Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hav"

Kierunek dostępny także w:

Warszawie.

O studiach

Nasi słuchacze dowiadują się, jak sprawnie i efektywnie zarządzać rozwojem ludzi w organizacji. Poznają praktyczne narzędzia i metody zarządzania talentami, ich definiowania i selekcjonowania w taki sposób, aby pozyskać i zatrzymać w organizacji najlepszych pracowników.

Zdobywają wiedzę na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych i budowania programów rozwoju talentów. Poznają mechanizmy systemu zarządzania w organizacji. Uczą się również projektować i wdrażać program Talent Management. Odkrywają swoje mocne strony i talenty, dowiadują się, jak je rozwijać i czerpać z nich satysfakcję.

Większość zajęć realizowana jest w formule warsztatowej lub treningowej. Sprzyja to wymianie doświadczeń i uczeniu się poprzez projektowanie różnych rozwiązań i narzędzi możliwych do wykorzystania w obecnym lub przyszłym miejscu pracy.

 

Partnerzy kierunku

Patron kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które szukają kompleksowej wiedzy na temat budowania strategii zarządzania potencjałem, talentami i rozwojem ludzi w organizacjach.

To kierunek dla wszystkich, którzy przygotowują się do pracy na stanowisku:

 • osoby zarządzającej obszarem HR,
 • pracownika działu personalnego,
 • Learning & Development Manager,
 • Talent Acquisition Manager,
 • HR Business Partner.

Dlaczego warto?

 1. Zobaczysz, jak diagnozować potrzeby rozwojowe i budować system zarządzania ścieżkami karier pracowników.
 2. Nauczysz się zarządzać programem talent management w swojej firmie.
 3. Dowiesz się, jak zarządzać zaangażowaniem pracowników, aby najlepszych z nich zatrzymać w organizacji.
 4. W trakcie 18 godzin własnej pracy rozwojowej poddasz diagnozie swoje talenty i potencjał, m.in. w ramach warsztatu „Odkryj swoje talenty”.
 5. Weźmiesz udział w sesji oceny kompetencji Development Center (DC), zakończonej przygotowaniem indywidualnego planu rozwoju.
 6. Specjaliści od zarządzania talentami znajdują się w czołówce rankingów płacowych w obszarze ZZL.

Program studiów

Blok tematyczny

Wprowadzenie do zintegrowanego / strategicznego zarządzania Talentami

Zarządzanie Talentami powiązane ze strategią firmy

Kultura organizacyjna i jej wpływ na zarządzanie rozwojem pracowników

Zarządzanie zmianą w organizacji

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Rola employer brandingu w procesie pozyskiwania i rozwoju Talentów

Zastosowanie nowych technologii w procesach zarządzania Talentami

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy

Przyszłość Talentów – trendy i perspektywy

Blok tematyczny

Projektowanie i wdrażanie zintegrowanego zarządzania Talentami – kontekst organizacyjny

Czynniki sukcesu i skuteczności systemu zarządzania Talentami w firmie:

Zbieżność ze strategią i celami strategicznymi firmy

Budowanie wspierającej kultury organizacyjnej

Zaangażowanie różnych szczebli zarządzania w proces rozwoju Talentów

Przygotowanie kadry menedżerskiej do wspierania Talentów w procesie rozwoju – rozwijanie stylu zarządzania poprzez feedback, coaching, mentoring

Ryzyko i zagrożenia we wdrażaniu programów rozwoju Talentów – jak temu przeciwdziałać

Blok tematyczny

Projektowanie i wdrażanie – od strategii do praktyki

Projektowanie programu zarządzania Talentami w organizacji – od rekrutacji po monitorowanie efektywności:

Definiowanie celów programu

HR analytics jako pomoc w wyznaczaniu kierunków zarządzania Talentami

Interesariusze i różne role w programie zarządzania Talentami (mapa ról)

Miary efektywności programu (KPI i sposoby pomiaru)

Zarządzanie Talentami jako projekt – planowanie i monitorowanie efektów

Jak rozwijać i modyfikować programy rozwoju Talentów?

Blok tematyczny

Talent – kogo i po co szukamy?

Kim jest osoba z potencjałem, jak rozpoznać Talent? Przegląd współczesnych teorii i koncepcji

Profilowanie, identyfikacja i selekcja Talentów

Kryteria diagnozy potencjału i Talentów

Narzędzia identyfikacji i selekcji osób z wysokim potencjałem wewnątrz organizacji (m.in. narzędzia psychometryczne, AC/DC, dokumenty organizacyjne, karty oceny, testy, wywiad kompetencyjny, wewnętrzne narzędzia selekcyjne itp.)

