Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

float_intro: images/STRUKTURA/jednostki-dydaktyczne/Katedra-Psychologii-Poznawczej-Rozwoju-i-Edukacji.jpg

Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Wydział Psychologii w Warszawie

Psychologia poznawcza zajmuje się zagadnieniami związanymi z przebiegiem podstawowych procesów umysłowych, takich jak spostrzeganie, uwaga, pamięć czy myślenie. Rozszerzeniem tej tematyki są kwestie różnic i zmian, które w tych procesach zachodzą na poszczególnych etapach rozwoju osobowego – od momentu urodzenia do późnej starości, a także oddziaływań, które te procesy mogą modyfikować.

Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dydaktyka

Dydaktycy związani z katedrą prowadzą zajęcia wprowadzające w obszar teorii i badań dotyczących funkcjonowania umysłu (Psychologia Poznawcza, Psychologia Rozwoju Człowieka) jak i praktycznego wpływu na jego funkcjonowanie (np. programy fakultatywne dotyczące rozwijania umiejętności twórczych, praktyk związanych z treningami poznawczymi dla osób starszych – tzw. dobre starzenie się, czy też pracą z dziećmi i młodzieżą z różnymi formami zaburzeń).

Specjalność

Psychologia edukacyjna

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły

Członkowie katedry

 • Bednarek, Hanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Hanna Bednarek
  Miasto
  warszawa
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-poznawcza
  Dyscyplina
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Hanna BednarekPsycholog, jej główne obszary zainteresowań naukowych ogniskują się wokół psychologii procesów poznawczych, psychologii lotniczej i public relations.
 • Butowska, Ewa
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Ewa Butowska
  Specjalizacja
  Psycholog
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Ewa Butowska 
 • Kaczan, Radosław
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Radosław Kaczan
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-rozwojowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Radosław Kaczanpsycholog rozwoju człowieka
 • Krejtz, Krzysztof
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab.
  Imię i nazwisko
  Krzysztof Krejtz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych (OBO)","Nazwa odmieniona":"O\u015brodka Bada\u0144 Okulograficznych (OBO)"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab. Krzysztof Krejtzpsycholog, od kilkunastu lat zajmuje się badaniami społecznych aspektów internetu
 • Tomasz Kuźmicz
  Kuźmicz, Tomasz
  Specjalizacja
  psycholog, zajmuje psychologią edukacji
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Tomasz Kuźmicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji ","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Tomasz Kuźmiczpsycholog, zajmuje się psychologią edukacji
 • Kwaśniewska, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Kwaśniewska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, trener, coach
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Kwaśniewskapsycholog, trener, coach
 • Przedniczek, Magdalena
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Imię i nazwisko
  Magdalena Przedniczek
  Tytuł
  dr
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. praktyk","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Magdalena Przedniczekpełnomocnik dziekana ds. praktyk
 • Pudło, Monika
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Monika Pudło
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Monika PudłoPsycholog
 • Sędek, Grzegorz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Grzegorz Sędek
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  prof. dr hab. Grzegorz Sędekpsycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej
 • Szen-Ziemiańska, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Szen-Ziemiańska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  psychopedagog kreatywności, specjalizuje się w psychologii twórczości, nauki i edukacji
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na uczelni
  ekspert ds. mentoringu w Interdyscyplinarnej Szkole DoktorskiejEkspert ds. mentoringu w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Szen-Ziemiańskapsychopedagog kreatywności, specjalizuje się w psychologii twórczości, nauki i edukacji
 • Śniegulska, Magdalena
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Magdalena Śniegulska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-dziecieca
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Magdalena Śniegulskapsycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk
 • Tanaś, Łukasz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Łukasz Tanaś
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i\u00a0Edukacji","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo\u0142ecznych (AKCES)","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Łukasz Tanaśpsycholog, zajmuje się psychologią rozwoju, w szczególności rozwoju moralnego oraz psychologią pracy i organizacji

Badania

Zespół bada nie tylko procesy umysłowe na różnych etapach życia człowieka, lecz także zajmuje się kwestią różnic i zmian, które w tych procesach zachodzą.

Instytut Psychologii

Poza działalnością dydaktyczną nasi naukowcy prowadzą liczne badania z zakresu psychologii poznawczej, rozwoju i edukacji. Koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscyplinę psychologia zajmuje się Instytut Psychologii.
Przejdź na stronę Instytutu