Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
string(0) ""

O studiach

Naszym celem jest wykształcenie absolwentów, którzy przyczynią się do zwiększenia komfortu korzystania z publicznych przestrzeni współczesnych polskich miast. Którzy swobodnie będą czerpać z dorobku psychologii środowiskowej, socjologii, ekologii oraz architektury krajobrazu.

Sustainable design – współczesna architektura krajobrazu to interdyscyplinarne studia dla osób, które chcą projektować miasta pełne zieleni, odporne na zmiany klimatyczne.

 

Partnerzy kierunku

Studia School of Form

Adresaci

Zapraszamy osoby, które chcą uzyskać wiedzę na temat współczesnych trendów projektowych w ujęciu psychologicznym, społecznym oraz ekologicznym.

Głównymi odbiorcami studiów są:

 • architekci krajobrazu, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dotyczące projektowania przestrzeni publicznej,
 • urbaniści, architekci, gospodarze przestrzenni,
 • projektanci innych branż, planujący poszerzyć swoją wiedzę,
 • urzędnicy, których praca związana jest z zarządzaniem lub kształtowaniem przestrzeni miasta,
 • aktywiści zainteresowani zagadnieniami związanymi z przestrzenią publiczną,
 • osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe lub doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, kształtowaniem lub zarządzaniem przestrzenią publiczną.

Dlaczego warto?

 1. Interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych partycypacyjnym projektowaniem miasta współczesnego, odpornego na zmiany klimatyczne i pełnego zieleni.
 2. Połączenie wiedzy na temat psychologii środowiskowej, partycypacji społecznej, rozwiązań proekologicznych z akcentem na kształtowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz projektowania przestrzeni rezylientnej.
 3. Program zajęć stanowi pogłębienie i rozszerzenie wiedzy, którą można uzyskać w ramach wyższych studiów dotyczących projektowania przestrzeni.
 4. Studia School of Form

Program studiów

Blok tematyczny

PSYCHOLOGICZNY

Psychologia Środowiskowa – wprowadzenie

(9 godz.)

Psychologia Środowiskowa jako wstęp do projektowania

(16 godz.)

Blok tematyczny

PARTYCYPACYJNY

Zachowania w miejscach publicznych

(3 godz.)

ABC socjologii stosowanej

(6 godz.)

Czym są konsultacje społeczne i po co je realizować?

(2 godz.)

Konsultacje społeczne – dobre praktyki i porażki

(10 godz.)

Partycypacja społeczna – narzędzia i metody konsultacji społecznych

(4 godz.)

Projektowanie partycypacyjne

(2 godz.)

Przykłady różnych procesów konsultacji społecznych

(4 godz.)

Prototypowanie przestrzeni publicznej

(4 godz.)

Jak włączać do procesów partycypacyjnych młodzież?

(2 godz.)

Projektowanie inkluzywne w przestrzeni publicznej

(5 godz.)

Kompleksowe działania na przykładzie Osiedla Jazdów

(3 godz.)

Geoankiety i prototypowanie jako metoda do rozpoznania potrzeb i preferencji użytkowników przestrzeni publicznej

(7 godz.)

Blok tematyczny

EKOLOGICZNY

Analizy przyrodnicze

(14 godz.)

Ocena stanu zdrowotnego drzew z elementami waloryzacji przyrodniczej

(7godz.)

Zamierzona dzikość – fitosocjologia w projektowaniu rezylientnym

(9 godz.)

Dobory gatunków roślin w zgodzie z siedliskiem

(7 godz.)

Techniczne aspekty rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury stosowanych dla łagodzenia zmian klimatu w miastach

(7 godz.)

Systemowe projektowanie błękitno-zielonej infrastruktury miast

(16 godz.)

Projektowanie wspierające bioróżnorodność / NBS

(7 godz.)

Projektowanie przestrzeni rezylientnej, adaptacja do zmian klimatu

(9 godz.)

Projektowanie oświetlenia przestrzeni publicznych

(2 godz.)

Blok tematyczny

PROJEKTOWY

Inwentaryzacja oraz analizy przedprojektowe przestrzeni publicznej

(16 godz.)

