Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkanie autorskie z prof. Pawłem Boskim wokół drugiego wydania podręcznika „Kulturowe ramy zachowań społecznych”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/kulturowe-ramy-zachowan-spolecznych-boski.jpg

Uniwersytet SWPS ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie wokół drugiego wydania książki „Kulturowe ramy zachowań społecznych (2009-2022)”, autorstwa profesora Pawła Boskiego, pioniera psychologii międzykulturowej w Polsce. W dyskusji panelowej wezmą udział wybitni znawcy tematu, m.in. prof. dr hab. Janusz Reykowski z Instytutu Psychologii PAN, jeden z założycieli Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Maria Jarymowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Anna Kwiatkowska z Instytutu Psychologii PAN, oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

28 kwietnia 2022
18.00
Warszawa

Drugie wydanie podręcznika akademickiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych”

Pierwsze wydanie podręcznika akademickiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych”, opublikowane w 2009 r., zostało przyjęte przez środowisko naukowe z ogromnym uznaniem. Wkrótce po wydaniu publikacja prof. Pawła Boskiego otrzymała Nagrodę Teofrasta i tytuł najlepszej książki psychologicznej oraz nagrodę im. Władysława Witwickiego. Przez studentów nazywana jest „biblią psychologii międzykulturowej”. Z racji intensywnego rozwoju tej dyscypliny oraz przyrastającej w ostatnich latach liczby badań naukowych, narodziła się potrzeba przygotowania zaktualizowanego i poszerzonego wydania podręcznika.

Ta wyjątkowa książka, oparta jest na długoletnim doświadczeniu badawczym i dydaktycznym prof. Pawła Boskiego, a także na jego aktywnym udziale w międzynarodowym ruchu naukowym. To kompendium wiedzy na temat m.in. psychologicznych wymiarów kultury, problematyki stereotypów, migracji i akulturacji.

Drugie wydanie książki rozszerza i pogłębia stan wiedzy w dyscyplinie w stosunku do tego sprzed ponad 10 lat. Dotyczy to zarówno ważnych prac, jakie ukazały się w literaturze światowej, jak i osiągnięć autora i jego zespołu. „Kulturowe ramy zachowań społecznych” to książka o wyraźnie zaznaczonych cechach monografii: autor przedstawia własną perspektywę psychologii międzykulturowej, daleką od referowania poglądów i wyników badań innych autorów. Wkład twórczy wyraża się zarówno w krytycznych omówieniach klasycznej literatury, jak i w znaczącej obecności własnych koncepcji teoretycznych popartych wynikami badań prowadzonych wespół z magistrantami i doktorantami.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Książka IMG 5012

Struktura podręcznika odpowiada harmonogramowi autorskich wykładów w trakcie roku akademickiego. Prof. Paweł Boski przekazuje wiedzę za pomocą barwnego, przystępnego języka. Analizowane zjawiska, nierzadko odległe kulturowo od doświadczeń polskiego czytelnika, przybliża za pomocą opisu wyników badań, jak również ilustruje je blokami poszerzającymi wiedzę i obszernym, unikatowym materiałem ilustracyjnym.

Przeczytaj więcej o nowym wydaniu książki.

Dowiedz się więcej na temat psychologii międzykulturowej na Uniwersytecie SWPS.

Formuła spotkania

Premiera książki będzie miała formę hybrydową – stacjonarnie w budynku Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31, aula im. T. Tomaszewskiego) w Warszawie oraz online.

Spotkanie rozpocznie się panelem z udziałem wybitnych psychologów i badaczy, którzy będą dyskutować m.in. na temat teoretycznych fundamentów publikacji, jej silnych i słabych stron oraz trudnych aktualnych problemów, na rozwiązanie których książka nie daje satysfakcjonujących sposobów.

Po debacie ekspertów swoje opinie na temat „Kulturowych ramy zachowań społecznych” przedstawią studenci, którzy na co dzień korzystają z tego podręcznika. Odbędzie się również quiz wiedzy z psychologii międzykulturowej. Główną nagrodą będzie egzemplarz książki prof. Pawła Boskiego z dedykacją autora.

 1. Otwarcie spotkania

  Jolanta Kubuj, kierowniczka Centrum Pomocy i Aktywności Uniwersytetu SWPS

 2. Jak powstawała książka

  Ze wspomnień redaktorek PWN: Joanna Marek (I Wydanie 2009), Aleksandra Małek (II wydanie, 2022).

 3. Debata, część 1: Aktualne problemy, na które książka powinna, choć nie znajduje satysfakcjonujących rozwiązań

  Jak w świetle tego, co się aktualnie dzieje, zrozumieć podobieństwo psychokulturowe między Polską a Rosją? Czy wojna na Ukrainie podważa wiarygodność badań międzykulturowych? Jak to możliwe, że wyniki badań międzykulturowych nie wysłały sygnału alarmującego?

 4. Debata, część 1: lista trudnych aktualnych na dziś problemów, na które książka powinna, choć nie znajduje satysfakcjonujących rozwiązań

  Jak w świetle tego, co się aktualnie dzieje, zrozumieć podobieństwo psychokulturowe między Polską a Rosją? Czy wojna na Ukrainie podważa wiarygodność badań międzykulturowych? Jak to możliwe, że wyniki badań międzykulturowych nie wysłały sygnału alarmującego? Jak zrozumieć masowe, bardzo prospołeczne działania Polaków wobec uchodźców ukraińskich? O czym świadczy pęknięcie w kulturze polskiej na orientację prozachodnią vs. autonomiczną // wschodnią?

 5. Debata, część 2: teorytyczno-akademicka

  Jakie modele uprawiania psychologii kulturowej i cross-kulturowej prezentuje książka? Na ile psychologia między-/kulturowa jest odrębna od społecznej? Co wnosi psychologia międzykulturowa, tak jak jest przedstawiona w książce do psychologii ogólnej? Czy i jak skutecznie psychologia międzykulturowa przedstawiona w książce obala lub ogranicza prawidłowości uznawane za uniwersalne prawa psychologiczne? Na ile człowiek (osobowość) i społeczeństwo wielokulturowe stawiają nowe, nieznane (niepodejmowane) uprzednio problemy w psychologii?

 6. Debata, część 3: zastosowania, silne i słabe strony książki

  Książka „Kulturowe ramy zachowań społecznych” jako: podstawa kursów w uniwersyteckim kształceniu studentów psychologii; źródło wiedzy dla psychologa profesjonalnego w różnych obszarach zastosowań; możliwe źródło edukacji dla społeczeństwa.

 7. Przerwa muzyczna

 8. Studenci o książce „Kulturowe ramy zachowań społecznych”

  Dysusja studentów prowadzona przez Julię Borkowską.

 9. Quiz wiedzy z psychologii międzykulturowej dla studentów

  Quiz składa się z dziesięciu pytań testowych. Zwcyięzca otrzyma egzemplarz „Kulturowych ram zachowań społecznych” z podpisem autora.

 10. Zakończenie spotkania

  Wszystkich uczestników zapraszamy na mały poczęstunek i rozmowy kuluarowe.

Paneliści

Janusz Reykowki
prof.
Janusz Reykowski

Wybitny psycholog, autor wielu koncepcji z zakresu psychologii emocji, motywacji, wartości oraz zachowań politycznych. Utworzył Instytut Psychologii PAN i był jego wieloletnim dyrektorem. Był także współzałożycielem Uniwersytetu SWPS i długoletnim przewodniczącym Rady Programowej

prof.
Maria Jarymowicz

Psycholog, przez wiele lat związana z Uniwersytetem Warszawskim. Zajmuje się studiami nad pojęciem „Ja” i tożsamością, źródłami uprzedzeń oraz otwartością na innych. W 2011 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

prof.
Anna Kwiatkowska

Psycholog społeczny i kulturowy. Kierowniczka Pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych Instytutu Psychologii PAN, członkini International Association of Cross-Cultural Psychology oraz sekcji psychologii międzykulturowej w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Społecznej. Interesuje się kulturowymi uwarunkowaniami zachowań społecznych i kształtowania się tożsamości w środowisku wielokulturowym.

dr hab., Prof. UKSW
Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Kierowniczka Centrum Psychologii Międzykulturowej UKSW, prezeska sekcji psychologii międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Naukowo interesuje się psychologią międzykulturową, społeczną i polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych roszczeniowości i narcyzmu.

Tomasz Grzyb
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Tomasz Grzyb

Psycholog. Dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami.

dr
Dorota Krzemionka

Psycholog. Prowadzi zajęcia w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorka naukowa magazynu psychologicznego „Charaktery”, a także trenerka negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Interesuje się problematyką tożsamości, relacjami społecznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami nadmiernej wagi.

dr
Joanna Więckowska

Trenerka, doktor psychologii międzykulturowej. Jej praca doktorska dotyczyła adaptacji obcokrajowców do kultur organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach z różnic międzykulturowych. Prowadzi szkolenia w Polsce i zagranicą z zakresu komunikacji i zarządzania międzykulturowego. Prowadzi programy adaptacyjne dla obcokrajowców w Polsce.

Moderatorki spotkania

dr
Maria Baran
Psycholożka międzykulturowa specjalizująca się w temacie akulturacji, tożsamości kulturowej i kompetencji międzykulturowych. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i trenerka kompetencji międzykulturowych dla biznesu. Członkini International Association for Cross-Cultural Psychology i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.
 
Julia Borkowska
Studentka 4. roku psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS. Interesuje się relacjami pomiędzy lekarzami, a pacjentami oraz aktywizmem społecznym.

O autorze

prof.
Paweł Boski

Prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce najpierw w Instytucie Psychologii PAN (od 1994 r.), a następnie w Uniwersytecie SWPS (od 1997 r.), gdzie jest kierownikiem Katedry Psychologii Międzykulturowej, jedynej tego typu placówki w Polsce. Pracował wiele lat w Afryce (Nigeria), Ameryce Północnej i krajach UE. Prowadzi badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie, a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi, tolerancji na odmienność kulturową. W tych obszarach lokują się jego liczne publikacje polsko- i anglojęzyczne. Jest autorem wielokrotnie nagradzanego podręcznika pt. „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (2010, 2022), a także współautorem książki popularnonaukowej „Podróże psychologiczne przez kultury świata” (2015) – zbioru refleksji z podróży, zaprezentowanych w kontekście wiedzy z zakresu psychologii międzykulturowej i antropologii. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Doświadczonego Badacza – to wyróżnienie przyznawane od 2012 r. przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej: dla doświadczonych badaczy za znaczące osiągnięcia z psychologii społecznej na arenie międzynarodowej.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz inne aktualności