logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

Agnieszka Golińska

 

Profil zawodowy

Psycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, badaczka kultur organizacyjnych i wielokulturowości, specjalizuje się w zarządzaniu kompetencjami oraz motywowaniu i angażowaniu pracowników