Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbG"

O studiach

Studia MBA – Innowacje i Analiza Danych przygotowują do fachowego zarządzania małymi i dużymi zespołami. Są skierowane do kadry zarządzającej, pracowników administracyjnych, przedsiębiorców, menedżerów oraz osób aspirujących na stanowiska kierownicze i dyrektorskie.

Kierunek ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, rozwoju organizacji, wprowadzenia innowacji i nowych technologii, finansów, ekonomii i marketingu. Studia pomagają zrozumieć, jak nowe technologie zmieniają procesy społeczno-gospodarcze.

Program kształcenia ma wymiar praktyczny. Nasi słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności, które pomagają im rozwinąć karierę w biznesie i administracji publicznej, rozszerzyć biznes i ulepszyć działalność organizacji.

Współpraca z Woodbury School of Business w Utah Valley University (USA) oraz z Instytutem Podstaw Informatyki PAN, partnerami studiów MBA (Master of Business Administration), pozwala zaakcentować międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu oraz znaczenie technologii informatycznych.

 
 

Partnerzy kierunku

Program studiów zajmuje wysokie noty w rankingach studiów MBA

Współpraca z Woodbury School of Business UVU (USA) oraz z Instytutem Podstaw Informatyki PAN, którzy są partnerami Uniwersytetu SWPS w prowadzeniu tych studiów, pozwala zaakcentować wymiar międzynarodowy współczesnego biznesu oraz znaczenie technologii informatycznych.

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które obecnie zajmują stanowiska kierownicze lub planują je objąć, oraz mają przynajmniej trzy lata doświadczenia zawodowego.

Ze względu na wykłady gości z zagranicy zalecana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Nie wymagamy od słuchaczy specjalistycznej wiedzy z IT czy zarządzania.

To studia skierowane do:

 • dyrektorów
 • menedżerów
 • właścicieli biznesu
 • przedsiębiorców
 • pracowników administracji publicznej
 • doktorantów

Dlaczego warto?

 1. Program studiów zajmuje wysokie noty w rankingach studiów MBA – drugie miejsce w ocenie kadry dydaktycznej
 2. Zajęcia mają ciekawy, modułowy format
 3. Zajęcia interaktywne prowadzone są w małych grupach
 4. Możesz wybrać jedną z dwóch ścieżek studiowania: polsko- lub anglojęzyczną
 5. Zajęcia odbywają się w siedzibie IPI PAN – do dyspozycji masz nowoczesne sale, zaplecze biblioteczne, dostęp do baz danych, bufet oraz własny parking
 6. Otrzymasz dyplom informujący o ocenie końcowej oraz partnerach programu studiów, tj. Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) oraz amerykańskiej uczelni Woodbury School of Business UVU (USA)
 7. Weźmiesz udział w kulturalnym programie (culture program) oraz wspólnej kolacji wraz z wykładowcami (get-together dinner), które wspierają integrację między uczestnikami studiów i dają możliwość do dyskusji

Program studiów

Bloki tematyczne

Wykłady specjalne

Wykłady prowadzone są przez znakomitych gości specjalnych ze świata biznesu i polityki, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Często są to ministrowie, eksperci lub liderzy w swoich obszarach biznesowych lub naukowych, którzy przybliżą słuchaczom najbardziej aktualne zagadnienia, jak np. sztuczna inteligencja, marketing cyfrowy, przyszłość cloud computing.

Organizational Development

Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business mówi czym tak naprawdę jest Rozwój Organizacyjny, podstawowe wartości i etyka rozwoju organizacji, podstawy zmian organizacyjnych, a także jak wygląda proces doradczy w rozwoju organizacji. Omawiane są także rodzaje interwencji w organizacji, jak: indywidualne interwencje, zespołowe, czy nawet całej grupy i wielu organizacji. Czym jest zrównoważona zmiana oraz przyszłość rozwoju organizacji.

Technology Commercialization

Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business. Przedmiot omawia czym są innowacje i jakie tworzą możliwości. Czym jest luka w możliwościach produktowych. Podczas zajęć zostanie dokonana ocena technologii oraz pomysłów poprzez rozumienie czym jest technologia, do czego prowadzi jej wykorzystanie, jak podejmować decyzje o tworzeniu wartości. Jak poprzez zrozumienie potrzeb klienta można wytworzyć odpowiednią wartość.

Leadership in Business

Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business. Pozwala na zrozumienie różnic indywidualnych, jak osobowość, wartości, postawy w pracy, ogólna zdolność umysłowa, emocje i inteligencja emocjonalna. Słuchacz dowie się, czym są motywujące zachowania. W jaki sposób potrzeby wpływają na zachowanie. Jak ludzie radzą sobie z ich potrzebami. W jaki sposób liderzy motywują pracowników. Czym różni się przywództwo od zarządzania? Jak sprawić, by ludzie robią niezwykłe rzeczy? Przywództwo – jego siła i wpływ.

Strategic Sales and Marketing

Wykład prowadzony przez przedstawicieli z Woodbury School of Business. Przedmiot wprowadzi do modelowania strategii sprzedaży i marketingu firmy. Postara się odpowiedzieć na pytanie dlaczego biznesowe modele są tak ważne. Jak zaprojektować model biznesowy, który będzie wygrywał? Jak promować firmę za pośrednictwem nowoczesnych technologii? Omówione zostaną także kwestie zmiany zarządzania firmą, tak by stworzyć nowe jej wyobrażenie wprowadzając innowacje, a tym samym zmieniając sposób konkurowania.

Marketing and New Technologies

Jak zmienia się w dzisiejszych czasach natura marketingu? Jak wygląda ponowne wprowadzenie marketingu już w nowoczesnej, bardziej technologicznej odsłonie. Czym jest logika usługowej dominacji w marketingu, współtworzenie i nowy sposób podejmowanie decyzji przez konsumentów?

Cloud computing

Wykład z obszaru Cloud Computing przybliża praktyczne metody wykorzystywania Chmury Obliczeniowej, jak też zrozumienia sposobu funkcjonowania technologii, które je tworzą. Zostaną przedstawione praktyczne przykłady z różnych modeli/ ofert funkcjonujących na rynku, a także omówione wyzwania związane z korzystaniem modelu chmury obliczeniowej. Uczestnicy zajęć będą w stanie wybrać optymalne rozwiązanie do swoich potrzeb.

Myślenie strategiczne

Podczas zajęć zostaną omówione czym są umiejętności strategicznego myślenia, Gravity point oraz zarządzanie w środowisku wielokulturowym. Zajęcia te pozwalają nabyć umiejętności budowania strategii firmy oraz lokalizacji biznesu. Jak się ma doświadczenie biznesowe vs. analizy przestrzenne? Zostaną omówione narzędzia Map Intelligence. Jak rozwijać biznes i współpracę w środowisku wielokulturowym. Jak prowadzić firmę i zarządzać personelem w środowisku wielokulturowym.

Ekonomia menedżerska

Omówione zostaną podstawowe wiadomości z zakresu analizy rynku i działalności podmiotów. Słuchacz zdobędzie umiejętność analizy rynku i działania na nim podmiotów gospodarczych. Umiejętność funkcjonowania w różnych modelach rynku: konkurencja doskonała, oligopol, konkurencja monopolistyczna, monopol.

Podejmowanie decyzji

Podczas zajęć przedstawione zostanie podejścia do analizy procesu podejmowania decyzji, elementów teorii gier, przeanalizowane pułapki decyzyjne oraz teoria Kahnemana-Tversky'ego, Nassima Taleba. Czym są decyzje grupowe oraz decyzje w biznesie? Słuchacz posiada uporządkowaną wiedzę o podejściach do modeli podejmowania decyzji (racjonalnych, behawioralnych, etc.). Potrafi dokonać analizy sytuacji decyzyjnej, m.in. używając pojęć poziomu pewności, złożoności sytuacji czy ilości graczy. Potrafi również opisać typy pułapek decyzyjnych. Dodatkowo słuchacz będzie w stanie wymienić wady i zalety decyzji grupowych. Będzie rozwijał swoją kreatywność podczas dyskusji i będzie gotów współdziałać z innymi słuchaczami realizując zadania od wykładowcy.

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy związanej z najlepszymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem danych oraz systemów informatycznych. Nastąpi zapoznanie z normami, standardami i narzędziami bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki zarządzania procesami IT oraz techniki zabezpieczeń. Zostanie zwrócona uwaga na kluczowe zagrożenia dla infrastruktury i systemów informatycznych. To wszystko pomoże przygotować absolwentów do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa.

Zarządzanie Karierą

Podczas zajęć nastąpi budowanie świadomości, jak ważny jest rozwój własnych umiejętności i kompetencji wobec wyzwań rynku pracy, opracowanie planu rozwoju oraz poznanie narzędzi skutecznego wywierania wpływu w organizacji. Jak wpłynąć na rozwój kompetencji osobistych. Uczestnik powinien zrozumieć specyfikę funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz zasad poruszania się w nim. Posiąść umiejętność określenia swoich mocnych i słabych stron. A także mieć umiejętność stworzenia własnego planu rozwoju oraz posługiwać się wybranymi narzędziami wywierania wpływu.

Finanse przedsiębiorstwa

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych i nowoczesnych narzędzi, technik oraz metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a także instrumentów podejmowania decyzji finansowych (inwestycyjno-kapitałowych) nastawionych na wzrost wartości przedsiębiorstwa, podnoszenie zyskowności (efektywności) jego działania i utrzymywania płynności finansowej. Uwaga skoncentrowana będzie na omówieniu i zilustrowaniu przykładami wyboru optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, przygotowania studium oceny efektywności projektów inwestycyjnych, pokazania zasad zarządzania płynnością finansową i aktywami obrotowymi. Wykazana zostanie również współzależność zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, szczególnie rentowności i płynności.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami jakie znamy fakty i mity. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i praktycznym podejściem do zarządzania projektami w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji i potrzebami biznesu. Uczestnik nabędzie umiejętności stosowania właściwych technik i narzędzi oraz podejścia biznesowego do zarządzania projektami.

Biznes, polityka i komunikacja

W dzisiejszym świecie zdominowanym przez najróżniejszego rodzaju komunikatory, bez skutecznej komunikacji, przywództwo nie ma szansy na sukces. Celem tych zajęć jest zrozumienie podstawowych kryteriów skuteczności przywództwa opartego na komunikacji, rozpoznanie zagrożeń dla jego skuteczności w relacjach ze zwolennikami lub klientami. Nastąpi spojrzenie na komunikację w biznesie i polityce z perspektywy psychologicznej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane najważniejsze modele komunikacji do konkretnych przypadków, które najpierw zostaną poddane analizie.

Analiza danych

Jednym z filarów dobrego zarządzania organizacją jest umiejętność zbierania właściwych danych oraz ich właściwa interpretacja. Celem wykładu jest omówienie tych metod zbierania i analizy danych, które mają szczególny wpływ na zwiększanie konkurencyjności organizacji poprzez stałe podnoszenie jakości jej działania oraz identyfikację wymagań klienta i systematyczną analizę sposobów spełnienia tych wymagań.

Międzynarodowy system bankowy

Podczas zajęć uczestnicy poznają analizę globalnego systemu bankowego tzw. „z lotu ptaka”. Omówione zostaną podstawowe relacje między globalnymi instytucjami finansowymi a suwerenem i rynkiem. Uczestnik powinien nabrać umiejętności identyfikacji modelu biznesowego i analiza struktury danych w XBRL.

Innowacja i zarządzanie zmianą

Na zajęciach zostaną przedstawione najnowsze wnioski z dyskusji o innowacyjności. Uwaga zostanie skupiona na pojęciach zmiany organizacyjno-procesowej, konkurencyjności i innowacji, które zostaną rozdzielone i ich koneksje przedyskutowane. Słuchacze będą mogli powiedzieć, jakie czynniki wpływają na innowacyjność. Nabiorą umiejętności ewaluowania różnych planów ulepszenia innowacyjności i przeprowadzenia zmian organizacyjnych w celu realizacji zadań strategicznych.

Cyfrowa transformacja w biznesie

Celem zajęć jest umożliwienie słuchaczom osiągnięcia umiejętności identyfikacji zmian w biznesie, spowodowanych transformacją cyfrową, m.in.: technologie a strategia biznesowa, produkty vs. platformy, automatyzacja a rozwój gospodarczy, AI vs. inteligencja człowieka, działania „crowd”. Będziemy również dyskutować na temat makro trendów wpływających na biznes, siedmiu technologii zmieniających świat, mitów na temat cyfrowej transformacji, cyfrowej transformacji: projektowania i implementacji, sześciu elementów skutecznej transformacji cyfrowej, innowacji w produktach i usługach oraz angażowaniu pracowników i rozwoju talentów.

Seminarium dyplomowe

Służy omówieniu głównych wymogów formalnych i merytorycznych do przygotowania pracy końcowej „business project”. Prowadzący zajęcia będzie starał się przedyskutować potencjalne tematy i zagadnienia, które w późniejszym czasie staną się przedmiotem pracy końcowej.

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 185 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów, seminariów i warsztatów prowadzonych jednocześnie stacjonarnie i w trybie online. Zajęcia odbywają się w siedzibie IPI PAN.

Nauka realizowana jest w trakcie modułowych zjazdów: w październiku, styczniu, kwietniu oraz czerwcu. Każdy moduł to 5-dniowy zjazd, które trwają od środy do niedzieli.

Studia realizowane są w języku polskim, przy czym dodatkowo 4 wykłady w toku programu prowadzone są w języku angielskim przez amerykańskich profesorów z Woodbury School of Business. Istnieje także możliwość przeprowadzenia wykładów specjalnych w języku angielskim, gdy zapraszani są znakomici goście z zagranicy. Przykładowy układ modułu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • Napisanie pracy końcowej – MBA Business Project
 • Obrona pracy końcowej (w ciągu 6 miesięcy od ukończenia programu studiów)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS oraz dyplom zawierający informacje o ocenie końcowej oraz partnerach programu, podpisany przez Instytut Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business Utah Valley University (USA).


MBA dla doktorantów

W ramach studiów podyplomowych „MBA – Innowacje i Analiza Danych” realizowany jest program „MBA dla Doktorantów”.

Program „MBA dla Doktorantów” skierowany jest do doktorantów w Polsce ze wszystkich uczelni oraz kierunków studiów, m.in.: uniwersytetów, politechnik i wyższych czelni.

Wybór kandydatów odbywa się na podstawie złożonych przez nich „biznes planów” na realizację jednego ze swoich pomysłów lub też opisu wdrożenia własnych badań albo aplikacyjnej koncepcji rozprawy doktorskiej. Przyjęci doktoranci otrzymają dofinansowanie w wysokości połowy czesnego za studia.

Program „MBA dla Doktorantów” daje możliwość wsparcia przez Uniwersytet SWPS oraz partnerów Programu w kontaktach z przedsiębiorstwami w realizacji pomysłów oraz projektów w praktyce biznesowej. Wielu doktorantów w Polsce ma oryginalne pomysły oraz projekty, które nigdy nie zostają w praktyce zrealizowane. Wynika to w dużej mierze z braku umiejętności doktorantów w obszarze przedsiębiorczości, zasad tworzenia i działania biznesu czy strategii biznesowej. Dlatego też istotnym zadaniem programu „MBA dla Doktorantów” jest wypełnienie tej luki.

Program „MBA dla Doktorantów” realizowany w ramach studiów podyplomowych MBA – Innowacje i Analiza Danych ma na celu między innymi wsparcie młodych talentów w różnych regionach kraju, aby młodzi doktoranci mogli skutecznie realizować swoje oryginalne pomysły dotyczące innowacji w technice, przemyśle, medycynie oraz innych dziedzinach gospodarki. Umiejętności i kompetencje zdobyte na Studiach Podyplomowych MBA mają na celu pomóc doktorantom we wdrożeniu ich projektów.

Celem studiów podyplomowych MBA jest przekazanie słuchaczom praktycznej i aktualnej wiedzy w zakresie zrozumienia działalności systemów informacyjnych, uzyskania umiejętności w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, nauki planowania biznesowego i metod współpracy przedsiębiorstwa innowacyjnego z sektorem badawczo-rozwojowym. Słuchacze studium podyplomowego dowiedzą się również o aspektach prawnych firm innowacyjnych.

Celem kształcenia podyplomowego MBA jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z obszaru nowoczesnych technologii dla biznesu i zdobycie nowych umiejętności podczas wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów. Ponadto dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania w zmiennym i wymagającym otoczeniu. Program ten daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności menedżerskich poprzez analizy i metody rozwiązywania problemów firmy. Studia te powinny pomóc młodym doktorantom w doprowadzeniu do praktycznego wymiaru ich innowacyjnych pomysłów.

Studia realizowane są w języku polskim oraz angielskim.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy:

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów
 2. CV w języku angielskim lub polskim
 3. Kopia legitymacji doktoranta lub zaświadczenie z uczelni o statusie doktoranta
 4. Business plan napisany w języku polskim lub angielskim (dla studiów w języku angielskim) na ok. 2-4 strony (będący syntetycznym opisem biznesowego zastosowania wyników badań z doktoratu lub próbą przeniesienia koncepcji pracy doktorskiej do praktycznego wykorzystania w biznesie albo opisem własnego pomysłu na biznes lub studium przypadku)

OPŁATY

Słuchaczom studiów doktoranckich polskich Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 50% czesnego.

Studia rozpoczynają się 4 razy w roku w edycjach: październik, styczeń, kwiecień oraz czerwiec. Można kandydować na każdy z tych terminów.

Kadra

Kadra akademicka i eksperci prowadzący zajęcia mają bardzo duże doświadczenie biznesowe – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

  Współkierownicy studiów podyplomowych

 •  
  Paulina Krystosiak
   
  Pełnomocnik Dyrektora ds. studiów podyplomowych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
 •  
  Sergiusz Pukas
   
  Wykładowca i koordynator współpracy międzynarodowej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
 •  
  Filiberto Amati
   
  Ekspert ds. innowacji, brandingu i rozwoju
 •  
  Andrzej Blikle
   
  Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk
 •  
  Rafał Dudkowski
   
  Doświadczony trener i konsultant w dziedzinie strategii wzrostu, zarządzania innowacjami, rozwoju nowego biznesu i produktów
 •  
  Paula Januszkiewicz
   
  ekspertka w zakresie cyberbezpieczeństwa
 •  
  Radosław Kita
   
  Head of Data Science w Ringier Axel Springer Polska
 • prof.
  Grzegorz W. Kołodko
  prof.
  Wykładowca gościnny programu MBA (Akademia Leona Koźmińskiego)
 •  
  Piotr Kotelnicki
   
  Znawca i praktyk metod zarzadzania projektami ze światowym uznaniem
 •  
  Rafał Kusy
   
  Ekspert w dziedzinie finansów z bogatym doświadczeniem praktycznym
 •  
  David McArthur
   
  Przewodniczący Wydziału Zarządzania w Woodbury School of Business w Utah Valley University
 •  
  Jeff Peterson
   
  Dziekan wydziału Przywództwa w Organizacjach, profesor zarządzania biznesem w Utah Valley University
 •  
  Magdalena Poradzka
   
  Praktyk HR z prawie 20-letnim doświadczeniem
 • dr
  Dorota Raben
  dr
  Ekspert z dziedziny logistyki i łańcuchów dostaw doradca personalny, trener, mentor
 •  
  Jennifer Schultz
   
  Profesor wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Woodbury School of Business
 •  
  Piotr Staszkiewicz
   
  Ekspert w dziedzinie audytu oraz finansów
 •  
  Mateusz Stefański
   
  Change Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu IT
 •  
  Bohdan Szklarski
   
  Politolog, specjalizuje się w amerykanistyce, kulturze politycznej, przywództwie politycznym oraz teorii demokracji
 •  
  Jonathan Westover
   
  Profesor Zarządzania w Woodbury School of Business w Utah Valley University
 • dr hab., prof. SGH
  Piotr Wiśniewski
  dr hab., prof. SGH
  ekspert w dziedzinie inwestycji krajowych i zagranicznych, znawca private equity i venture capital
 •  
  Norman Wright
   
  Dziekan Woodbury School of Business

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna ocena CV.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 990 PLN 19 900 PLN
Zapłać w 2 ratach 9 700 PLN 19 400 PLN
Zapłać w 1 racie 19 000 PLN 19 000 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025