Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000008grh"

O studiach

Naszym celem jest wykształcenie absolwentów posiadających umiejętność kształtowania rezylientnych i dospołecznych przestrzeni publicznych. Dzięki swojej działalności zawodowej przyczynią się oni do zwiększenia komfortu użytkowników, co przełoży się na wysoką jakość przestrzeni publicznej. W obliczu globalnej zmiany klimatu projektanci powinni posiadać zarówno zróżnicowane kompetencje, jak i umiejętność współdziałania międzybranżowego, dlatego studia mają charakter interdyscyplinarny.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii środowiskowej, socjologii z podkreśleniem partycypacji społecznej oraz ekologii w zakresie wspierania bioróżnorodności poprzez świadome kształtowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

 

Partnerzy kierunku

Studia School of Form

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które chcą uzyskać wiedzę na temat współczesnych trendów projektowych w ujęciu psychologicznym, społecznym oraz ekologicznym.

Głównymi odbiorcami studiów są:

 • urbaniści, architekci,
 • architekci krajobrazu,
 • inni projektanci,
 • gospodarze przestrzeni wspólnych,
 • urzędnicy, których praca związana jest z zarządzaniem lub kształtowaniem przestrzeni miasta,
 • aktywiści zainteresowani zagadnieniami związanymi z przestrzenią publiczną.

Dlaczego warto?

 1. Poznasz tajniki psychologii środowiskowej oraz blaski i cienie projektowania partycypacyjnego. Nauczysz się kształtować przestrzenie dospołeczne.
 2. Dowiesz się jak zagospodarowywać tereny aby były odporne na zmiany klimatu, zgodne z założeniami projektowania ekosystemowego, wspierały bioróżnorodność, korzystające z potencjału wody deszczowej, zdrowej gleby i roślin.
 3. Poszerzysz swoje kompetencje zawodowe łącząc zagadnienia psychologii środowiskowej, partycypacji społecznej, rozwiązań proekologicznych z akcentem na kształtowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.
 4. Pogłębisz wiedzę uzyskaną w ramach wyższych studiów dotyczących projektowania przestrzeni.
 5. Studia School of Form

Program studiów

Blok tematyczny

PSYCHOLOGICZNY

Psychologia Środowiskowa – wprowadzenie

Psychologia Środowiskowa jako wstęp do projektowania

Blok tematyczny

PARTYCYPACYJNY

Zachowania w miejscach publicznych

ABC socjologii stosowanej

Czym są konsultacje społeczne i po co je realizować?

Partycypacja społeczna – narzędzia i metody konsultacji społecznych

Projektowanie partycypacyjne

Przykłady różnych procesów konsultacji społecznych

Prototypowanie przestrzeni publicznej

Jak włączać do procesów partycypacyjnych młodzież?

Projektowanie inkluzywne w przestrzeni publicznej

Kompleksowe działania na przykładzie Osiedla Jazdów

Geoankiety i prototypowanie jako metoda do rozpoznania potrzeb i preferencji użytkowników przestrzeni publicznej

Blok tematyczny

EKOLOGICZNY

Analizy przyrodnicze

Ocena stanu zdrowotnego drzew z elementami waloryzacji przyrodniczej

Zamierzona dzikość – fitosocjologia w projektowaniu rezylientnym

Dobory gatunków roślin w zgodzie z siedliskiem

Techniczne aspekty rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury stosowanych dla łagodzenia zmian klimatu w miastach

