Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dni OLWEUSA

 

O wydarzeniu Program

Kogo zapraszamy

Przedstawicieli środowiska naukowego, rodziców i nauczycieli, wszystkie osoby zainteresowane tematyką zapobiegania bullyingowi

Język wydarzenia: polski i angielski

Udział w konferencji jest darmowy.

Dni OLWEUSA

O wydarzeniu

Koło Naukowe Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS zaprasza na Dni OLWEUSA. To trzydniowe wydarzenie złożone z wystąpień wybitnych badaczy zjawiska bullyingu z całego świata (wśród nich m.in. prof. Ellen deLara, prof. Faye Mischna, prof. Jacek Pyżalski, dr Małgorzata Wójcik) oraz warsztatów zatytułowanych „Laboratorium bullyingowej pomocy”, przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli. W trakcie wydarzenia będziemy prezentować wyniki prac studentów zainteresowanych badaniem zjawiska bullyingu (KN OLWEUS, zespół badawczy Bullying and Parenting). Gościem Dni Olweusa będzie również dr Szymon WójcikFundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Pragniemy nadać wydarzeniu międzywydziałowy charakter. W skład KN OLWEUS wchodzą studenci różnych kampusów Uniwersytetu SWPS: warszawskiego, wrocławskiego i katowickiego.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy. 11 kwietnia 2022 r. połączymy gości i prelegentów zgromadzonych w sali katowickiego Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS z gośćmi i prelegentami online. Do udziału w Dniach OLWEUSA chcemy zaprosić też rodziców i nauczycieli. To oni są kluczowym ogniwem skutecznych antybullyingowych interwencji. Chcemy nie tylko przeprowadzić dla nich warsztat, lecz także oddać im głos w jednym z bloków wystąpień. Wśród tematów, które zostaną poruszone w trakcie wydarzenia znajdą się:

 • Profilaktyka przemocy rówieśniczej
 • Gdzie i kiedy zaczyna się przemoc?
 • Kim jest sprawca przemocy? Kto i jak może mu pomóc zmienić zachowanie
 • Jak pomóc dziecku doświadczającemu przemocy?
 • Rola dorosłego w zjawisku bullyingu
 • Cyberprzemoc

 1. Laboratorium bullyingowej pomocy – warsztaty dla rodziców i nauczycieli

  Rekrutacja zakończona

 2. Uroczyste rozpoczęcie Dni OLWEUSA: Unsolicited sexts and unwanted requests for sexts. What do youth tell us? – wykład oraz Q&A w języku angielskim (formularz zgłoszeniowy)
  prof. Faye Mischna

BLOK I (Formularz zgłoszeniowy)
 1. Cyberbullying – czym różni się od tradycyjnej przemocy rówieśniczej?
  prof. Jacek Pyżalski
 2. Interaktywne systemy wspierania bullyingowych interwencji
  Zespół badawczy BAP – Bullying and Parenting
 3. RESQL: system monitorowania i zapobiegania prześladowaniu i dręczeniu rówieśniczemu. Teoria i praktyka
  mgr Krzysztof Rzeńca
 4. Zagubione ogniwo łańcucha bullyingu
  Zespół badawczy BAP – Bullying and Parenting
 5. Przerwa
  BLOK II (formularz zgłoszeniowy)
 6. „Oni w sieci żyją własnym życiem, więc trudno tam dotrzeć” – czyli dziecko w internecie z perspektywy rodzica
  Zespół badawczy BAP – Bullying and Parenting
 7. Immediate and Long-Term Consequences of Childhood Bullying – prelekcja z Q&A
  prof. Ellen deLara, Uniwersytet w Syrakuzach

BLOK I (Formularz zgłoszeniowy)
 1. Szkoła, klasa, nauczyciel, rodzic i uczeń jako wspólna bezpieczna przestrzeń. Analiza Programu Prewencyjnego OLWEUSA
  Zespół badawczy BAP – Bullying and Parenting
 2. „Laboratorium bullyingowej pomocy” – podsumowanie warsztatu
  Koło Naukowe Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS
 3. Klimat klasy – klimat szkoły
  dr Piotr Rycielski
 4. Przerwa
  BLOK II (formularz zgłoszeniowy)
 5. Znaczenie bullyingu dla zdrowia psychicznego i wchodzenia w dorosłość. Retrospektywna analiza doświadczeń przemocy rówieśniczej
  mgr Maria Mondry
 6. Profilaktyka cyberprzemocy – program IMPACT
  dr Szymon Wójcik
  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 7. Królowa i jej świta, czyli dlaczego w niektórych klasach wszyscy noszą takie same buty. Uwarunkowania szkoły, klasy i grupy rówieśniczej wywołujące i wspomagające występowanie bullyingu
  dr Małgorzata Wójcik
  opiekunka KN OLWEUS
 8. Zakończenie Dni OLWEUSA

Prelegenci

prof.
Faye Mishna
Profesor, wykładowczyni na Uniwersytecie Toronto. Jej program badawczy koncentruje się na bullyingu i cyberbullyingu z perspektywy dzieci i młodzieży będących ofiarą przemocy, ich rodziców i wychowawców; sekstingu, molestowaniu seksualnym i nadużyciom seksualnym w internecie wśród młodzieży; oraz nieformalnym wykorzystaniu technologii cyfrowych/cybernetycznych w praktyce klinicznej pracy socjalnej. Integralną częścią jej badań jest współpraca ze szkołami oraz agencjami i organizacjami społecznymi. Jest autorką książki o bullyingu wydanej przez Oxford University Press w 2012 r. i współautorką książki o bullyingu w Kanadzie, wydanej przez Oxford University Press w 2015 r. Prowadzi niewielką prywatną praktykę psychoterapii i konsultacji.
prof.
Jacek Pyżalski
Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Koordynator części polskiej programu ySkills oraz oraz badania EU Kids Online. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Pomysłodawca i redaktor pierwszego polskiego podręcznika edukacji zdalnej w czasach pandemii (wydanego zaraz po zamknięciu szkół w kwietniu 2020 r.) zdalnie.edu-akcja.pl. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej – „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży”.
mgr
Krzysztof Rzeńca
Psycholog, absolwent wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS. Interesuje się możliwościami zastosowań nowych technologii w psychologii, szczególnie w edukacji oraz w internetowych interwencjach psychologicznych. Zajmuje się tematyką mHealth oraz e-Mental Health. Pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu Entuzjaści Edukacji w Zespole Wczesnej Edukacji, gdzie realizował projekty badawczo-naukowe. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie pracy dla korporacji krajowych oraz międzynarodowych. Na Uniwersytecie SWPS pełni rolę brokera innowacji w Centrum Transferu Wiedzy i jest odpowiedzialny za procesy komercjalizacji wyników badań. Współautor systemu RESQL, służącemu zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach. Współzałożyciel oraz Członek Zarządu spółki spin-off Uniwersytetu SWPS zajmującego się wdrażaniem systemów zapobiegania przemocy w szkołach.
prof. 
Ellen Walser deLara
Emerytowana profesor w School of Social Work na Uniwersytecie w Syrakuzach. Jest także praktykującą terapeutką rodzinną z ponad 35–letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, adolescentami i dorosłymi zarówno w środowisku szkolnym, jak i klinicznym. Uzyskała swój tytuł licencjata w dziedzinie rozwoju człowieka na Uniwersytecie  Cornell, tytuł magistra w dziedzinie pracy społecznej na Uniwersytecie w Syrakuzach, a tytuł doktora w dziedzinie psychologii edukacyjnej na Uniwersytecie Cornell, gdzie jako pracownik naukowy badała problem przemocy wobec dzieci. Obszarami badawczymi, na których się koncentruje, są: młodzież, rodzina, przemoc w szkole i w społecznościach. Jej praca skupia się na przeżyciach byłych ofiar przemocy wśród młodych ludzi, z naciskiem na zrozumienie zjawiska bullyingu z perspektywy systemowej i rozwojowej. Obecnie bada długoterminowe konsekwencje bullyingu w dzieciństwie na związki osób dorosłych. Ponadto bada wpływ znęcania się w dzieciństwie przez rówieśników, rodziców i nauczycieli na zdrowie psychiczne i umiejętność podejmowania decyzji u dorosłych. Uczestniczyła w wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. Jest też konsultantką amerykańskich i światowych mediów w obszarze bullyingu oraz przemocy w szkole.
dr
Piotr Rycielski
Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek zespołu projektu RESQL, zajmującego się problemami zapobiegania przemocy szkolnej. Przez wiele lat adiunkt i członek rady naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Wykładowca akademicki, autor i współautor licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii edukacji realizowanych w Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia i w Zespole Wczesnej Edukacji IBE. Bada rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych. Propaguje leśną edukację.
mgr
Maria Mondry
Magister psychologii, doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jest także laureatką wielu nagród stypendialnych, w tym nagrody im. prof. Romana Czerneckiego w 2021 r. Jest pracownikiem dydaktycznym prowadzącym zajęcia z zakresu psychologii społecznej i klinicznej. Stworzyła i przeprowadziła wiele warsztatów dla młodzieży, które dotyczyły depresji wśród adolescentów oraz przemocy rówieśniczej. W swojej praktyce psychologicznej wspiera klientów, którzy doświadczyli przemocy i borykają się z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Dodatkowo jest uczestniczką projektów naukowych poświęconych zagadnieniom przemocy wśród młodych oraz doświadczeń dorosłych, którzy w przeszłości byli narażeni na przemoc w szkole. Jej działania naukowe mają na celu przede wszystkim wprowadzenie realnych zmian i skutecznych interwencji w środowisku szkolnym.
dr
Małgorzata Wójcik
Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka angielskiego oraz wychowawczyni w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Obecnie w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych. Obecnie wdraża program „Drużyny anty-przemocowe” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz podręczników. Przewodniczy i realizuje wraz z międzywydziałowym zespołem studentów Uniwersytetu SWPS badanie jakościowe „Bullying and Parenting”. Jest również opiekunką Koła Naukowego OLWEUS, które organizuje niniejszą konferencję.
dr
Szymon Wójcik
Doktor socjologii, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 r. koordynator projektu saferinternet.pl w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zaangażowany w szereg projektów badawczych odnoszących się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących zagrożeń internetowych wśród najmłodszych i od wielu lat członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.

Warsztaty „Laboratorium bullyingowej pomocy”

Dowiedz się, jak radzić sobie ze zjawiskiem bullyingu oraz jego skutkami. Czy dorośli powinny interweniować, gdy dzieci sobie „dokuczają”, czy powinny same rozwiązywać swoje problemy? Kiedy jest ten moment, że to już nie są żarty? Celem tego warsztatu jest przybliżenie pojęcia bullyingu, czyli prześladowania rówieśniczego. Dowiesz się, jakie są jego początki, rodzaje oraz co robić, jeśli ten problem dotknie twoich podopiecznych.

„Laboratorium bullyingowej pomocy” to nowoczesny format zajęć prowadzonych przez członków Koła Naukowego OLWEUS, przygotowany pod opieką merytoryczną dr Małgorzaty Wójcik. Warsztaty skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, poznać wyniki najnowszych badań z obszaru przemocy rówieśniczej oraz rozwinąć nowe umiejętności.

Badacze z pasją

Prowadzący zajęcia to aktywnie działający członkowie KN Olweus i zespołu BAP – Bullying and Parenting, badający postrzeganie zjawiska przemocy rówieśniczej przez rodziców/opiekunów dzieci. Dzielą się oni swoją wiedzą i pokazują jej praktyczne zastosowanie.

Warsztat składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej uczestnicy zaznajomią się z podstawami teoretycznymi zjawiska bullyingu. Druga część będzie praktyczna – poćwiczymy narzędzia wspomagające w radzeniu sobie z tym zjawiskiem.

Czego się nauczysz

 • czym jest bullying – konkretne zachowanie, kto może stać się ofiarą, a kto sprawcą, jaka jest skala problemu,
 • jakie działania sprzyjają, a które chronią przed bullyingiem,
 • z jakimi skutkami bullyingu borykają się dzieci – i czy tylko one,
 • jak skutecznie wpływać na ograniczenie tego zjawiska i minimalizować ryzyko jego wystąpienia,
 • jak rozmawiać z dziećmi, których dotknął ten problem,
 • jak wspierać dzieci poszkodowane, a agresorowi pomóc wyjść ze swojej roli.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz osób, które pracują w szkole, ośrodku wychowawczym lub innym miejscu, w którym jest grupa dzieci/młodzieży. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które dokonały zapisu za pomocą formularza i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie przeprowadzania warsztatu online, rekomendujemy uczestnikom korzystanie z komputera, laptopa lub tabletu z mikrofonem i kamerą oraz dostępem do internetu, aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Łączenie się z telefonu komórkowego, utrudnia udział w zadaniach wymagających współpracy.

Formuła spotkania

Wydarzenie jest realizowane w formule hybrydowej. Oznacza to, że uczestnicy będą mogli wziąć w nim udział w siedzibie uczelni (sala 111 na Wydziale Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS, ul. Techników 9, 40-326 Katowice), jak również także zdalnie online.

Udział zarówno w wykładach, jak i w warsztatach, jest bezpłatny.

Organizatorzy pragną podziękować za wsparcie spółce RESQL.

Organizator

 • kn olweus
 • wydzia nauk spoecznych logo vertical bw

Partnerzy

 • RESQL
 • BAP
 • FDDS

Kontakt