Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Ham"

Kierunek dostępny także w:

Warszawie.

O studiach

Celem studiów jest poszerzenie praktycznych umiejętności związanych z kształtowaniem pozycji marki i firmy na rynku, nowoczesną komunikacją marketingową oraz psychologicznymi aspektami zachowań rynkowych.

Nasi słuchacze zyskują kompetencje pozwalające na samodzielne planowanie i organizację działań reklamowych oraz dobór odpowiednich narzędzi marketingowych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów dają im możliwość skutecznego zarządzania biznesem i świadomego budowania trwałej przewagi konkurencyjnej swoich marek.

Więcej informacji o studiach

Strategiczne planowanie komunikacji marketingowej wspierającej osiąganie celów biznesowych jest kluczową umiejętnością decydującą o sukcesie firm. Dynamiczne zmiany ekonomiczne i zachowań klientów motywują do szukania nowych kanałów komunikacji i form przekazu. Program zajęć uwzględnia nieustanną potrzebę uzupełniania oraz konfrontacji wiedzy marketingowej z rzeczywistością i pojawiającymi się trendami.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które mają podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy i chcą doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności z tego zakresu.

Studia kierowane są m.in. do osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki, (potencjalnych) pracowników:

 • działów marketingu,
 • agencji reklamowych,
 • agencji brandingowych,
 • osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki.

Dlaczego warto?

 1. To będzie wartościowy czas dla Twojego rozwoju zawodowego!
 2. To będzie czas inspiracji i wymiany doświadczeń!
 3. To będzie czas, w którym przekonasz się, jak ważne są wsparcie w procesie nauki i wiara w Twoje możliwości!

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • To będzie wartościowy czas dla Twojego rozwoju zawodowego!
  Czekają na Ciebie ćwiczenia praktyczne, samodzielny, kompleksowy projekt marketingowy, który przygotujesz w zespole, nowoczesna i praktyczna wiedza o świecie marketingu, skuteczne narzędzia i techniki komunikacji. To wszystko pozwoli Ci wzmocnić potrzebne kompetencje na obecnym stanowisku lub przygotuje Cię do przebranżowienia i wejścia w świat marketingu.
 • To będzie czas inspiracji i wymiany doświadczeń!
  Spotkasz ekspertów - praktyków, osoby, które kochają swoją pracę w obszarze komunikacji, z przyjemnością dzielą się swoją pasją, wiedzą, umiejętnościami oraz inspirują innych do rozwoju i poszukiwań własnych ścieżek w branży marketingu.
 • To będzie czas, w którym przekonasz się, jak ważne są wsparcie w procesie nauki i wiara w Twoje możliwości!
  Doświadczysz przyjaznej i życzliwej atmosfery, spotkasz wykładowców nastawionych na Twój rozwój i otwartych na Twoje indywidualne potrzeby. Każdy przedmiot z praktycznymi ćwiczeniami będzie odrębną sytuacją edukacyjną i pretekstem do wyciągania wniosków i doskonalenia warsztatu marketingowego w bezpiecznych i motywujących warunkach.

Rekomendacje naszych słuchaczy

Nasi absolwenci.

Program studiów

Blok tematyczny

Wprowadzenie do świata marki

Psychologiczne mechanizmy reklamy (8 godz.)

Procesy poznawcze

Nastroje i emocje w reklamie

Psychologia reklamy – postawy odbiorców

Psychologiczne oddziaływanie reklamy

Możliwości i ograniczenia reklamy z perspektywy psychologicznej

Internet i przyszłość reklamy

Blok tematyczny

Kreatywność w praktyce

Brain jumping – czyli teoria i praktyka kreatywnego myślenia (8 godz.)

Kreatywność jako wynik działania czynników zewnętrznych, społecznych, biologicznych, osobowych

Poznanie narzędzi i metod, takich jak m.in.: Mindmap, ZWI, metody odskoczni, prowokacji, techniki Walta Disneya, 6 kapeluszy

Ćwiczenia praktyczne z najważniejszych metod

Filozofia kreatywnego feedbacku i prowadzenia kreatywnej rozmowy

Praktyczna burza mózgów wykorzystująca poznane informacje

Nowe teorie wzrostu w marketingu i ich działanie w praktyce (8 godz.)