Systemowe projektowanie błękitno-zielonej infrastruktury miast

Projektowanie wspierające bioróżnorodność / NBS

Blok tematyczny

PROJEKTOWY

Inwentaryzacja oraz analizy przedprojektowe przestrzeni publicznej

Inspiracje projektowe – dobre praktyki i porażki/trudności

Projektowanie przestrzeni rezylientnej, adaptacja do zmian klimatu

Projektowanie oświetlenia przestrzeni publicznych

Inspiracje projektowe – nieużytki, nieformalne tereny zieleni, czwarta natura

Zagospodarowania przestrzeni publicznej – projekt i proces

Prototypowanie rozwiązań projektowych

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 222 godziny dydaktycznych zajęć. Zajęcia są realizowane w trakcie 14-15 zjazdów i najczęściej trwają od soboty (od godz.9.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz na 3 tygodnie.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny, liczonej jako średnia ocen, uzyskanych w toku studiów (indywidualnie)
 • Publiczna prezentacja plansz projektowych projektu dyplomowego, obejmujących inwentaryzacje, interdyscyplinarne analizy przedprojektowe, propozycje form partycypacji społecznej, wytyczne oraz koncepcja projektowa ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych (zespołowo)
 • Zdanie egzaminu końcowego obejmującego odpowiedź na 3 pytania z zakresu poruszanego podczas wszystkich czterech modułów studiów podyplomowych (indywidualnie)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowa złożona jest z praktyków i teoretyków z dużym doświadczeniem w pracy przy interdyscyplinarnych procesach i projektach dotyczących przestrzeni publicznej.

  Kierowniczka merytoryczna studiów

 • dr inż.
  Maja Skibińska
  dr inż.
  architektka krajobrazu, badaczka i edukatorka
 •  
  Michał Bargielski
   
  socjolog
 • dr hab., prof. AGH
  Tomasz Bergier
  dr hab., prof. AGH
  wieloletni współpracownik Fundacji Sendzimira, specjalista BZ
 •  
  Natalia Budnik
   
  architektka krajobrazu
 •  
  Katarzyna Dankiewicz
   
  architekt krajobrazu, Certyfikowany Inspektor Drzew
 • dr
  Tomasz Duda
  dr
  psycholog środowiskowy
 • dr hab. inż.
  Beata Gawryszewska
  dr hab. inż.
  architekt krajobrazu
 •  
  Grzegorz Gądek
   
  Fundacja Skwer Sportów Miejskich
 •  
  Andrzej Górz
   
  edukator, wizjoner, facylitator i społecznik
 •  
  Malwina Gruszecka
   
  architektka i edukatorka
 •  
  Ludwika Ignatowicz
   
  socjolożka, badaczka przestrzeni publicznej
 •  
  Andrzej Jaworski
   
  architekt, specjalista projektowania partycypacyjnego
 •  
  Iga Kalbarczyk
   
  socjolożka, Fundacja Pracownia Urbanistyki Społecznej
 •  
  Judyta Łuczyńska
   
  edukatorka, aktywistka, Fundacja Sendzimira
 •  
  Joanna Paniec
   
  architekt krajobrazu, animatorka kultury, designer
 • dr inż.
  Michał Pawlaczyk
  dr inż.
  inżynier elektryk
 •  
  Łukasz Poławski
   
  ekolog, edukator
 • dr hab., prof. SGGW
  Piotr Sikorski
  dr hab., prof. SGGW
  fitosocjolog
 • dr hab.
  Iwona Wagner
  dr hab.
  pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN
 •  
  Katarzyna Wala
   
  Qualitative Design Researcher / hub:raum Inkubator Technologiczny Deutsche Telekom
 • dr inż. arch.
  Sylwia Widzisz-Pronobis
  dr inż. arch.
  architektka, pracownia projektowa PROOPER
 •  
  Mariusz Wieczorek
   
  badacz, tutor, socjolog
 •  
  Aleksandra Wiktorko-Rakoczy
   
  architekt krajobrazu
 • dr inż.
  Anna Wilczyńska
  dr inż.
  architekt krajobrazu, badaczka, graficzka, aktywistka miejska
 • dr inż. arch.
  Monika Wróbel
  dr inż. arch.
  architektka, urbanistka i badaczka miejska
 • dr inż
  Kinga Zinowiec-Cieplik
  dr inż
  architekt krajobrazu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna ocena CV
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 980 PLN 9 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 650 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 1 racie 8 900 PLN 8 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025