Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000004WxZ"

O studiach

Studia mają na celu wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego osób, które dzięki swoim przywódczym predyspozycjom objęły lub niebawem obejmą najwyższe stanowiska kierownicze.

Kierunek został przygotowany z myślą o kadrze medycznej oraz osobach, których podstawowym wykształceniem nie jest zarządzanie. Nawiązuje do zmian, jakie zachodzą na rynku edukacji i rynku pracy. Jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia umiejętności dotyczących zarządzania w trudno przewidywalnym otoczeniu. Tłumaczy specyfikę sektora zdrowia i powody, dla których wiele ogólnych praw ekonomii i narzędzi zarządzania nie znajduje w nim zastosowania.

Trzysemestralne studia podyplomowe Executive MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia to najwyższy poziom certyfikacji kompetencji menedżerskich. Program jest wzorowany na najlepszych tradycjach doskonalenia kompetencji kadry zarządzającej Master of Business Administration.

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Odbiorcami kierunku są:

 • dyrektorzy,
 • menedżerowie,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy administracji publicznej,
 • doktoranci,
 • osoby, które planują objąć kierownicze stanowiska i mają przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Dlaczego warto?

 1. Studia są wzorowane na najlepszych programach doskonalenia kompetencji kadry zarządzającej (MBA)
 2. Program kształcenia uwzględnia wytyczne Międzynarodowej Federacji Szpitali, które powstały przy udziale m.in.: American College of Healthcare Executives, Australasian College of Health Service Management, Canadian College of Health Leaders, European Association of Hospital Managers, Hong Kong College of Healthcare Executives, International Hospital Federation
 3. Zdobędziesz międzynarodowy certyfikat MBA walidowany przez Porto Business School
 4. Dołączysz do grona menedżerów sektora zdrowia, absolwentów studiów MBA, którzy mają znaczący wpływ na gospodarkę krajów rozwiniętych
 5. Otrzymasz zestaw unikatowych podręczników i komplet materiałów edukacyjnych

Program studiów

Bloki tematyczne

Zdrowie i opieka zdrowotna

Komunikacja i współpraca

Przywództwo

Odpowiedzialność zawodowa i społeczna

Biznes

Organizacja nauki

Studia trwają trzy semestry i obejmują 434 godziny dydaktyczne zajęć kontaktowych oraz ponad 1000 godzin pracy własnej.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń, webinariów w czasie rzeczywistym, paneli eksperckich w ramach Klubu Prometriq MBA (online), warsztatów stacjonarnych, modułów na platformie e-learningowej, pracy własnej w oparciu o dostarczone materiały, praca grupowej z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej, pracy nad projektem dyplomowym, dodatkowych zajęć, realizowanych we współpracy z partnerami Prometriq.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 95% zająć odbywa są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia odbywają się co drugą sobotę. Zaplanowana jest również trzydniowa sesja stacjonarna oraz nieformalne spotkania w Sopocie.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach.
 • Zaliczenie testu wiedzy kończącego każdy blok zajęć
 • Egzamin końcowy na ocenę (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie nie mniej niż 4 z 5 testów kończących bloki)
 • Praca dyplomowa będąca propozycją rozwiązania lub rozwiązaniem problemu występującego w sektorze ochrony zdrowia na przykładzie miejsca pracy słuchacza

Ocena na świadectwie jest wypadkową oceny uzyskanej z testu końcowego oraz oceny pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS oraz międzynarodowy certyfikat MBA walidowany przez Porto Business School.

Kadra

Wykładowcy reprezentują instytucje zdrowia i uczelnie z całego kraju oraz zagranicy. Kadra dydaktyczna składa się m.in. ekonomistów, lekarzy, psychologów, trenerów, nauczycieli akademickich i ekspertów Prometriq, którzy realizują program wzorowany na najlepszych tradycjach MBA.

Kierownik merytoryczny kierunku

dr
Piotr Szynkiewicz
dr
kierownik merytoryczny Executive MBA w ochronie zdrowia, Prezes Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie
dr
Justyna Bierniak-Woźny
dr
certyfikowana Project Manager
 
Stanisław Brzozowski
 
ekonomista, konsultant
 
Michał Chalastra
 
ekspert z zakresu controllingu
 
Aldona Frączkiewicz-Wronka
 
ekonomistka, znawczyni zagadnień polityki społecznej
 
Mirosław Jarosiński
 
ekonomista, nauczyciel akademicki
lek. med.
Witold Paweł Kalbarczyk
lek. med.
lekarz, manager, szkoleniowiec
 
Piotr Ławacz
 
psycholog, coach
dr
Jacek Michalak
dr
lekarz, nauczyciel akademicki
 
Alina Osowska
 
psycholożka, trenerka
prof. dr hab.
Iga Rudawska
prof. dr hab.
ekonomistka, nauczycielka akademicka
prof. dr hab.
Janusz Strużyna
prof. dr hab.
ekonomista, nauczyciel akademicki
dr
Wacława Wojtala
dr
ekonomistka, nauczycielka akademicka

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata za rok studiów (2023-2024)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 15 ratach 2 250 PLN 33 750 PLN
Zapłać w 3 ratach 10 300 PLN 30 900 PLN
Zapłać w 2 ratach 9500 + 19 000 PLN 28 500 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj