Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hck"

O studiach

Uniwersytet SWPS oferuje studia prawnicze LLM tzw. Legum Magister/Master of Laws w formie studiów podyplomowych. Podobnie jak studia MBA, LLM to studia przede wszystkim o charakterze zawodowym.

LLM jest ceniony na rynku prawniczym jako potwierdzenie ukończenia przez prawnika specjalistycznego programu prawniczego, co świadczy o posiadaniu przez taką osobę określonej specjalizacji często nakierowanej na obsługę prawną określonej branży np. budowlanej, life sciences, podatków.

Studia LLM wyróżnia wysoki poziom merytoryczny. Dotyczy on nie tylko jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wybitne specjalistki oraz specjalistów z danej dziedziny, ale również wymaganych kwalifikacji od osoby kandydującej.

Ukończenie studiów LLM wymaga też ponadprzeciętnego zaangażowania osób uczestniczących w zajęciach w uzyskanie zaliczeń obejmujących nie tylko teorię, ale również praktyczne wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

Prawo nowych technologii i Internetu to kierunek nastawiony na praktyczne myślenie o regulacjach prawnych na rynku innowacji. Skupiamy się na rozwijaniu kompetencji poprzez zrozumienie prawa i tego jak należy je stosować, oraz jakie są aktualne tendencje i potrzeby zmian.

Innowacyjne pomysły napędzają rozwój przedsiębiorstw i są niezbędną częścią ich strategii biznesowej. Dynamiczny rozwój technologii powinien mieć wsparcie w adekwatnych przepisach prawnych.

Nasi słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zagadnień nowych technologii, takich jak Metaverse, AI czy Life Science. Dowiadują się także, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce, w szczególności poprzez umiejętność wskazania technologii o strategicznym znaczeniu, sporządzania i negocjacji umów związanych z nowymi technologiami czy dostosowywania strategii biznesowej do obowiązującego prawa.

Więcej informacji o studiach

Osoby kandydujące, zwłaszcza te, które ukończyły studia prawnicze poza Rzeczpospolitą Polską powinny mieć świadomość, że nie ma uniwersalnej definicji terminu LLM, jak również ustandaryzowanej formuły prowadzenia tych studiów.

Studia LLM na Uniwersytecie SWPS są prowadzone w formie studiów podyplomowych, a ich ukończenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu magistra prawa w danej dziedzinie. Ukończenie studiów LLM nie kwalifikuje automatycznie osób uczestniczących w studiach z zagranicy do przystąpienia do egzaminu zawodowego lub do aplikacji prawniczej w Rzeczypospolitej Polskiej w kraju goszczącym.

Studia LLM na Uniwersytecie SWPS mają na celu przekazanie praktycznych kompetencji w zakresie obsługi prawnej określonej branży. Studia LLM mają więc pomóc prawnikom rozszerzyć obszar swojej praktyki, pomóc w przebranżowieniu, jak również pozyskaniu klientów reprezentując daną branżę.

 

Partner kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Studia kierujemy do osób związanych ze środowiskiem nowych technologii, które chcą rozwijać swoją wiedzę prawniczą, podążać za trendami, a nawet je tworzyć. Zapraszamy osoby, które chcą przyjrzeć się problemom związanym z regulacją nowych technologii i poznać prawne zawiłości tej dziedziny.

Studia otwarte są dla osób z dyplomem jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. W przypadku osób kandydujących, które ukończą studia poza Rzeczpospolitą Polską konieczne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo oraz suplementu do dyplomu w języku polskim albo angielskim wydanych przez zagraniczną uczelnię.

Dlaczego warto?

 1. Staniesz się świadomym ekspertem w dziedzinie nowych technologii
 2. Nauczysz się odnajdywać, interpretować i stosować odpowiednie regulacje prawne
 3. Staniesz się członkiem specjalistycznego środowiska i nawiążesz cenne kontakty dzięki networkingowi
 4. Wspólnie z prowadzącymi zajęcia będziesz analizować przepisy i orzecznictwa, omawiać realne przypadki ze świata biznesu, prowadzić dyskusje, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem
 5. Otrzymasz wiedzę na temat przepisów prawnych w zakresie nowych technologii, takich jak Metaverse, AI czy Life Science
 6. Jeśli jesteś radcą prawnym, otrzymasz 20 punktów szkoleniowych

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

Zdobędziesz najbardziej obszerną wiedzę na temat prawa nowych technologii sensu stricte w Polsce, dzięki rozdzieleniu kwestii związanych z prawem nowych technologii i prawa Internetu.

Program studiów

Blok tematyczny

Własność intelektualna

(37 godz.)

Prawo autorskie

Prawo własności przemysłowej

Ochrona praw własności intelektualnej i tajemnica przedsiębiorstwa

Współczesna problematyka prawa własności intelektualnej

Networking

Blok tematyczny

Nowe technologie i Internet – wprowadzenie

(35 godz.)

Wprowadzenie do prawa nowych technologii i prawa Internetu

E-marketing

E-commerce

Domeny internetowe

Media elektroniczne- prasa i audiowizualne usługi medialne

Blok tematyczny

Aktualne zagadnienia

(40 godz.)

Sztuczna inteligencja, robotyka i algorytmy

Life science

Rzeczywistość wirtualna

Ochrona danych osobowych

Blok tematyczny

Nowe usługi

(25 godz.)

FinTech i RegTech

LegalTech

E-państwo

Blok tematyczny

Umowy i prawo konkurencji

(55 godz.)

Rynki nowych technologii a prawo konkurencji

Problematyka podatkowa nowych technologii

Spory i ich rozwiązywanie – studium przypadków

Umowy w IT i umowy elektroniczne

Komercjalizacja nowych technologii

Blok tematyczny

Projekt

(8 godz.)

Konsultacje i ocena projektu

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się się co 3-4 tygodnie w weekendy.

Zajęcia prowadzone są w trybie online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku testu
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony praktycznego projektu końcowego, polegającego na sporządzeniu umowy związanej z nowymi technologiami

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy znają najnowsze trendy z zakresu prawa nowych technologii. Dzięki nim słuchacze przygotowują się do roli branżowych ekspertów.

Kierowniczka kierunku

dr
Anna Miszczak
dr
prawniczka, politolożka, specjalizująca się w prawie własności przemysłowej
dr
Tomasz P. Antoszek
dr
prawnik, psycholog, mediator
dr
Aleksandra Bagieńska-Masiota
dr
prawnik, politolog, specjalizuje się w tematyce prawa prasowego, autorskiego, a także prawa politycznego
 
Piotr Bączyk
 
radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paweł Daniel
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
prawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego
dr
Mateusz Golak
dr
radca prawny i ekspert od prawa własności intelektualnej oraz spraw cywilnych i handlowych
 
Aldona Górska
 
radca prawny
 
Bartosz Jóźwiak
 
radca prawny, specjalizujący się w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz ochronie konkurencji i konsumentów
dr
Tomasz Lewandowski
dr
doktor nauk prawnych
 
Michał Matysiak
 
radca prawny, specjalista w zakresie ochrony praw własności intelektualnej
 
Magdalena Michalska-Niewiadomska
 
radca prawny
 
Piotr Ruchała
 
adwokat
dr
Adrian Rycerski
dr
prawnik, specjalista w zakresie prawa rynku finansowego UE
 
Aleksandra Wędrychowska-Karpińska
 
radca prawny, specjalistka w zakresie prawa własności intelektualnej, wykładowczyni
dr
Anna Wilińska-Zelek
dr
adwokat, specjalistka z zakresu nowych technologii/ IT i własności intelektualnej
 
Iwona Jakubiak vel Wojtczak
 
rzecznik patentowy, pełnomocniczka EUIPO, ekspertka sądu polubownego
 
Michał Wojtkowiak
 
radca prawny
 
Wojciech Wyszyński
 
prawnik praktykujący w prawie e-commerce oraz prawie ochrony danych osobowych
dr inż.
Piotr Zawistowski
dr inż.
kierownik zespołów informatycznych
dr
Mariusz Zelek
dr
członek i wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej, arbiter Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
dr
Żaneta Zemła-Pacud
dr
radca prawny

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Rekrutacja ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku prawo
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych i list motywacyjny uzasadniający wybór kierunku.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 130 PLN 11 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 5 400 PLN 10 800 PLN
Zapłać w 1 racie 10 400 PLN 10 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj