Bielecki, Maksymilian
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maksymilian Bielecki
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, neurokognitywista
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Wydział Projektowania w Warszawie
Obszar zainteresowania
Array
Instytut
Array
Funkcja w Katedrze
[]
dr Maksymilian Bieleckipsycholog, neurokognitywista
Darżynkiewicz, Krystyna
Krystyna Darżynkiewicz
 
dr Maksymilian Bieleckipsycholog kliniczny, specjalista II stopnia, psychoterapeuta, terapeuta poznawczo-behawioralny
Derezińska, Ida
Ida Derezińska
 
dr Maksymilian Bieleckispecjalista psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta (PTTPB, EABCT), superwizor psychoterapii (PTTPB)
Fiutak, Agnieszka
Agnieszka Fiutak
dr
dr Maksymilian Bieleckidoktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego i medycznego, specjalista w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych
Gałuszko-Węgielnik, Maria
Maria Gałuszko-Węgielnik
dr n. med.
dr Maksymilian Bieleckispecjalista psychiatra
Keegan, Eduardo
Eduardo Keegan
 
dr Maksymilian Bieleckikierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu w Buenos Aires w Argentynie
Kuroń, Michał
Michał Kuroń
 
dr Maksymilian Bieleckispecjalista psychologii klinicznej i terapii środowiskowej, psychoterapeuta (PTTPB), superwizor psychoterapii (PTTPB)
Newman, Cory
Cory F. Newman
 
dr Maksymilian BieleckiDirector of the Center for Cognitive Therapy, and Professor of Psychology, in Psychiatry at the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Nowocin, Dorota
Dorota Nowocin
dr n. społ.
dr Maksymilian Bieleckipsycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (PTTPB)
Pawłowska, Izabela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Izabela Pawłowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeuta
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Izabela Pawłowskapsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, diagnosta
Popiel, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agnieszka Popiel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii"}}
Funkcja na uczelni
dyrektor ds. naukowych Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychoterapia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agnieszka Popielpsychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii
Pragłowska, Ewa
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (PTTPB i PTP, SITCC, EABCT) i superwizor psychoterapii (PTTPB)
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Pragłowska
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii
Obszar zainteresowania
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Ewa Pragłowskaspecjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (PTTPB i PTP, SITCC, EABCT) i superwizor psychoterapii (PTTPB)
Skotnicka-Chaberek, Magdalena
Magdalena Skotnicka Chaberek
dr
dr Ewa Pragłowskapsychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Wiśniewski, Artur
Artur Wiśniewski
dr n. med.
dr Ewa Pragłowskaspecjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży oraz certyfikowany psychoterapeuta (PTTPB)