Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
czarne

prof. dr hab. 

Paweł Boski

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce najpierw w Instytucie Psychologii PAN (od 1994) a następnie w Uniwersytecie SWPS (od 1997), gdzie jest kierownikiem Katedry Psychologii Międzykulturowej, jedynej tego typu placówki w Polsce. Pracował wiele lat w Afryce (Nigeria), Ameryce Północnej i krajach UE. Prowadzi badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi, tolerancji na odmienność kulturową. W tych obszarach lokują się jego liczne publikacje polsko- i anglojęzyczne.

Od wielu lat członek i osoba funkcyjna w International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). W laatch 2007-2013 z-ca redaktora naczelnego Journal of Cross-Culturla Psychology. Redaktor-konsultant International Journal of Intercultural Relations. W roku 2000 organizator XV Kongresu IACCP w Pułtusku; w roku 2017 organizator IX Europejskiego Kongresu IACCP w Uniwersytecie SWPS.

Jest autorem wielokrotnie nagradzanego podręcznika pt. „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (2010), a także współautorem książki popularnonaukowej „Podróże psychologiczne przez kultury świata” (2015) - zbioru refleksji z podróży, zaprezentowanych w kontekście wiedzy z zakresu psychologii międzykulturowej i antropologii, w którym Profesor dzieli się z odbiorcami swoimi spostrzeżeniami m.in. z wielu lat swojego pobytu, badań i pracy naukowej w Afryce.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi i kieruje unikatowymi w skali kraju zajęciami dydaktycznymi z psychologii międzykulturowej i jej aplikacji. Zajęcia te odbywają się zarówno w języku polskim jak i angielskim dla rosnącej populacji studentów międzynarodowych uczelni. Autor systemu akademickich programów adaptacyjnych i akulturacyjnych dla studentów zagranicznych, również unikatowych w skali kraju.

Jest promotorem 200 prac magisterskich z zakresu psychologii międzykulturowej oraz ośmiu doktoratów.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia międzykulturowa

Informacje prasowe