logo uswps nazwa 3

Studia

Przemyśleć. Zaprojektować. Zrealizować. Media, które będą kształtować rzeczywistość. Marki, które dostarczą dobrych emocji. Relacje, które otworzą przestrzeń samorealizacji.

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, medioznawca

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Kreowanie mediów

 • specjalność na kierunku Komunikacja i media
 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Studia kształcą w zakresie zarządzania komunikacją, diagnostyki, strategii i kreacji marki, w obszarach brandingu, reklamy i public relations. Program składa się głównie z warsztatów prowadzonych przez praktyków z sektorów creative industries. Studenci poznają sposoby zarządzania potencjałem wizerunkowym oraz zasady planowania i realizowania strategii komunikacyjnych (branding, public relations, reklama). Uczą się analizować trendy w komunikacji medialnej i przygotowywać na tej podstawie własne projekty gotowe do wprowadzenia na rynek. Zajmują się nie tylko kreowaniem zawartości mediów (kontentu), lecz także projektowaniem kanałów medialnych: blogów, stron internetowych, systemów komunikacji wewnętrznej w firmach i urzędach oraz audiowizualnych mediów komunikacji wizerunkowej – reklam, filmów, stron internetowych, profili w mediach społecznościowych..

Pracujemy w zespole wybitnych teoretyków i doświadczonych praktyków łączących karierę akademicką z doświadczeniem praktycznym. Współpracujemy ze stałą grupą praktyków z rynku, którzy nie tylko posiadają ogromne doświadczenie w branży, ale także potrafią dzielić się swoją wiedzą, inspirować i wspierać praktyczną realizację studenckich pomysłów. Podążamy za indywidualnymi zainteresowaniami i wspieramy predyspozycje naszych studentów. Pracujemy w partnerskiej i kreatywnej atmosferze.

Jesteśmy zawsze na bieżąco – program studiów podlega regularnym modyfikacjom z uwzględnieniem najnowszych trendów w badaniach i zarządzaniu komunikacją wizerunkową. Poprzez rozbudowaną ofertę przedmiotów opcyjnych, dajemy możliwość rozwoju zarówno tym, którzy mieli już do czynienia z brandingiem czy public relations, jak i tym, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach, uzupełniając tym samym swoje wcześniejsze wykształcenie.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które strategicznie zarządzają swoją karierą i dążą do zawodowego usamodzielnienia się – na studiach udoskonalą kompetencje biznesowe, takie jak: zarządzanie projektami, myślenie kreatywne czy prowadzenie współpracy biznesowej. Studia zainteresują tych,, którzy planują przyszłość zawodową w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki – w sektorze creative industries.

Zapraszamy absolwentów kierunków związanych z komunikacją, którzy mają potrzebę profesjonalizacji swoich kompetencji pod kątem potrzeb rynku pracy, a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie badań i analizy komunikacji marki, kreowania wizerunku i zarządzania komunikacją marki (zwłaszcza brandingu i public relations), a także projektowania graficznego, kreowania obrazu i dźwięku oraz zastosowania technologii multimedialnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: agencjach brandingowych, reklamowych, interaktywnych i PR, studiach projektowych i graficznych; grupach producenckich (filmowych i reklamowych), urzędach i instytucjach sektora publicznego, trzeciego sektora, wyspecjalizowanych firmach doradczych zajmujących się nawiązywaniem i optymalizowaniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, mediach (tradycyjnych i elektronicznych), mediach skonwergowanych (tzw. nowych mediach) jako zarządzający treścią, projektujący kampanie komunikacyjne, wdrażający projekty typu social networking, szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym i kreatywnym.

Współpraca

Studia realizowane są we współpracy dydaktycznej z LemonSky J. Walter Thompson Group, Semiotic Solutions, Publicon i Right Hello.

logotypy kreownie mediow

Spotkajmy się

7 kwietnia 2020 r.
Studia na Uniwersytecie SWPS
sprawdź szczegóły »

25 kwietnia 2020 r.
Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Atuty kierunku

Start-up na dobry początek

Studenci rozwijają kompetencje świadomego zarządzania swoją karierą i projektowania własnego biznesu. Pod okiem tutora przygotowują indywidualne projekty gotowe do wdrożenia na rynku po zakończeniu studiów. Partnerskie relacje pozwalają na swobodę twórczą i realizację pomysłów zgodnych z zainteresowaniami studentów przy profesjonalnym wsparciu wykładowców. Zajęcia start-upowe prowadzą między innymi: Bartłomiej Postek (FunMedia), Piotr Zieniewicz (RightHello), Stefan Augustyn, Andrzej Gruszka (Mindprogress), Szymon Janiak (1450 Sp. Zoo).

Projekty specjalnościowe konsultowane z praktykami

Podczas warsztatów studenci intensywnie współpracują z zespołem ekspertów i opracowują projekty gotowe do przyszłej komercjalizacji. Do wyboru mają: content management i storytelling; social media; kampanię brandignową, reklamową lub PR; kampanię społeczną; event; diagnozę komunikacji i rynku; kampanię medialną.

Bliska współpraca z rynkiem Creative Industries

Studia mają profil praktyczny, wszystkie zajęcia teoretyczne wspierają rozwój kompetencji praktycznych i analitycznych, niezbędnych w branży creative industries. Studenci poznają środowisko rynkowe oraz najnowsze trendy w komunikacji medialnej. Mają bezpośredni kontakt z praktykami. Zajęcia o charakterze warsztatowym i projektowym odbywają się w doskonale wyposażonych studiach, pracowniach i laboratoriach badawczych.

Oferujemy unikatowe moduły i zajęcia patronackie we współpracy z podmiotami rynkowymi w takich obszarach, jak: kreatywność (LemonSky), public relations (Publicon), reklama i copywriting (Effectica), social media (BeFrank!), laboratorium dźwięku (Radio Eska), Digital media (Grupa Onet) , laboratorium obrazu (TV Styk), film reklamowy i wizerunkowy (Ikona), webdesgn i web development (Joy Media).

Studia przekazują w sposób uporządkowany specjalistyczną i zaawansowaną wiedzę i kompetencje z obszaru zarządzania wizerunkiem i marką (kompetencje strategiczne). W pierwszym roku studiów studenci zdobywają kompetencje związane z projektowanie strategii, zarządzaniem komunikacją oraz nowoczesnymi metodami badania rynku.

Drugi rok studiów to budowanie konkretnych umiejętności narzędziowych i taktycznych, które pozwalają zrealizować, wypracowane wcześniej w oparciu o badania, założenia strategiczne. Na drugim roku studiów, w ramach zajęć strat-upowych i projektu specjalnościowego, studenci pracują nad swoimi własnymi – zespołowymi i indywidualnymi - projektami.

Wybrane moduły w trakcie studiów:

Współczesne teorie komunikacji

Studenci poznają najnowsze badania i teorie z dziedziny komunikacji oraz możliwości ich zastosowania w praktyce badawczej i analitycznej. Uczą się krytycznie analizować procesy komunikacyjne i medialne. Doskonalą kompetencje związane z projektowaniem i przewidywaniem mechanizmów komunikacji, a także zastosowaniem metodologii badawczych.

Zaawansowana analiza mediów

Studenci poznają najnowsze tendencje w badaniach i teorii mediów. Uczą się dostrzegać i krytycznie analizować zjawiska społeczne i kulturowe związane z ewolucją systemów technologicznych i systemów mediatyzowanego komunikowania. W sposób krytyczny zapoznają się z kodami międzynarodowej kultury popularnej.

Niestandardowe metody badań

Studenci poznają najnowsze specjalistyczne metody i metodologie, stosowane w obszarze zarządzanie komunikacją i wizerunkiem. Koncentrujemy się zwłaszcza na badaniach typu foresight i insight – nowatorskich metodach badawczych, wykorzystywanych w obszarze creative industries. Dodatkowo ćwiczymy, z wykorzystaniem sprzętu i pracowni, badania fokusowe i badania z wykorzystanie eye-trackera.

Strategia i zarządzanie

Studenci poznają podstawowe zasady i metody zarządzania projektem, uczą się stosować je w praktyce, w oparciu o przykładowe analizy, przede wszystkim jednak implementując je w praktyce projektowej. Szczególny nacisk kładziemy na nowoczesne metody z obszaru Design Thinking.

Analityka internetowa

Studenci poznają zaawansowane narzędzia wykorzystywane w marketingu internetowym, ze szczególnym uwzględnienim marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji stron www.  Zyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia kampanii reklamowych online. Powyższe treści zostaną uzupełnione warsztatem pozyskiwania i organizowania informacji (ze szczególnym uwzględnieniem efektywnych strategii wyszukiwania informacji online oraz big data).

Design komunikacji

Studenci uczą się multidyscyplinarnego podejście do projektowania kompleksowego doświadczenia użytkownika usługi/produktu. Doskonalą warsztat i poznają założenia projektowania interfejsów, w pełni responsywnych, użytecznych serwisów internetowych, czy  możliwych do wdrożenia layoutów aplikacji mobilnych.

Kreacja – tekst i obraz

Studenci poznają zaawansowane narzędzia kreatywne służące przygotowywaniu tekstów wizerunkowych (copywriting/storytelling/naming) oraz materiałów audiowizualnych (filmy reklamowe, wideo marketing). Uczą się je stosować w kontekście zaprojektowanych przez siebie w poprzednich semestrach strategiach komunikacji.

Zarządzanie komunikacją i social media

Moduł koncentruje się na współpracy z mediami w kampaniach wizerunkowych, w tym zwłaszcza  na zarządzaniu treścią w social mediach oraz planowaniu kampanii reklamowej w mediach tradycyjnych. Ważnym elementem  modułu jest również zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami ewaluacji i controllingu procesów komunikacyjnych.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Wprowadź wymagane przez system dane oraz skany następujących dokumentów:
  • dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich
  • podpisanej na każdej stronie umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • ankietę osobową wydrukowaną z systemu rekrutacyjnego
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)

  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy oraz załączników. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się w systemie rekrutacyjnym.

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 840 zł
2 raty 4135 zł
1 rata 7950 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Od 13 marca 2020 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS do 25 marca 2020 r., kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Slider