Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Kq1"

O studiach

Celem studiów jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków pacjentów i personelu medycznego.

W trakcie zajęć omówione zostaną różne rodzaje i zasady odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi. Słuchacze kierunku podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego i etyki oraz sprawnego posługiwania się przepisami w tym zakresie. Zdobywają wiedzę na temat przestrzegania standardów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego oraz zabezpieczenia praw zarówno swoich, jak i drugiej strony w relacji personel medyczny–pacjent.

Program studiów został wzbogacony o kwestie bioetyczne, takie jak: inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze, oświadczenia pro futuro, testament życia czy badania kliniczne. Nasi słuchacze zdobywają kwalifikacje w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, związanego z prawem medycznym.

Studia stanowią odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie rynku medycznego na znajomość prawa, zarówno ze strony osób związanych z ochroną zdrowia, jak i prawników. Jest to spowodowane rosnącą liczbą kierowanych do sądów spraw związanych z błędami medycznymi. Absolwenci kierunku poznają interdyscyplinarny i wielowymiarowy związek między prawem, medycyną, deontologią i zjawiskami społecznymi. Ukończenie kierunku zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Więcej informacji o studiach

Oferta kursów

Osoby, które nie mogą podjąć studiów podyplomowych, a są zainteresowane zagadnieniami prawa medycznego, mogą wybrać specjalistyczny moduł oraz uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Adresaci

Oferta modułowa kierowana jest do osób związanych z medycyną, które nie ukończyły studiów wyższych, ale mają co najmniej średnie wykształcenie (np. ukończone liceum medyczne, studium medyczne – warunek konieczny) oraz wykonują zawód medyczny, m.in.:

 • ratownicy medyczni,
 • pielęgniarze,
 • położne,
 • farmaceuci,
 • diagności laboratoryjni,
 • opiekunowie medyczni,
 • technicy farmacji,
 • fizjoterapeuci,
 • asystenci stomatologiczni.

Moduły

Moduł wstępny / obowiązkowy dla każdego (26 godz.)

 1. Charakterystyka prawa medycznego (8 godz.)
 2. Bioetyka (7 godz.)
 3. Elementy prawne, etyczne i psychologiczne śmierci (3 godz.)
 4. Prawo wykonywania zawodu i samorząd zawodowy (8 godz.)

Moduły specjalistyczne / do wyboru

I. Zarządzanie w podmiotach leczniczych (41 godz.)

 1. Działalność lecznicza (8 godz.)
 2. Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych (4 godz.)
 3. Organizacja ochrony zdrowia (7 godz.)
 4. Finansowanie ochrony zdrowia (8 godz.)
 5. Kontrola podmiotów leczniczych (7 godz.)
 6. Prawo pracy w podmiotach leczniczych (7 godz.)

II. Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy (72 godz.)

 1. Prawa pacjenta (24 godz.)
 2. Odpowiedzialność za błędy medyczne (40 godz.)
 3. Opiniowanie sądowo-lekarskie (8 godz.)

III. Sytuacje szczególne w medycynie (23 godz.)

 1. Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych (14 godz.)
 2. Ochrona zdrowia psychicznego (5 godz.)
 3. Ratownictwo medyczne (4 godz.)

IV. Prawo farmaceutyczne (18 godz.)

 1. Prawo farmaceutyczne

Rekrutacja i opłaty

Aby zapisać się na kursy należy wypełnić formularz rekrutacyjny.

Warunkiem zapisania się na moduły specjalistyczne jest zapisanie się/ukończenie modułu wstępnego.

Konto do wpłat opłat za kursy:
Uniwersytet SWPS
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
Raiffeisen Bank Polska SA

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

 

Czy to studia dla ciebie?

Adresatami kierunku są osoby wykonujące zawody medyczne lub okołomedyczne. Studia kierowane są również do pracowników urzędów administracji centralnej.

Głównymi odbiorcami studiów są:

 • lekarze,
 • lekarze dentyści,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • kadra zarządzająca,
 • prawnicy prowadzący sprawy medyczne,
 • prawnicy reprezentujący podmioty lecznicze na rynku usług medycznych,
 • farmaceuci,
 • ratownicy medyczni,
 • fizjoterapeuci,
 • diagności laboratoryjni,
 • psychologowie,
 • biegli sądowi,
 • rzecznicy praw pacjenta,
 • menedżerowie ochrony zdrowia,
 • organizacje działające na rzecz ochrony praw pacjenta,
 • pracownicy socjalni,
 • socjolodzy,
 • pedagodzy,
 • członkowie komisji lekarskich,
 • pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracownicy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • pracownicy Ministerstwa Zdrowia,
 • pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • pracownicy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego warto?

 1. Oferta studiów skierowana jest nie tylko do osób wykonujących zawody medyczne, ale również okołomedyczne, co stanowi wyjątek na rynku studiów podyplomowych.
 2. Będziesz sprawnie posługiwać się przepisami prawa w zakresie medycyny i farmacji.
 3. Zaczniesz łączyć w swojej pracy interdyscyplinarną wiedzy z zakresu prawa, medycyny, deontologii oraz zjawisk społecznych.
 4. Poznasz standardy związane z wykonywaniem zawodu medycznego z zakresu zabezpieczenia praw w relacji personel medyczny–pacjent.
 5. Po ukończeniu studiów będziesz mieć możliwość otrzymania punktów edukacyjnych dla adwokatów i radców prawnych.

Program studiów

Blok tematyczny

Charakterystyka prawa medycznego

Źródła i wykładnia prawa medycznego

(1 godz.)

Podstawowe pojęcia prawa medycznego i farmaceutycznego

(1 godz.)

Prawo medyczne w systemie prawnym RP

(1 godz.)

Ochrona zdrowia w UE, dyrektywa transgraniczna

(3 godz.)

Blok tematyczny

Bioetyka

Konwencja bioetyczna

(2 godz.)

Godność człowieka. Świadoma zgoda i autonomia pacjenta

(1 godz.)

Klauzula sumienia. Prawdomówność i poufność

(2 godz.)

Problemy moralne związane z początkami ludzkiego życia

(2 godz.)

Problemy etyczne śmierci i umierania

(2 godz.)

Blok tematyczny

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia

Organizacja ochrony zdrowia, system ochrony zdrowia

(5 godz.)

Zadania samorządu w zakresie ochrony zdrowia

(3 godz.)

Finansowanie ochrony zdrowia, fundusze unijne

(4 godz.)

Opodatkowanie udzielania świadczeń zdrowotnych

(3 godz.)

Blok tematyczny

Podmioty lecznicze

Działalność lecznicza

(3 godz.)

Ubezpieczenia OC

(1 godz.)

Przekształcenia SPZOZ-ów

(3 godz.)

Odpowiedzialność kadry zarządzającej

(1 godz.)

Kontrola podmiotów leczniczych (NFZ)

(2 godz.)

Kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych

(2 godz.)

Pakiet kolejkowy, pakiet onkologiczny

(1 godz.)

Recepty

(1 godz.)

Blok tematyczny

Prawa pacjenta, obowiązki i prawa personelu medycznego

Zgoda pacjenta

(5 godz.)

Tajemnica zawodowa a obowiązek denuncjacji

(3 godz.)

Informowanie pacjenta o stanie zdrowia oraz komunikacja lekarz–pacjent

(2 godz.)

Prawo pacjenta do godności

(1 godz.)

Inne prawa pacjenta

(2 godz.)

Prawa pacjenta w aktach prawnych UE i orzecznictwie ETPCz

(2 godz.)

Ochrona danych osobowych

(2 godz.)

Dokumentacja medyczna

(2 godz.)

Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

(4 godz.)

Komunikacja w procesie terapeutycznym – specyfika relacji lekarz–pacjent, pielęgniarka–pacjent, lekarz–pielęgniarka

(4 godz.)

Blok tematyczny

Prawo wykonywania zawodu i samorząd zawodowy

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, samorząd zawodowy

(2 godz.)

Prawo wykonywania zawodu lekarza, samorząd zawodowy

(2 godz.)

Blok tematyczny

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

(3 godz.)

Blok tematyczny

Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych

Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych

(3 godz.)

Prokreacja wspomagana, inżynieria genetyczna

(4 godz.)

Aborcja, roszczenia wrongful conception, wrongful birth, wrongful life

(4 godz.)

Przeszczepy, handel organami

(4 godz.)

Zabiegi kosmetyczne, chirurgia plastyczna

(3 godz.)

Blok tematyczny

Ochrona zdrowia psychicznego

Ochrona zdrowia psychicznego

(8 godz.)

Blok tematyczny

Opiniowanie sądowo-lekarskie

Biegły sądowy w procesie karnym

(2 godz.)

Biegły sądowy w procesie

(2 godz.)

Medycyna sądowa

(3 godz.)

Blok tematyczny

Elementy prawne i etyczne śmierci

Elementy prawne śmierci

(5 godz.)

Śmierć i umieranie w aspekcie psychologicznym

(3 godz.)

Blok tematyczny

Prawo pracy w podmiotach leczniczych

Prawo pracy w podmiotach leczniczych

(6 godz.)

Odpowiedzialność pracownicza

(2 godz.)

Blok tematyczny

Odpowiedzialność prawna

Błąd medyczny

(3 godz.)

Odpowiedzialność cywilna w medycynie

(8 godz.)

Zdarzenia medyczne

(4 godz.)

Mediacje w sprawach o błędy medyczne

(3 godz.)

Odpowiedzialność karna w medycynie

(8 godz.)

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

(2 godz.)

Odpowiedzialność zawodowa

(2 godz.)

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych

(2 godz.)

Odpowiedzialność prawna – casy study

(5 godz.)

Blok tematyczny

Prawo farmaceutyczne

Ogólne założenia prawa farmaceutycznego

(5 godz.)

Wyroby medyczne, suplementy diety

(3 godz.)

Badania kliniczne, eksperyment

(4 godz.)

Produkt leczniczy, patent, obrót, wprowadzenie leku na rynek

(3 godz.)

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów, warsztatów i case study. Zjazdy odbywają się weekendy (sobota – niedziela), maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Osoby, które nie mogą podjąć studiów podyplomowych, a są zainteresowane zagadnieniami prawa medycznego, mogą wybrać specjalistyczny moduł oraz uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Co najmniej 80% obecności na zajęciach
 • Przygotowanie (pod nadzorem wykładowcy) pracy zaliczeniowej o praktycznym charakterze

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Oferta kursów

Osoby, które nie mogą podjąć studiów podyplomowych, a są zainteresowane zagadnieniami prawa medycznego, mogą wybrać specjalistyczny moduł oraz uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z ekspertów prawa i postępowania karnego, doktorów nauk prawnych. Zajęcia prowadzą również lekarze medycyny, specjaliści w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia oraz doświadczeni mediatorzy.

  współkierowniczka merytoryczna studiów

 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Teresa Gardocka
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
 • dr
  Katarzyna Antolak-Szymanski
  dr
  mediator, radca prawny
 • dr
  Agnieszka Fiutak
  dr
  doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego i medycznego, specjalista w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych
 • dr
  Andrzela Gawrońska-Baran
  dr
  radca prawny, doktor nauk prawnych
 • prof. zw. dr hab.
  Ewa M. Guzik-Makaruk
  prof. zw. dr hab.
  specjalistka w obszarze prawa karnego i kryminologii, wykładowca akademicki
 •  
  Wojciech Idaszak
   
  radca prawny
 • dr
  Anna Jacek
  dr
  członek komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • dr
  Paweł Kowalski
  dr
  radca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego, specjalista z zakresu prawa sztucznej inteligencji
 • prof. dr hab.
  Paweł Łuków
  prof. dr hab.
  filozof, etyk i bioetyk
 • dr
  Katarzyna Mełgieś
  dr
  specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, publicznego prawa ochrony zdrowia oraz prawa farmaceutycznego
 • dr
  Agnieszka Mikos-Sitek
  dr
  specjalista w dziedzinie finansów publicznych i prawa finansowego
 • dr n. med.
  Karolina Pyziak-Kowalska
  dr n. med.
  kierownik Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
 • lek. med.
  Magdalena Reshef
  lek. med.
  lekarz medycyny
 • dr n. med.
  Grażyna Rogala-Pawelczyk
  dr n. med.
  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • dr n. med.
  Magdalena Skotnicka Chaberek
  dr n. med.
  psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • lek. med.
  Grzegorz Wrona
  lek. med.
  lekarz, specjalista w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia
 • adw.
  Joanna Ziółkowska
  adw.
  prowadzi własną kancelarię adwokacką

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025