logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiązania elektroniczne.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design/Product Design 

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny także w WarszawieKatowicach i Sopocie

Partner studiów

axure partner UX

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne. Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe”.

hubert anyzewskiHubert Anyżewski
kierownik studiów

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka zajęć to 45 minut.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%), oddanie w terminie i zaliczenie etapów cząstkowych projektu, zaliczenie egzaminu oraz wykonanie finalnego prototypu i jego obrona w ramach grupy projektowej.
Studia kończą się oceną finalną, uśrednioną z ocen cząstkowych za prototyp i projekt dyplomowy. Realizacja projektu w grupie jest jedyną formą zaliczenia studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Opis kierunku

Opis studiów

To już 12-ta edycja kierunku studiów podyplomowych, które funkcjonują nieprzerwanie od roku akademickiego 2010/2011, gromadząc coraz liczniejsze grono zainteresowanych.
Kierunek dostępny jest w trzech miastach: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach.
Studia ukończyło już blisko 1000 absolwentów, a poziom satysfakcji z ostatnich 5 lat z trzech lokalizacji to 92%.
Pomysłodawcą i kierownikiem studiów User Experience Design/Product Design jest Hubert Anyżewski, który wraz z kierownikami lokalnymi Barbarą Rogoś-Turek we Wrocławiu oraz Agatą Magdaleną Nowak w Katowicach oraz ekspertami i mentorami dbają o ich organizację i poziom merytoryczny.
W skład kadry wchodzą najlepsi polscy specjaliści z obszaru projektowania i badań User Experience oraz Product Design. Nasi wykładowcy, eksperci i mentorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzeni dydaktycy.
Na studiach występują również goście reprezentujący środowisko projektowe, w tym goście zagraniczni.

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne.” Hubert Anyżewski

Od słuchaczy oczekiwany jest podstawowy poziom tak zwanych umiejętności cyfrowych oraz rozumienie materiałów w języku angielskim, które są okazjonalnie prezentowane.
Kluczowe jest również nastawienie na pracę w grupie i umiejętność pracy w grupie, często w trybie zdalnym/online.

Cel

Studia składają się z 5 modułów, które odzwierciedlają etapy procesu budowania produktu z uwzględnieniem podejścia UX/Product Design.
Podczas studiów słuchacze pracują zarówno w grupach podczas zajęć warsztatowych, jak i zespołach projektowych w ramach pracy własnej.
Większość zajęć odbywa się w trybie warsztatowym, w grupach projektowych. Studia wymagają aktywnego zaangażowania między zjazdami i pracy stałej w określonych grupach projektowych. Podczas studiów słuchacze poznają proces projektowy, techniki i narzędzia potrzebne do realizacji projektu dyplomowego. Informacja zwrotna od ekspertów obszarowych publikowana jest na forum całego kierunku, z wyszczególnieniem mocnych i słabszych stron projektów.

„Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe.” Hubert Anyżewski

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem produktów digitalowych lub posiadają już pewne doświadczenie i chcą uporządkować swoją wiedzę.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oprogramowanie i książki

Podczas studiów słuchacze otrzymują edukacyjną wersję oprogramowania Axure Pro oraz zniżkę na komercyjne oprogramowanie.
Do dyspozycji słuchaczy jest również bardzo bogaty zbiór książek o tematyce UX na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Tematyka i organizacja zajęć

Program obejmuje 187 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów,seminariów, jak i wykładów.
Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka to 45 minut zajęć dydaktycznych.
Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych. Na zajęcia zapraszani są goście z Polski i zagranicy.
Podczas zajęć wykorzystywane są metody projektowe oraz narzędzia służące do projektowania i analizy skuteczności rozwiązań elektronicznych.

BLOK I. Badania potrzeb

 • Inauguracja
 • Wstęp do UX i Product Design
 • Tworzenie i organizacja zespołów projektowych
 • Organizacja pracy zespołu i definiowania tematu projektu
 • Mentoring - spotkanie z mentorem
 • Omówienie etapu z ekspertem

BLOK II. Specyfika badań UX

 • Metody badania potrzeb
 • Wstęp do psychologii
 • Desk research i przygotowanie do badań
 • Plan badania
 • Techniki prowadzenia wywiadu
 • Analiza i raportowanie
 • Tworzenie Person
 • Konsultacje z ekspertem
 • Mentoring
 • Podsumowanie etapu z expertem

BLOK III. Strategia

 • Omówienie etapu z ekspertem
 • Definicja i strategia produktu
 • Wstęp do Canvasów
 • Visual thinking
 • Customer Journey
 • Value Proposition
 • Techniki prezentacji
 • Definiowanie produktu
 • Konsultacje z ekspertem
 • Mentoring
 • Podsumowanie etapu z expertem

BLOK IV. Modelowanie

 • Omówienie etapu z ekspertem
 • Architektura informacji: struktura produktu, nawigacja, nazewnictwo, wyszukiwanie
 • User scenario - tworzenie scenariuszy użycia
 • User story i user story mapping
 • User story mapping
 • Szkicowanie Lo-Fi
 • Design studio - szkicowanie rozwiązań Lo-fi
 • Benchmarking wzorców projektowych
 • Konsultacje z ekspertem
 • Mentoring
 • Podsumowanie etapu z expertem 

BLOK V. Prototypowanie

 • Omówienie etapu z ekspertem
 • Współpraca z zespołem zespołem wdrożeniowym
 • Usability & Accesibility engineering - użyteczność i dostępność produktu
 • Psychologiczne aspekty projektowania
 • Wstęp prototypowania: pojęcia, proces prototypowania, organizacja pracy projektanta, design systemy, dobre praktyki, narzędzia do prototypowania
 • UX writing
 • Projektowanie rozwiązań RWD (responsive web design)
 • Projektowanie aplikacji mobilnych
 • Projektowanie NUI (natural user interfaces)
 • Podstawy projektowania graficznego UI
 • Nauka narzędzia projektowego (Axure)
 • Nauka narzędzia do projektowania interfejsów (Sketch&Figma)
 • Prototypowanie produktu (Axure)
 • Wdrażanie RWD - zasady, praktyki, ograniczenia
 • Wdrażanie aplikacji mobilnych - zasady, praktyki, ograniczenia
 • Konsultacje z ekspertem
 • Mentoring
 • Podsumowanie etapu z expertem

BLOK VI. Testy użyteczności

 • Omówienie etapu z ekspertem
 • Metody testowania użyteczności
 • Przygotowanie badań i testów użyteczności
 • Prowadzenie i moderowanie testów
 • Analizy statystyk webowych i mobile
 • Mierzenie ilościowych wskaźników UX
 • Analiza danych i raportowanie
 • Konsultacje z ekspertem
 • Mentoring
 • Podsumowanie etapu z expertem

BLOK VII. Zakończenie

 • Gość specjalny
 • Mentoring
 • Egzamin
 • Prezentacje finalne
 • Zakończenie studiów

Przebieg studiów

W czasie pierwszego zjazdu słuchacze zostają przydzieleni do grup projektowych. Grupa podczas toku studiów realizuje etapy produktu od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego prototypu (MVP).
Tematyka projektu jest wskazywana przez kierownika studiów dla całego rocznika w danym mieście.
Etapy realizacji projektu są omawiane i oceniane przez ekspertów tematycznych, a efekty prac publikowane na forum.
W trakcie studiów pracujemy z oprogramowaniem projektowym Axure Pro, Sketch, Morae, Basecamp oraz pakietem Google.
Projekty dyplomowe realizowane są w grupach 5-osobowych, pod okiem przydzielonego mentora. Realizacja projektu dyplomowego wymaga zaangażowania przez cały okres trwania studiów zarówno na zajęciach, jak i między zjazdami. Szacowany czas każdego słuchacza potrzebny na aktywność poza zjazdami to 4-6h tygodniowo.
Finalnym etapem studiów jest przygotowanie i oddanie projektu dyplomowego, który oceniany jest przez grono ekspertów - w postaci prototypu i prezentacji na temat produktu.
Test z wiedzy, jaki każdy słuchacz pisze indywidualnie na koniec studiów, to około 30 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru.

axure partner UX bestcamp partnerUX google partnerzyUX

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%), oddanie w terminie i zaliczenie etapów cząstkowych projektu, zaliczenie egzaminu oraz wykonanie finalnego prototypu i jego obrona w ramach grupy projektowej.
Studia kończą się oceną finalną, uśrednioną z ocen cząstkowych za prototyp i projekt dyplomowy.
Realizacja projektu w grupie jest jedyną formą zaliczenia studiów.

Etapy cząstkowe projektu:

 • Badanie potrzeb
 • Strategia
 • Modelowanie
 • Prototypowanie
 • Testy użyteczności

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 1340 zł
2 raty 6450 zł
1 rata 12500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

 

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.