej i praktyki psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • list motywacyjny
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym
 • zaświadczenie potwierdzające członkostwo w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB do chwili rozpoczęcia rekrutacji na studia w superwizji
 • dwie pisemne rekomendacje osób znających Twoją pracę, w tym przynajmniej jedna rekomendacja od Superwizora-Dydaktyka PTTPB
 • oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych w powyższych dokumentach

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • Rekrutacja ma charakter konkursowy.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Czesne za 3-semestralne studia

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 15 ratach 1 800 PLN 27 000 PLN
Zapłać w 3 ratach 8 850 PLN 26 550 PLN
Zapłać w 2 ratach 17 400 + 8700 PLN 26 100 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025