Nowoczesne teorie wzrostu i co z tego realnie wynika dla marek

Analiza wybranych marek i ich strategicznych wyborów w zależności od sytuacji

Jak pojawiające się nowinki marketingowe mogą przyczynić się do wzrostu marki. Co daje wartość, a co pozostaje tylko ciekawostką?

Analiza wybranych kampanii zakwalifikowanych do Cannes Lions – co nam to mówi o kierunku, w którym zmierza komunikacja?

Sztuka wystąpień publicznych (16 godz.)

Praktyczne warsztaty, w trakcie których każdy uczestnik/uczestniczka ma możliwość przedstawienia prezentacji i otrzymania konstruktywnej informacji zwrotne (wystąpienia są nagrywane na kamerę)

Wiarygodność i spójność mówcy, komunikacja pozawerbalna w tym podstawy pracy z głosem

Mówisz ludziom, czyli budowanie więzi z publicznością

Pathos, Logos, Ethos – uniwersalne zasady skutecznego oddziaływania na publiczność

Zamień ciekawość na uwagę, czyli techniki angażujące publiczność i zwiększające atrakcyjność przekazu

Jak radzić sobie z tremą podczas wystąpień

Copywriting – kreatywna praca z tekstem (8 godz.)

Minimum teorii: elementy i cechy komunikatu reklamowego

Jak pisać językiem korzyści - najważniejsze zasady

Warsztat copywritera - zabiegi stylistyczne, narzędzia i metody, dzięki którym teksty są efektywne i efektowne

Trendy w copywritingu

Sztuczna inteligencja a tworzenie treści: codzienne zastosowania AI w pracy copywritera

Metody stymulujące kreatywne myślenie i ich wykorzystanie w pracy z tekstem

Webwriting – sztuka pisania w Internecie (8 godz.)

Konsumpcja treści przez użytkowników w Internecie – typowe zachowania, trendy

Dobre praktyki w zakresie tworzenia tekstów na stronę internetową, landing page, do newsletterów, kreacji reklamowych

Czym jest content marketing – przykłady jego wykorzystania

Wyszukiwanie i dobieranie odpowiednich słów kluczowych w kontekście SEM (marketingu w wyszukiwarkach) – warsztaty

Tworzenie skutecznych treści pod kątem wyszukiwarek

AI - czyli jak wykorzystać sztuczną inteligencję pod kątem tworzenia treści oraz optymalizacji SEO (na bazie ChatGPT)

Optymalizacja elementów tekstowych na stronie internetowej w kontekście SEO– warsztaty

Przykłady narzędzi, które warto wykorzystać tworząc treści

Sztuczna inteligencja w marketingu (8 godz.)

Jak efektywnie pracować z AI?

Elementy prompt engineering

Jak wykorzystywać najważniejsze narzędzia w AI takie jak ChatGPT, Midjourney, DALL-e, Stable Diffusion i wiele innych narzędzi generative AI w codziennej pracy marketingowca

Warsztat z użycia AI w praktyce

Aspekty prawne i bezpieczeństwo danych

Blok tematyczny

Obszary komunikacji marketingowej

Strategia marketingowa (16 godz.)

Aktualny kontekst i trendy w komunikacji marketingowej na świecie

Strategie budowania przewagi konkurencyjnej

Definicja celów marketingowych i sposobów mierzenia rezultatów

Określanie strategii produktowo-rynkowych

Kształtowanie strategii komunikacji marketingowej (Big Idea, Koncepty komunikacyjne)

STP – Segmentacja, Targetowanie, Pozycjonowanie

Analizowanie grupy docelowej, rynku i otoczenia konkurencyjnego

Analiza procesu decyzyjnego klienta

Consumer Insight – definicja i przykłady

Osobowość marki i koncepcja archetypów

Sztuczna inteligencja jako wsparcie w marketingu strategicznym

Idealny Brief – dobre i złe praktyki

Wprowadzenie i repozycjonowanie marki (16 godz.)

Pozycjonowanie marki

Etapy pozycjonowania marki

Czynniki warunkujące repozycjonowanie

Przygotowanie i realizacja repozycjonowania

Segmentacja rynku

Miejsce innowacji w strategii marketingowej firmy

Marketing-mix rynku dóbr i usług

Nisze rynkowe

Innowacja produktowa / usługowa

Wykorzystanie AI do usprawnienia pracy marketingowej

Zagadnienia etycznego marketingu

Efektywne planowanie mediów (8 godz.)

Podstawy planowania mediów w kampaniach reklamowych

Ogólne zasady planowania mediów

Planowanie kampanii telewizyjnej, radiowej, prasowej, outdoorowej, kinowej oraz internetowej

Podstawy planowania strategicznego

Modelowanie ekonometryczne w kampaniach reklamowych

Przykłady kreatywnych mediów

Wprowadzenie do digital marketingu (16 godz.)

Wprowadzenie do digital marketingu - podstawowe założenia i kluczowe kwestie marketingu online

Hierarchia celów marketingowych i ich realizacja w digital - od biznesowych po komunikacyjne

Strategia marki i CVP w komunikacji digital - dlaczego strategia w głowie szefa to nie strategia, dlaczego budowanie wyróżników w komunikacji online jest ważne i jak pracować nad CVP.

Digital marketing plan krok po kroku - planowanie strategii digital marketingowej (SOSTAC System Planning + RACE Framework w praktyce) - od czego zacząć, jak systemowo podejść do planu działań.

Wskaźniki efektywności działał oraz modele rozliczeniowe jakie powinien znać każdy marketer (a o które czasem boi się zapytać) z perspektywy różnych steakholderów - zarząd, sprzedaż, obsługa klienta, marketing, agencja.

Obecność marki w sieci - ekosystem kanałów i narzędzi komunikacji. Jaką rolę pełnią poszczególne kanały komunikacji marki?

Marketing B2B i B2C w sieci - możliwości, ograniczenia i różnice w komunikacji biznesowej i konsumenckiej, wprowadzenie do account based marketingu.

Trendy I zachowania konsumenckie wpływające na kształt komunikacji digital - dynamika zmian w digital marketingu.

Dotarcie, zaangażowanie, konwersja i obsługa klienta - punkty styku marki i klienta i mapowanie ścieżki użytkownika.

Narzędzia marketera: wykorzystanie AI, systemy CRM, Automatyzacja, analiza i raportowanie - omówienie podstawowych zagadnień oraz kosztów, możliwości i ograniczeń najpopularniejszych narzędzi.

Wdrażanie działań i budżet digital marketingowy - co wpływa na budżet (czynniki), metody planowania i rozliczania budżetu, optymalizacja kosztów i raportowanie efektów.

Social media (12 godz.)

Media społecznościowe AD 2024/2025 (najpopularniejsze kanały, wpływ rozwoju, algorytmy, istotne zmiany i trendy)

Strategiczne zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych (jak dobrać cele i taktyki pod wybrane kanały social media)

Trendy w social media (GenAI, short-video content, influencer marketing, user generated content) i ich wykorzystanie w komunikacji marek).

Charakterystyka i najważniejsze funkcje kanałów SM, takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, TikTok

Zarządzanie profilem osobistym i firmowym na Facebooku i LinkedInie, Instagramie i YouTube

Analiza efektywności działań w mediach społecznościowych (sposoby i narzędzia)

Personal branding – budowanie marki osobistej w kanałach internetowych (4 godz.)

Istota personal brandingu

Mechanizmy budowania marki osobistej

Wpływ mediów społecznościowych na budowanie marki osobistej

Trendy i aktualne narzędzia wykorzystywane w personal brandingu

Budowanie wiarygodności i rozpoznawalności marki dzięki współpracy z mediami (16 godz.)

Miejsce PR w komunikacji 360°

Rola mediów w kształtowaniu wiarygodności i rozpoznawalności marki

Strategia współpracy z mediami – cele, dobór mediów, przekaz, narzędzia, ewaluacja

Dobre praktyki współpracy z dziennikarzami

Jak zainteresować dziennikarza tematem

Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej

Prawo reklamy oraz własność intelektualna w reklamie i marketingu (8 godz.)

Polskie regulacje prawa reklamy (regulacje ogólne i wybrane regulacje branżowe)

Reklama nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd

Influencerzy w reklamie

Reklama porównawcza

Zgody marketingowe, SPAM i ochrona danych osobowych w reklamie (RODO i inne regulacje)

Reklama jako utwór chroniony prawem autorskim

Ochrona marki jako znaku towarowego

Case study

Google Ads - reklama internetowa w praktyce (8 godz.)