Inspiracje projektowe – dobre praktyki i porażki/trudności

(7 godz.)

Inspiracje projektowe – nieużytki, nieformalne tereny zieleni, czwarta natura

(7 godz.)

Zagospodarowania przestrzeni publicznej – projekt i proces

(16 godz.)

Prototypowanie rozwiązań projektowych

(9 godz.)

Zaliczenie – publiczna obrona projektu dyplomowego

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 216 godzin dydaktycznych zajęć. Zajęcia są realizowane w trakcie 14-15 zjazdów i najczęściej trwają od soboty (od godz.9.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz na 3 tygodnie.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny, liczonej jako średnia ocen, uzyskanych w toku studiów (indywidualnie)
 • Publiczna prezentacja plansz projektowych projektu dyplomowego, obejmujących inwentaryzacje, interdyscyplinarne analizy przedprojektowe, propozycje form partycypacji społecznej, wytyczne oraz koncepcja projektowa ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych (zespołowo)
 • Zdanie egzaminu końcowego obejmującego odpowiedź na 3 pytania z zakresu poruszanego podczas wszystkich czterech modułów studiów podyplomowych (indywidualnie)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowa złożona jest z praktyków i teoretyków z dużym doświadczeniem w pracy przy interdyscyplinarnych procesach i projektach dotyczących przestrzeni publicznej.

Kierowniczka merytoryczna studiów

dr inż.
Maja Skibińska
dr inż.
architektka krajobrazu, badaczka przestrzeni publicznej
 
Jekaterina Balicka
 
architekt krajobrazu
 
Michał Bargielski
 
socjolog
dr hab., prof. AGH
Tomasz Bergier
dr hab., prof. AGH
wieloletni współpracownik Fundacji Sendzimira, specjalista BZ
 
Natalia Budnik
 
architektka krajobrazu
 
Katarzyna Dankiewicz
 
architekt krajobrazu, Certyfikowany Inspektor Drzew
dr
Tomasz Duda
dr
psycholog środowiskowy
dr hab. inż.
Beata Gawryszewska
dr hab. inż.
architekt krajobrazu
 
Grzegorz Gądek
 
Fundacja Skwer Sportów Miejskich
 
Andrzej Górz
 
edukator, wizjoner, facylitator i społecznik
dr inż.
Krzysztof Herman
dr inż.
architekt krajobrazu, projektant, badacz, nauczyciel akademicki
 
Ludwika Ignatowicz
 
socjolożka, badaczka przestrzeni publicznej
 
Andrzej Jaworski
 
architekt, specjalista projektowania partycypacyjnego
 
Iga Kalbarczyk
 
socjolożka, Fundacja Pracownia Urbanistyki Społecznej
 
Judyta Łuczyńska
 
edukatorka, aktywistka, Fundacja Sendzimira
 
Joanna Paniec
 
architekt krajobrazu, animatorka kultury, designer
dr inż.
Michał Pawlaczyk
dr inż.
inżynier elektryk
 
Łukasz Poławski
 
ekolog, edukator
dr hab., prof. SGGW
Piotr Sikorski
dr hab., prof. SGGW
fitosocjolog
dr hab.
Iwona Wagner
dr hab.
pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN
 
Katarzyna Wala
 
Qualitative Design Researcher / hub:raum Inkubator Technologiczny Deutsche Telekom
 
Sylwia Widzisz-Pronobis
 
architektka, pracownia projektowa PROOPER
 
Mariusz Wieczorek
 
badacz, tutor, socjolog
 
Aleksandra Wiktorko-Rakoczy
 
architekt krajobrazu
 
Anna Wilczyńska
 
architekt krajobrazu, badaczka, graficzka, aktywistka miejska
dr inż. arch.
Monika Wróbel
dr inż. arch.
architektka, urbanistka i badaczka miejska
dr inż
Kinga Zinowiec-Cieplik
dr inż
architekt krajobrazu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna ocena CV

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 980 PLN 9 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 650 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 1 racie 8 900 PLN 8 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025