Pozyskiwanie Talentów w organizacji i z rynku pracy

Planowanie sukcesji i budowanie ścieżek karier w organizacji

Blok tematyczny

Rozwijanie Talentów – perspektywa organizacji (systemowa)

Współpraca z firmami doradczo-szkoleniowymi podczas przygotowania i realizacji programu Zarządzania Talentami

Wspieranie rozwoju – działania organizacji

Sztuka dialogu w systemowym podejściu do rozwoju

Platformy i nawigatory jako narzędzia ułatwiające zarządzanie Talentami

Blok tematyczny

Rozwijanie Talentów – perspektywa indywidualna

Diagnoza własnych talentów i potencjału uczestników studiów:

Test Instytutu Gallupa – StrengthsFinder połączony z warsztatem „Odkryj swoje talenty”

Development Center – sesja indywidualnej diagnozy potencjału i talentów w grupie uczestników studiów podyplomowych – Strategiczne Zarządzanie Talentami i Rozwojem w firmie

Praca z motywacją i aspiracjami Talentów

Budowanie indywidualnych planów rozwoju

Coaching i mentoring

Dobre, ale wymagające praktyki: stay interview, learning expedition, program challenger, think tanks

Programy specjalne – projekty, wyjazdy zagraniczne (bubble assignment), cross-training, coaching

Odpowiedzialność za rozwój – struktura, narzędzia i codzienna praktyka

Blok tematyczny

Komunikacja w procesach zarządzania Talentami

Komunikacja i PR programów zarządzania Talentami

Utrzymywanie motywacji i zaangażowania wszystkich interesariuszy

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, warsztatów i ćwiczeń, w tym około 18 godzin własnej pracy rozwojowej. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Przygotowanie kompleksowej koncepcji programu zarządzania Talentami dla wybranej organizacji;
 • Określenie celów, zaplanowanie poszczególnych etapów, propozycja narzędzi selekcji talentów oraz monitorowania wskaźników efektywności programu;
 • Obrona przygotowanej koncepcji – rozmowa przed komisją złożoną z osób odpowiedzialnych za kierownictwo merytoryczne kierunku: Mira Zdanowicz, Sabina Nikodemska oraz dwoje ekspertów z grona wykładowców.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Osoby prowadzące zajęcia to eksperci i praktycy z dużym doświadczeniem strategicznym w planowaniu rozwoju ludzi w różnych organizacjach. To również specjaliści w zakresie indywidualnej lub grupowej pracy szkoleniowo-rozwojowej.

  Kierowniczki merytoryczne kierunku

 •  
  Sabina Nikodemska
   
  ekspert HR, HR manager, konsultant, asesor, trener, wykładowca
 •  
  Mira Zdanowicz
   
  ekspertka ds. projektów konsultingowych, Uniwersytet SWPS, kierowniczka projektów, konsultantka, trenerka, coach, asesorka
 •  
  Marta Bara
   
  psycholog biznesu, ekspertka ds. projektów bazujących na metodzie Gallupa, założycielka Strengths Community, konsultantka, trenerka, coach
 •  
  Maciej Baryłka
   
  trener (II-go stopnia), coach, mediator, mentor, superwizor, wykładowca
 •  
  Andrzej Borczyk
   
  Chief People Officer CCC Group Central & Eastern Europe, wykładowca, mentor, prelegent, współzałożyciel Hrinfluencers
 •  
  Marcjanna Góralczyk-Przychocka
   
  freelancerka, trenerka, doradczyni, coach, asesorka
 •  
  Barbara Korczyńska
   
  EMEA HR Service Center Director Abbot
 •  
  Zyta Machnicka
   
  właścicielka firmy Lightness, wykładowczyni, trenerka, konsultantka, prelegentka, blogerka
 •  
  Małgorzata Majcherczyk
   
  partner w firmie House of Skills, coach, mentorka, konsultantka
 •  
  Tina Sobocińska
   
  HR Director (m.in. PwC, DHL), pasjonatka pracy hybrydowej
 •  
  Sławomir Zdanowicz
   
  trener, coach, konsultant, asesor, wykładowca
 •  
  Maciej Zderkiewicz
   
  Digital Learning Technology Lead @ Coca-Cola HBC, filozof, konsultant, menedżer, kierownik projektów, ekspert zarządzania talentami z zastosowaniem nowoczesnych technologii i metod (w tym gamifikacji)

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 280 PLN 12 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 150 PLN 12 300 PLN
Zapłać w 1 racie 11 900 PLN 11 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj