Bożek, Maciej
Maciej Bożek
dr
biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Czerederecka, Alicja
Alicja Czerederecka
dr
psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych
Haś, Agnieszka
Agnieszka Haś
dr
biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Kabzińska, Joanna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Kabzińska
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Joanna Kabzińskaprawnik i psycholog, kryminalistyk, zajmuje się psychologią zeznań świadków i psychologią podejmowania decyzji w postępowaniu sądowym
Kąsek, Kamila
Kamila Kąsek
 
dr Joanna Kabzińskabiegły sądowy psycholog przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Kuźnia, Agnieszka
Agnieszka Kuźnia
 
dr Joanna Kabzińskapsycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Lach, Bogdan
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
podinsp. dr
Imię i nazwisko
Bogdan Lach
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog śledczy
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
podinsp. dr Bogdan Lachprofiler, biegły sądowy z zakresu psychologii; specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy
Rajtar, Tomasz
Tomasz Rajtar
dr
podinsp. dr Bogdan Lachbiegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Rode, Danuta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Danuta Rode
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, wieloletnia biegła sądowa
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w\u00a0Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii S\u0105dowej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rodepsycholog kliniczny i sądowy, wieloletni biegły sądowy z rekomendacją PTP, specjalizuje się w problematyce przemocy w rodzinie
Rode, Magdalena
Magdalena Rode
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rodebiegły sądowy psycholog przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Roszkowska, Agnieszka
Agnieszka Roszkowska
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rodebiegły sądowy psycholog przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Wach, Ewa
Ewa Wach
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rodebiegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Wojciechowski, Bartosz
Bartosz Wojciechowski
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rodebiegły sądowy psycholog przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy
Wojcieszczak, Anna
Anna Wojcieszczak
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rodeprawnik