Ćwiklicki, Marek
Marek Ćwiklicki
prof.
ekonomista
Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Flis, Jarosław
Jarosław Flis
dr
prof. dr hab. Dariusz Dolińskisocjolog i doktor zarządzania
Gotowski, Witold
Witold Gotowski
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskicoach ICC, ekspert w zakresie przywództwa, perswazyjnej komunikacji i komunikacji współzależnej
Góralowski, Patryk
Patryk Góralowski
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiprakseolog, który stworzył algorytmię Zarządzania i Sprzedaży, metody sprawnego osiągania rezultatów
Kafel, Tomasz
Tomasz Kafel
dr hab.
prof. dr hab. Dariusz Dolińskidoktor habilitowany. Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Makowski, Mariusz
Mariusz Makowski
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskipsycholog społeczny
Markiewicz, Piotr
Piotr Markiewicz
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiadiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Maślanka, Tomasz
Tomasz Maślanka
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskidoradca Dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu ds. Kontroli Zarządczej
Mostowik-Wanat, Monika
Monika Mostowik-Wanat
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskisocjolog, coach, doradca zawodowy
Nowak, Andrzej
Andrzej Nowak
prof.
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiprofesor psychologii
Schmidt, Paweł
Paweł Schmidt
dr
prof. dr hab. Dariusz Dolińskisamodzielny pracownik naukowy AGH i wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych
Skała, Marek
Marek Skała
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskicoach, trener
Szastok, Andrzej
Andrzej Szastok
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskitrener biznesu i administracji publicznej, coach, specjalista marketingu politycznego
Zmyślony, Mateusz
Mateusz Zmyślony
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskidyrektor kreatywny i założyciel Grupy Eskadra