logo uswps nazwa 3

Studia

Przemyśleć. Zaprojektować. Zrealizować. Media, które będą kształtować rzeczywistość. Marki, które dostarczą dobrych emocji. Relacje, które otworzą przestrzeń samorealizacji.

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, medioznawca

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Kreowanie mediów
specjalność na kierunku Komunikacja i media

 • studia II stopnia
 • forma stacjonarna i niestacjonarna

 • Rekrutacja trwa

Opis kierunku

Studia kształcą w zakresie zarządzania komunikacją, diagnostyki, strategii i kreacji marki, w obszarach brandingu, reklamy i public relations. Program składa się głównie z warsztatów prowadzonych przez praktyków z sektorów creative industries. Studenci i studentki poznają sposoby zarządzania potencjałem wizerunkowym oraz zasady planowania i realizowania strategii komunikacyjnych (branding, public relations, reklama). Uczą się analizować trendy w komunikacji medialnej i przygotowywać na tej podstawie własne projekty gotowe do wprowadzenia na rynek. Zajmują się nie tylko kreowaniem zawartości mediów (kontentu), lecz także projektowaniem kanałów medialnych: blogów, stron internetowych, systemów komunikacji wewnętrznej w firmach i urzędach oraz audiowizualnych mediów komunikacji wizerunkowej – reklam, filmów, stron internetowych, profili w mediach społecznościowych..

Pracujemy w zespole wybitnych teoretyków i doświadczonych praktyków łączących karierę akademicką z doświadczeniem praktycznym. Współpracujemy ze stałą grupą praktyków z rynku, którzy nie tylko posiadają ogromne doświadczenie w branży, ale także potrafią dzielić się swoją wiedzą, inspirować i wspierać praktyczną realizację studenckich pomysłów. Podążamy za indywidualnymi zainteresowaniami i wspieramy predyspozycje naszych studentów i studentek. Pracujemy w partnerskiej i kreatywnej atmosferze.

Jesteśmy zawsze na bieżąco – program studiów podlega regularnym modyfikacjom z uwzględnieniem najnowszych trendów w badaniach i zarządzaniu komunikacją wizerunkową. Poprzez rozbudowaną ofertę przedmiotów opcyjnych, dajemy możliwość rozwoju zarówno tym, którzy mieli już do czynienia z brandingiem czy public relations, jak i tym, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach, uzupełniając tym samym swoje wcześniejsze wykształcenie.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które strategicznie zarządzają swoją karierą i dążą do zawodowego usamodzielnienia się – na studiach udoskonalą kompetencje biznesowe, takie jak: zarządzanie projektami, myślenie kreatywne czy prowadzenie współpracy biznesowej. Studia zainteresują tych,, którzy planują przyszłość zawodową w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki – w sektorze creative industries.

Zapraszamy absolwentów i absolwentki kierunków związanych z komunikacją, którzy mają potrzebę profesjonalizacji swoich kompetencji pod kątem potrzeb rynku pracy, a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie badań i analizy komunikacji marki, kreowania wizerunku i zarządzania komunikacją marki (zwłaszcza brandingu i public relations) oraz projektowania graficznego, kreowania obrazu i dźwięku czy zastosowania technologii multimedialnych.

Perspektywy zawodowe

Po studiach znajdziesz zatrudnienie w: agencjach brandingowych, reklamowych, interaktywnych i PR, studiach projektowych i graficznych; grupach producenckich (filmowych i reklamowych), urzędach i instytucjach sektora publicznego, trzeciego sektora, wyspecjalizowanych firmach doradczych zajmujących się nawiązywaniem i optymalizowaniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, mediach (tradycyjnych i elektronicznych), mediach skonwergowanych (tzw. nowych mediach) jako zarządzający treścią, projektujący kampanie komunikacyjne, wdrażający projekty typu social networking, szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym i kreatywnym.

Współpraca

Studia realizowane są we współpracy dydaktycznej z LemonSky J. Walter Thompson Group, Semiotic Solutions, Publicon i Right Hello.

logotypy kreownie mediow

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Współczesne teorie komunikacji
 • Niestandardowe metody badań
 • Strategia i zarzadzanie
 • Zaawansowana analiza mediów
 • Analityka internetowa
 • Design komunikacji
 • Creative Industries
 • Kreacja – tekst i obraz
 • Zarządzanie komunikacją i social media

Atuty kierunku

Start-up na dobry początek

Rozwiniesz kompetencje świadomego zarządzania swoją karierą i projektowania własnego biznesu. Pod okiem tutora przygotujesz indywidualne projekty gotowe do wdrożenia na rynku po zakończeniu studiów. Partnerskie relacje pozwalają na swobodę twórczą i realizację pomysłów zgodnych z twoimi zainteresowaniami przy profesjonalnym wsparciu wykładowców. Zajęcia start-upowe prowadzą między innymi: Bartłomiej Postek (FunMedia), Piotr Zieniewicz (RightHello), Stefan Augustyn, Andrzej Gruszka (Mindprogress), Szymon Janiak (1450 Sp. Zoo).

Projekty specjalnościowe konsultowane z praktykami

Podczas studiów będziesz intensywnie współpracować z zespołem ekspertów i opracowywać projekty gotowe do przyszłej komercjalizacji. Do wyboru masz: content management i storytelling; social media; kampanię brandignową, reklamową lub PR; kampanię społeczną; event; diagnozę komunikacji i rynku; kampanię medialną.

Bliska współpraca z rynkiem Creative Industries

Studia mają profil praktyczny, wszystkie zajęcia teoretyczne wspierają rozwój kompetencji praktycznych i analitycznych, niezbędnych w branży creative industries. Poznasz środowisko rynkowe oraz najnowsze trendy w komunikacji medialnej. Masz bezpośredni kontakt z praktykami. Zajęcia o charakterze warsztatowym i projektowym odbywają się w doskonale wyposażonych studiach, pracowniach i laboratoriach badawczych.

Oferujemy unikatowe moduły i zajęcia patronackie we współpracy z podmiotami rynkowymi w takich obszarach, jak: kreatywność (LemonSky), public relations (Publicon), reklama i copywriting (Effectica), social media (BeFrank!), laboratorium dźwięku (Radio Eska), Digital media (Grupa Onet) , laboratorium obrazu (TV Styk), film reklamowy i wizerunkowy (Ikona), webdesgn i web development (Joy Media).

Studia przekazują w sposób uporządkowany specjalistyczną i zaawansowaną wiedzę i kompetencje z obszaru zarządzania wizerunkiem i marką (kompetencje strategiczne). W pierwszym roku studiów zdobędziesz kompetencje związane z projektowanie strategii, zarządzaniem komunikacją oraz nowoczesnymi metodami badania rynku.

Drugi rok studiów to budowanie konkretnych umiejętności narzędziowych i taktycznych, które pozwalają zrealizować, wypracowane wcześniej w oparciu o badania, założenia strategiczne. Na drugim roku studiów, w ramach zajęć strat-upowych i projektu specjalnościowego, pracujesz nad swoimi własnymi – zespołowymi i indywidualnymi – projektami.

Wybrane moduły w trakcie studiów:

Współczesne teorie komunikacji

Poznasz najnowsze badania i teorie z dziedziny komunikacji oraz możliwości ich zastosowania w praktyce badawczej i analitycznej. Nauczysz się krytycznie analizować procesy komunikacyjne i medialne. Udoskonalisz kompetencje związane z projektowaniem i przewidywaniem mechanizmów komunikacji, a także zastosowaniem metodologii badawczych.

Zaawansowana analiza mediów

Poznasz najnowsze tendencje w badaniach i teorii mediów. Nauczysz się dostrzegać i krytycznie analizować zjawiska społeczne i kulturowe związane z ewolucją systemów technologicznych i systemów mediatyzowanego komunikowania. W sposób krytyczny zapoznają się z kodami międzynarodowej kultury popularnej.

Niestandardowe metody badań

Poznasz najnowsze specjalistyczne metody i metodologie, stosowane w obszarze zarządzanie komunikacją i wizerunkiem. Koncentrujemy się zwłaszcza na badaniach typu foresight i insight – nowatorskich metodach badawczych, wykorzystywanych w obszarze creative industries. Dodatkowo ćwiczymy, z wykorzystaniem sprzętu i pracowni, badania fokusowe i badania z wykorzystanie eye-trackera.

Strategia i zarządzanie

Poznasz podstawowe zasady i metody zarządzania projektem, nauczysz się stosować je w praktyce, w oparciu o przykładowe analizy, przede wszystkim jednak implementując je w praktyce projektowej. Szczególny nacisk kładziemy na nowoczesne metody z obszaru Design Thinking.

Analityka internetowa

Poznasz zaawansowane narzędzia wykorzystywane w marketingu internetowym, ze szczególnym uwzględnienim marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji stron www.  Zyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia kampanii reklamowych online. Powyższe treści zostaną uzupełnione warsztatem pozyskiwania i organizowania informacji (ze szczególnym uwzględnieniem efektywnych strategii wyszukiwania informacji online oraz big data).

Design komunikacji

Nauczysz się multidyscyplinarnego podejścia do projektowania kompleksowego doświadczenia użytkownika usługi/produktu. Udoskonalisz warsztat i poznasz założenia projektowania interfejsów, w pełni responsywnych, użytecznych serwisów internetowych czy  możliwych do wdrożenia layoutów aplikacji mobilnych

Kreacja – tekst i obraz

Poznasz zaawansowane narzędzia kreatywne służące przygotowywaniu tekstów wizerunkowych (copywriting/storytelling/naming) oraz materiałów audiowizualnych (filmy reklamowe, wideo marketing). Nauczysz się je stosować w kontekście zaprojektowanych przez siebie w poprzednich semestrach strategiach komunikacji.

Zarządzanie komunikacją i social media

Moduł koncentruje się na współpracy z mediami w kampaniach wizerunkowych, w tym zwłaszcza  na zarządzaniu treścią w social mediach oraz planowaniu kampanii reklamowej w mediach tradycyjnych. Ważnym elementem  modułu jest również zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami ewaluacji i controllingu procesów komunikacyjnych.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skany wymaganych dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • dyplom oraz suplement do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, a w przypadku braku suplementu kartę przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by ten poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym, pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, w przypadku braku suplementu – oryginał karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów do Biura rekrutacji
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni dyplom oraz suplement do dyplomu w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Warunki przyjęcia

 • absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej I stopnia – wstęp wolny
 • absolwenci kierunków studiów w ramach preferowanych dyscyplin – wstęp wolny
 • absolwenci spoza preferowanych dyscyplin – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)
 • pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego
  Termin egzaminu:
  23 września 2021

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 975 zł
2 raty 4785 zł
1 rata 9200 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".

  W dniach 18-23 lutego 2021 r. Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

Slider