Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Badania projektowe i artystyczne
Co wyróżnia realizację doktoratów w trybie eksternistycznym

Doktoraty w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w Uniwersytecie SWPS poszukują relacji między teorią a praktyką, czerpiąc z dorobku różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Naszym celem jest tworzenie nowej wiedzy na podstawie praktyki projektowej i artystycznej lub szukanie praktycznych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Specjalizujemy się w tworzeniu, doskonaleniu i opisywaniu metod, technik, materiałów oraz mediów.

Kształcimy projektantów i projektantki oraz artystów i artystki, którzy potrafią prowadzić badania nad projektowaniem i sztuką, przez projektowanie i sztukę lub na potrzeby projektowania i sztuki. Zgodnie z misją Instytutu Projektowania działamy ze społeczeństwem i dla społeczeństwa, reagując na to, co dzieje się tu i teraz, ale myślimy też o przyszłości.

 1. Uznani eksperci

  Nasi słuchacze i słuchaczki współpracują z uznanymi ekspertami i ekspertkami o dorobku, potwierdzonym międzynarodowymi nagrodami, publikacjami i wystawami w najważniejszych krajowych i zagranicznych muzeach. Do naszego zespołu należą profesorowie Uniwersytetu SWPS: Bartosz Mucha – twórca działający na styku wzornictwa i rzeźby, Karol Murlak – projektant materiałów i procesów produkcji, Michał Jakubowicz – artysta wizualny specjalizujący się w fotografii, oraz Dariusz Vasina – artysta zajmujący się rysunkiem, grafiką i ilustracją.

 2. Interdyscyplinarne podejście

  Nasi doktoranci i doktorantki łączą projektowanie i sztukę z działalnością naukową, dlatego ich doktoraty powstają pod opieką opiekuna naukowego lub opiekunki naukowej, reprezentujących dyscyplinę sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, oraz pomocniczego opiekuna naukowego lub opiekunki naukowej, reprezentujących inną wybraną dyscyplinę.

 3. Efekty uczenia się

  Wchodzące w skład programu moduły kształcenia umożliwiają potwierdzenie efektów uczenia się określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji na poziomie 8. w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, co jest konieczne do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

 4. Dwuczęściowa rozprawa doktorska

  Na rozprawę doktorską w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w Uniwersytecie SWPS składają się wysokiej jakości praca projektowa lub artystyczna oraz powiązany z nią cykl artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.

 5. Wsparcie działań naukowych

  Doktoranci i doktorantki otrzymują także wsparcie finansowe przy udziale w konferencjach oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych z punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

 6. Współpraca z organizacją EUA

  Jesteśmy członkiem stowarzyszenia European University Association (EUA), które reprezentuje ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 49 krajach europejskich. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na politykę UE w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Poprzez ciągłą interakcję z szeregiem innych organizacji europejskich i międzynarodowych, EUA zapewnia, że niezależny głos europejskich uniwersytetów jest słyszany.

  logo eua

Przebieg w trzech etapach

Praca nad doktoratem w trybie eksternistycznym przebiega w trzech etapach. Efekty każdego z nich są zatwierdzane przez Radę Naukową Instytutu Projektowania.

 1. Konspekt i szkolenia

  Pierwszy, roczny etap służy stworzeniu szczegółowego konspektu pracy doktorskiej oraz zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do realizacji doktoratu, w czym pomagają wykłady, warsztaty, szkolenia, konwersatoria oraz indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym lub opiekunką naukową.

 2. Tworzenie i badanie

  Celem drugiego, rocznego etapu jest tworzenie i prezentowanie szerszemu gronu odbiorców i ekspertów części składowych pracy doktorskiej, co obejmuje udział w wystawie, publikację artykułu naukowego, złożenie aplikacji grantowej oraz aktywne uczestnictwo w międzynarodowym wydarzeniu naukowym lub artystycznym.

 3. Prezentacja

  Trzeci i ostatni etap, który może trwać od roku do dwóch lat, służy dopracowaniu, opisaniu i prezentacji dotychczasowej pracy w rozprawie doktorskiej.

Odpłatność

Realizacja programu doktorantów w trybie eksternistycznym w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki jest bezpłatna, ale doktoranci i doktorantki, jeśli nie są zatrudnieni w Uniwersytecie SWPS, pokrywają koszt postępowania awansowego.

Wybór promotora
Jak nawiązać współpracę

 1. Zapoznaj się z działalnością Instytutu

  Przed rozpoczęciem rekrutacji sprawdź obszary działalności zespołu Instytutu Projektowania. Zapoznaj się z biogramami promotorów i promotorek, ich zainteresowaniami twórczymi i badawczymi oraz wymaganiami wobec doktorantów i doktorantek. Wybierz specjalistę lub specjalistkę, z którą chcesz współpracować.

 2. Skontaktuj się i skonsultuj

  Napisz do wybranego przez ciebie promotora lub promotorki. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu i poproś o jego konsultację. Możesz także skontaktować się z koordynatorem kształcenia doktorskiego dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, dr. hab. Mariuszem Wszołkiem, prof. Uniwersytetu SWPS, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Zdobądź rekomendację

  Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora lub promotorki, poproś o rekomendację do podjęcia współpracy. Dokument ten będzie potrzebny podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym.

Opiekunowie naukowi
dla naboru 2024/2025

Zapoznaj się z biogramami naszych naukowców i pobierz formularz wybranej osoby. Znajdziesz tam informacje dotyczące zainteresowań badawczych danego naukowca oraz obszarów tematycznych rozpraw doktorskich, które jest w stanie prowadzić.

Opiekunowie naukowi

Jakubowicz, Michał pobierz formularz
Specjalizacja
artysta wizualny, badacz komunikacji mediów (habilitacja z zakresu sztuki)
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Jakubowicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
sztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztuki
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Grafiki","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Projektowania
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Jakubowiczartysta wizualny, badacz komunikacji mediów (habilitacja z zakresu sztuki)
Mucha, Bartosz pobierz formularz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Bartosz Mucha
Miasto
warszawa
Dyscyplina
sztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztuki
Stanowisko
profesor uczelni
Specjalizacja
Projektant 2 i 3 D
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Projektowania Wizualno\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Projektowania
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Bartosz Muchaartysta wizualny, badacz komunikacji mediów (habilitacja z zakresu sztuki)
Murlak, Karol pobierz formularz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karol Murlak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
sztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztuki
Specjalizacja
projektant, badacz i wykładowca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Projektowania Materialno\u015bci","Nazwa odmieniona":"i"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":"Instytutu Projektowania"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Projektowania
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karol MurlakProjektant, badacz i wykładowca. Profesor Uniwersytetu SWPS oraz nowojorskiego Pratt Institute. Łączy projektowanie z nauką oraz praktykę z teorią projektowania. Zajmuje się rolą materialności w projektowaniu i życiu codziennym.
Pińczyńska, Magdalena pobierz formularz
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Magdalena Pińczyńska
Miasto
krakow
Dyscyplina
sztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztuki
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Interdyscyplinarny w Krakowie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Interdyscyplinarnego w Krakowie"}}
Specjalizacja
projektantka, architektka wnętrz
Wydział
Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie
Stanowisko
profesor uczelni
Obszar zainteresowania
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Magdalena Pińczyńskaprojektantka, architektka wnętrz
Vasina, Dariusz pobierz formularz
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Projektant
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Dariusz Vasina
Miasto
warszawa
Dyscyplina
sztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztuki
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Projektowania Wizualno\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Projektowania
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Dariusz Vasinaprojektant

 1. Skontaktuj się z wybranym
  opiekunem naukowym
 2. Zarejestruj się w systemie
  od 19 sierpnia do 6 września 2024 r.
 3. Dostarcz kopie dokumentów
  do Biura Szkoły Doktorskiej od 19 sierpnia do 6 września 2024 r.
 4. Weź udział
  w rozmowie kwalifikacyjnej
  od 30 września do 4 października 2024 r.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji
  do 11 października 2024 r.

Dokumenty
do dostarczenia

 • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata,
 • podanie o przyjęcie zawierające list motywacyjny, skierowane do Dyrektora Instytutu Projektowania,
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata określone w warunkach rekrutacji,
 

Dokumenty do pobrania