Rola Google Ads w codziennej pracy marketera/marketingowca

Cele marketingowe i sprzedażowe możliwe do realizacji w oparciu o Google Ads

Kluczowe funkcjonalności platformy (m.in. moduł płatności, łączenie usług Google, ustawianie konwersji, planer słów kluczowych, tworzenie grup odbiorców)

Marketing w wyszukiwarce Google

Etapy konfigurowania kampanii reklamowej

Dobre praktyki tworzenia skutecznych reklam tekstowych

Optymalizacja i analiza skuteczności uruchomionych kampanii – praca na prawdziwych przykładach z rynku polskiego

Reklama graficzna w sieci reklamowej Google oraz reklama video na Youtube

Raportowanie i analiza efektywności kampanii reklamowych - dobre praktyki pracy z danymi

Google Analytics - analityka internetowa w praktyce ( 8 godz.)

Znaczenie analityki internetowej w biznesie

Wprowadzenie do Google Analytics – kluczowej platformy analizy danych internetowych

Zasady prawidłowej integracji i konfiguracji Google Analytics

Konfiguracja (śledzenie) celów biznesowych (konwersji)

Rodzaje podstawowych raportów marketingowych oraz zasad interpretacji danych (metryk)

Analiza raportu efektywności kanałów marketingowych, kluczowych źródeł pozyskiwania ruchu do serwisu oraz analiza zaangażowania/jakości tego ruchu

Taktyki pracy z danymi marketingowymi na prawdziwych raportach analitycznych

Istota i znaczenie segmentacji użytkowników/odbiorców witryny i kroki jej wykonania

Ćwiczenia praktyczne i samodzielna praca z danymi na udostępnionym koncie analitycznym

Badania marketingowe (8 godz.)

Rola badań marketingowych w codziennej pracy marketingowca

Korzyści ze stosowania market intelligence, drivery i ograniczenia – kiedy, po co, jak

Przegląd metod i technik badawczych w relacji do celów marketingowych

Prezentacja wybranych metod badawczych

Ćwiczenia w pisaniu briefów do agencji badawczych

Omówienie procesu badawczego w podziale na poszczególne etapy

Rola agencji badawczych w procesach marketingowych oraz przegląd ich oferty

Kluczowe wytyczne odnośnie narzędzi badawczych

Wykorzystanie reklamy w social mediach do automatyzacji marketingu (8 godz.)

Wprowadzenie do Marketing Automation – przegląd popularnych platform np. HubSpot, Marketo; narzędzia MA; kampanie marketingowe z użyciem automation; analiza danych i segmentacja

Reklamy na FB z użyciem AI – strategie targetowania, kreacja reklam; optymalizacja budżetu kampanii; retargeting z użyciem AI; analiza wyników kampanii

Zaliczenie (16 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 208 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych w formie seminariów i praktycznych warsztatów. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio dwa razy w miesiącu.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Opracowanie briefu marketingowego (praca zespołowa)
 • Przygotowanie strategii marketingowej i jej prezentacja na zjeździe zaliczeniowym (praca zespołowa)
 • Zaliczenie testu sprawdzający przekrojową wiedzę ze wszystkich przedmiotów

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Nowoczesna komunikacja marketingowa to studia stworzone przez praktyków dla praktyków.

  Kierowniczka merytoryczna kierunku

 •  
  Ilona Knapik
   
  ekspertka public relations, trenerka, dydaktyczka
 •  
  Filip Beźnicki
   
   
 • prof. dr hab.
  Dariusz Doliński
  prof. dr hab.
  wybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
 •  
  Tomasz Graszewicz
   
  strateg i prezes agencji reklamowej
 •  
  Przemysław Jaczewski
   
 • dr
  Rafał Marek
  dr
  ekspert i praktyk Digital Marketing
 •  
  Szymon Matuszyński
   
  doradca w zakresie komunikacji, strategii rozwoju organizacji i produktu
 •  
  Karolina Porwisz
   
  strateg i ekspert w zakresie budowania marek oraz komunikacji marketingowej
 •  
  Marek Staniszewski
   
  certyfikowany trener biznesu i coach zespołów, doradca strategiczny, wykładowca, autor
 •  
  Weronika Szwarc–Bronikowska
   
  ekspert mediowy, praktyk
 •  
  Martyna Tarnawska
   
  trener i konsultant ds. social media
 •  
  Marcin Trzciński
   
  socjolog
 •  
  Maciej Wojtowicz
   
  ekspert i praktyk Digital Marketing
 •  
  Piotr Zawadzki
   
  radca i rzecznik patentowy
 •  
  Martyna Żądło
   
  ekspertka ds. digital marketingu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 930 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 400 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 1 racie 8 400 PLN 8 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025